Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Programos įgyvendinimo rezultatai Marijampolės darbo biržoje 2009 metais
Sąrašas
2009 m. gruodžio 31 d.
Kategorija:

Vykdomos priemonės

Pasiekti rezultatai

Panaudotos lėšos, tūkst. Lt

Organizuoti profesinę reabilitaciją reabilitacijai pritaikytuose centruose

Marijampolės darbo biržoje registravosi 9 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 6 asmenys.

22,4

Skatinti žmonių su negalia verslą, nuotolinį, namudinį darbą, teikti lengvatinius kreditus (Lietuvos darbo birža neteikia asmenims lengvatinių kreditų)

Savarankiško užimtumo priemonėje įsteigtos 2 darbo vietos neįgaliesiems, vykdoma 4 darbo vietų išlaikymo kontrolė.
Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonėje įsteigtos 2 darbo vietos neįgaliesiems, vykdoma 12 darbo vietų išlaikymo kontrolė.

155,1

Gerinti įmonių, kuriose dirba žmonių su negalia, rėmimo formas

Socialinėje įmonėje įsteigtos 7 darbo vietos.

213,3

Sąrašas