Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Programos įgyvendinimo rezultatai Marijampolės darbo biržoje 2008 metais
Sąrašas
2009 m. vasario 24 d.
Kategorija:

Vykdomos priemonės

Pasiekti rezultatai

Panaudotos lėšos, tūkst. Lt

Organizuoti profesinę reabilitaciją reabilitacijai pritaikytuose centruose

Marijampolės darbo biržoje registravosi 1 asmuo, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, į profesinės reabilitacijos programą nusiųstas 1 asmuo.

13,0

Skatinti žmonių su negalia verslą, nuotolinį, namudinį darbą, teikti lengvatinius kreditus (Lietuvos darbo birža neteikia asmenims lengvatinių kreditų)

Savarankiško užimtumo priemonėje įsteigta 1 darbo vieta neįgaliesiems, vykdoma  2 darbo vietų išlaikymo kontrolė.
Darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonėje įsteigtos 4 darbo vietos neįgaliesiems, vykdoma 10 darbo vietų išlaikymo kontrolė.

179,3

Gerinti įmonių, kuriose dirba žmonių su negalia, rėmimo formas

Socialinėje įmonėje įsteigta 1 darbo vieta.

31,9

Sąrašas