Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
EGF parama

 Lietuvos darbo biržos įgyvendinami EGF finansuojami projektai

 

 

Įgyvendinami Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansuojami projektai

Projekto pavadinimas

 Projektų veiklos

Projektų tikslas

Projektų vertė, iš jų EGF lėšos, Lt

1. „EGF paramai gauti atleistiems iš pastatų statybos veiklos skyriaus darbuotojams remti“

 • Profesinis mokymas;
 • Pagalba įdarbinant atleistiems asmenims:
  • įdarbinimas subsidijuojant;
  • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
  •  Viešieji darbai;
 • Savarankiško užimtumo rėmimas;
 • Bedarbių teritorinio judumo rėmimas;
 • Vienkartinė įsidarbinimo išmoka;
 • Darbo užmokesčio skirtumo kompensacija;
 • Darbo paieškos išlaidų kompensacija;
 • Vaikų ir neįgaliųjų šeimos narių priežiūros paslaugų kompensacija;
 • Verslumo skatinimo išmoka;
 • Kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensacija

 

Remti darbo netekusių asmenų savarankišką darbo paiešką, skatinti naujų darbo vietų steigimą, suteikti galimybę patobulinti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų, palaikyti jų darbinius įgūdžius, sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

 

5.943.560

(EGF 3.863.313)

2. „EGF paramai gauti atleistiems iš baldų gamybos veiklos skyriaus darbuotojams remti“

 

3.517.011

(EGF 2.286.057)

3. „EGF paramai gauti atleistiems iš drabužių siuvimo veiklos skyriaus darbuotojams remti“

 

 

2.780.729

(EGF 1.807.475)

 

Projektai, kurių veikloje kaip partnerė dalyvavo Marijampolės teritorinė darbo birža: