Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Marijampolės skyriuje
Marijampolės savivaldybėje
Kalvarijos savivaldybėje
Kazlų Rūdos savivaldybėje
Šakių skyriuje
Vilkaviškio skyriuje
Darbo rinkos tendencijos
Prognozės
Apklausų rezultatai
Nedarbo žemėlapis
ES parama
2018 m. I pusmečio darbo rinkos tendencijų apžvalga
Tendencijų archyvas
2018 m. liepos 26 d.

Santrauka

Darbo rinka

Į viršų

Nedarbo lygis didesnis nei prieš metus, bet mažesnis nei buvo metų pradžioje. Moterų nedarbo rodiklis didesnis nei vyrų nedarbo rodiklis.

Didžiausias registruoto nedarbo mažėjimas nuo metų pradžios fiksuotas Kalvarijos ir Šakių r. savivaldybėse. Marijampolės, Vilkaviškio r. ir Kazlų Rūdos savivaldybėse nedarbo rodikliai taip pat mažėjo.

Darbo daugiausia ieškojo vyrai, 30-49 m. amžiaus, turintys profesinę kvalifikaciją, kas penktas – su aukštuoju ir viduriniu išsilavinimu. Palyginti su 2017 m. sausio-birželio mėnesiais, 16-29 m. amžiaus jaunimo dalis nepakito.

Ilgalaikių bedarbių per metus nuo 2017-07-01 padidėjo beveik 4,9 procentų. Ilgalaikių bedarbių tarpe moterų yra daugiau, didesnę dalį sudarė vyresnio amžiaus asmenys.

Laisvų darbo vietų vidutiniškai per mėnesį buvo įregistruota 740. Palyginti su 2017 m. sausio-birželio mėnesiais, paklausos augimas buvo apdirbamosios gamybos, profesinės, mokslinės ir techninės, didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, administracinės ir aptarnavimo bei  švietimo ekonominėse veiklose. Sumažėjo – statybos, transporto ir saugojimo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimo bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo ekonominėse veiklose.

Didžiausios įsidarbinimo galimybės išlieka kvalifikuotiems darbininkams ir paslaugų sektoriaus darbuotojams.

Tendencijų archyvas