Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Marijampolės skyriuje
Marijampolės savivaldybėje
Kalvarijos savivaldybėje
Kazlų Rūdos savivaldybėje
Šakių skyriuje
Vilkaviškio skyriuje
Darbo rinkos tendencijos
Prognozės
Apklausų rezultatai
Nedarbo žemėlapis
ES parama
2018 m. I ketvirčio darbo rinkos tendencijų apžvalga
Tendencijų archyvas
2018 m. kovo 31 d.

Santrauka

Darbo rinka

Į viršų

Nedarbo lygis didesnis nei prieš metus bei didesnis nei buvo metų pradžioje. Moterų nedarbo rodiklis lygus vyrų nedarbo rodikliui.

Didžiausias registruoto nedarbo didėjimas nuo metų pradžios fiksuotas Vilkaviškio r. savivaldybėje. Marijampolės, Šakių r., Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse nedarbo rodikliai taip pat augo.

Darbo daugiausia ieškojo vyrai, 30-49 m. amžiaus, turintys profesinę kvalifikaciją, kas penktas – su aukštuoju ar viduriniu išsilavinimu. Palyginti su 2017 m. sausio-kovo mėnesiais, 16-29 m. amžiaus jaunimo dalis nepakito.

Ilgalaikių bedarbių per metus nuo 2017-04-01 sumažėjo beveik 1,9 procentų. Ilgalaikių bedarbių tarpe moterų yra daugiau, didesnę dalį sudarė vyresnio amžiaus asmenys.

Laisvų darbo vietų vidutiniškai per mėnesį buvo įregistruota 590. Palyginti su 2017 m. sausio-kovo mėnesiais, paklausos augimas buvo apdirbamosios gamybos, profesinės, mokslinės ir techninės bei administracinės ir aptarnavimo ekonominėse veiklose. Sumažėjo – transporto ir saugojimo, statybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos ekonominėse veiklose.

Didžiausios įsidarbinimo galimybės išlieka kvalifikuotiems darbininkams ir paslaugų sektoriaus darbuotojams.

 

Tendencijų archyvas