Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Aptartos darbo rinkos aktualijos Marijampolės skyriuje
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. kovo 29 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Kovo 27 dieną Marijampolės TDB Marijampolės skyriuje vyko 2018 metų darbo rinkos prognozių pristatymas  vietos visuomenei. Renginyje dalyvavo Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių seniūnijų seniūnai, darbdavių atstovai ir socialiniai partneriai.

Marijampolės teritorinės darbo biržos direktorius Kęstutis Šnipas pasveikino susirinkusius ir trumpai apžvelgė esamą situaciją vietos darbo rinkoje.

Susirinkusiai auditorijai Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Violeta Parulienė pristatė Marijampolės apskrities darbo rinkos artimiausio laikotarpio įžvalgas ir darbo rinkos iššūkius 2018 metais. Pranešėja pateikė nedarbo tendencijas ir struktūrą, užsieniečių įdarbinimo tendencijas ir jaunimo nedarbą, darbdavių apklausų rezultatus. Vidutiniškai numatoma, kad darbo jėgos pasiūla (bedarbių registracija) mažės apie 5-6 proc., o paklausa augs apie 3 proc. Darbdavių apklausa rodo, kad 2018 metais Marijampolės regione darbo vietų steigimo ir likvidavimo balansas išliks teigiamas. Darbuotojų atleidimai daugiausiai vyks dėl darbuotojų kaitos. Didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo ir likvidavimo balansas bus fiksuojamas paslaugų, mažiausias – žemės ūkio sektoriuje. Dėl etatų mažinimo numatoma daugiausiai atleisti darbuotojų švietimo, miškų ūkio ir prekybos srityse, o dėl naujų darbo vietų sukūrimo numatoma daugiausiai priimti transporto ir apdirbamosios gamybos sektoriuose. Apsirūpinimo kvalifikuotais darbuotojais problema darbdaviams taps dar aktualesnė. Tai viena esminių darbo rinkos tendencijų, kurios pokyčius numatoma sąlygoti efektyviai organizuojant profesinio mokymo priemonę ir skatinant darbuotojų mobilumą. Mažėjant darbo pasiūlai ir augant darbo paklausai, darbdaviams siekiant tiek išlaikyti esamus darbuotojus, tiek pritraukti reikalingų naujų, labai svarbu tampa darbo vietos kokybė. Be abejo, darbo užmokestis - vienas iš svarbiausių faktorių. Tačiau ne mažiau svarbu darbo vietos kokybės sąvoką apibūdina darbo sąlygos, ergonomika, vidaus klimatas, darbdavio požiūris, įmonės vertybės, kultūra.

Marijampolės skyriaus vedėja Živilė Povilaitienė renginio dalyvius supažindino su darbo biržos įgyvendinamais ESF projektais jaunimui "Atrask save" ir ,,Naujas startas“. Pagrindinį dėmesį atkreipė į naujus projektus: „Pasinaudok galimybe“, kuris skirtas padidinti vyresnių nei 54 metų amžiaus asmenų galimybes integruotis į darbo rinką ir „TAPK - Tavo ateities perspektyvų kūrimas“, kurio tikslas – padidinti bedarbių, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius, galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Marijampolės skyriaus vyr. specialistė Aldona Stankevičienė pristatė vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, įgyvendintus 2017 metais, pabrėžė šių projektų svarbą darbdaviams ir ieškantiems darbo asmenims. Taip pat akcentavo vietinių užimtumo iniciatyvų projektų svarbą seniūnijoms, ragino socialinius partnerius aktyviai bendradarbiauti su darbdaviais, skleisti informaciją apie vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo galimybes.

Renginio dalyviai diskutavo kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo, bedarbių motyvavimo ir kitais darbo rinkos tendencijų klausimais.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas