Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką 2018 m.
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. kovo 6 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Informuojame, kad Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau - VUI) atranką naujoms darbo vietoms steigti. Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje 2018 m. VUI projektai bus įgyvendinami Marijampolės savivaldybės Gudelių ir Liudvinavo seniūnijose, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse.

Su skelbimu galima susipažinti.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, įdarbinant teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius asmenis.

Atkreipiame dėmesį, kad,  atsižvelgiant į Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-388, 27 punktą, įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

- reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2018 m. kovo 30 d. tuose teritorinės darbo biržos skyriuose, kurių aptarnaujamoje teritorijoje projekto teikėjas planuoja vykdyti VUI projektą. Paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai užklijuotuose vokuose, su nuorodomis „VUI projektų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“.

VUI projektų paraiškos teikiamos:
Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės skyriui, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, 206 kab.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriui, S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis, 202 kab.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriui, Gimnazijos g. 7A, Šakiai, 202 kab.

Mokymai VUI projektų rengėjams ir 2017 metais įgyvendintų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų pristatymas vyks:
2018 m. kovo  8 d. Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje, S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis, 217 kab. Pradžia 10.00 val.

2018 m. kovo 9 d. Kalvarijos savivaldybės salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija, 2 aukštas. Pradžia 10.00 val.

2018 m. kovo 12 d. Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje, Gimnazijos g. 7A, Šakiai, 203 kab. Pradžia 13.30 val.

2018 m.  kovo  13 d. VšĮ Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus salėje, S. Daukanto g. 19-5, 4 aukštas, Kazlų Rūda. Pradžia 14.00 val.

2018 m. kovo 15 d. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, 209 kab. Pradžia 15.00 val.

Dėl VUI projektų rengimo konsultuoja:
Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriuje vyr. specialistė Aldona Stankevičienė,
tel. +370 343 97 857, +370 645 30530
el. paštas
aldona.stankeviciene@ldb.lt

Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriuje vyr. specialistė  Aušra Blauzdžiūnienė,
tel. +370 342 41 365, +370 620 24273,
el. paštas
ausra.blauzdziuniene@ldb.lt    

Klientų aptarnavimo departamento Šakių skyriuje vyr. specialistė  Vilija Tamošaitienė,
tel. +370 345 53 090, +370 615 90355,
el. paštas
vilija.tamošaitiene@ldb.lt

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas