Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Europos darbdavių dienų renginys Vilkaviškyje
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. lapkričio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Jau tradicija tampa  Europos Sąjungos valstybių užimtumo tarnybų vadovų valdybos iniciatyva  vykstančios Europos darbdavių dienos.

Lapkričio 23 d. šiai iniciatyvai skirtas renginys “Sėkminga partnerystė: nuo idėjos iki rezultato” vyko Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriuje. Aptarti kintančią darbo rinką, naujoves įstatyminėje bazėje, pasidžiaugti  sėkmingais rezultatais buvo pakviesti Vilkaviškio rajono darbdaviai, savivaldos, profesinio mokymo įstaigų atstovai.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vedėja Reda Besasparienė supažindino su rajono darbo rinkos pokyčių tendencijomis,  pasidžiaugė, kad nedarbo pokyčiai yra teigiami.Tokių rezultatų pavyko pasiekti įgvendinant ESF projektus, naudojant Užimtumo fondo lėšas bei glaudžiai bendradarbiaujant su visais rajono darbdaviais.

Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo pakeitimus ir naujas aktyvios darbo rinkos priemones pristatė Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė Renata Baltūsytė. Taikant naujas paramos mokymuisi priemones, ypač aktualus tampa darbo biržos ir jos partnerių – darbdavių bei profesinio mokymo teikėjų dialogas. Todėl dalyvauti renginyje ir pasidalinti savo įžvalgomis apie įdarbinimą pagal pameistrystės darbo sutartį ir stažuotę buvo pakviesti Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus, Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro bei UAB „Amatų mokymo centras” atstovai. UAB „Amatų mokymo centras” direktorius Viačeslavas Arončik susirinkusius supažindino su šių priemonių organizavimo tvarka. Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro direktorius Viačislavas Novikovas pabrėžė, kad siekiant geriausio rezultato, įgyvendinant pameistrystės priemonę, reikalinga abipusė tiek mokymo įstaigos, tiek darbdavio atsakomybė. Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistė Renata Baltūsytė informavo ir apie naują paramos judumui  priemonę, skirtą  darbdaviams, įdarbinusiems darbo biržos siųstus bedarbius ir  patiriantiems jų vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas. Buvo pasidžiaugta, kad šia priemone Vilkaviškio skyriuje jau pasinaudojo dvi įmonės: UAB „Mantinga“ ir UAB „Juodeliai“ .

Rajono ekonominės veiklos vystymo perspektyvas pristatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.  Pasak pranešėjos, Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo struktūroje dominuoja mikro ir smulkios įmonės. Savivaldybėje nėra gerai išplėtotas pramonės sektorius, vyksta pakankamai lėtas darbo vietų kūrimas. Todėl labai svarbu plėtoti verslo informavimo ir konsultavimo sistemą, skatinti vidaus ir užsienio investicijų pritraukimą, eksportą ir naujų rinkų paiešką. Kalbėdama apie savivaldybės paramą verslui Daiva Riklienė apgailestavo, kad ji yra pakankamai maža.  Rajono savivaldybėje veikiančiame Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre teikiamos konsultavimo paslaugos pradedantiems verslininkams. Teikiama jiems reikalinga informacija apie įmonės steigimą, supažindinama su rinkodara, rizikos planavimu ir t.t.  Rajono savivaldybė taip pat prisideda įgyvendinant vietinių iniciatyvų projektus. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ypač akcentavo trišalės partnerystės: verslo, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų svarbą. „Tik partnerystėje gali kilti idėjos ir problemų sprendimai”,- išsakė mintį.

Renginio kulminacija tapo skyriaus vedėjos Redos Besasparienės įteikti simboliniai apdovanojimai darbdaviams.

„Už socialinę atsakomybę vystant įmonės plėtrą" - padėka įteikta UAB „Triplan LT“.

„Už pasitikėjimą vystant įmonės plėtrą“ – UAB „ Art Glacio“.

„Už pagalbą jaunimui atrandant  save“   UAB „Baltijos Tekstilė“ .

„Už  naujos profesinės karjeros šansą" - padėkota Vilkaviškio siuvimo AB "Žemkalnija" ir Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namams.

„Už  ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą" - padėka įteikta UAB „Gintrėja“.


Informaciją parengė
Vilkaviškio skyriaus vyriausioji specialistė
Renata Baltūsytė

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas