Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Apskrito stalo diskusija Marijampolės skyriuje
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. lapkričio 22 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Lapkričio 21 dieną Marijampolės teritorinės darbo biržos  Marijampolės skyrius pakvietė medienos apdirbimo įmonių vadovus ir profesinio mokymo teikėjus dalyvauti apskrito stalo diskusijoje „Naujų iššūkių įgyvendinimas Marijampolės regione medienos  pramonės įmonių plėtrai užtikrinti“. Renginyje dalyvavo  Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių medienos apdirbimo sektoriaus darbdaviai ir profesinio mokymo atstovai. Tai renginys skirtas Europos darbdavių dienoms ir Europos profesinių gebėjimų savaitei.

Tardama įžanginį žodį, Klientų aptarnavimo departamento direktorė Zita Naruševičienė padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą ir pakvietė konstruktyviai  diskusijai, kai į regiono darbo rinką ateina naujas didelis darbdavys. Šiame kontekste darbo biržos dialogas su darbdaviais ir profesinio mokymo teikėjais tampa dar aktualesnis padedant apsirūpinti kvalifikuota darbo jėga.

Marijampolės skyriaus vedėja Živilė Povilaitienė trumpai pristatė LR Užimtumo įstatymo naujoves darbdaviams, taikomas nuo 2017 m. liepos 1 dienos. Ypatingai akcentuota paramos mokymuisi priemonės -  stažuotė, įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

Plačiau įdarbinimą pagal pameistrystės sutartį pristatė Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė Renata Tabulevičienė. Pranešėja supažindino, kuo pameistrystė skiriasi nuo kitų mokymo formų ir kuo ji gali būti patraukli darbdaviui.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Šalaševičius akcentavo, kad šiuo metu medienos ir metalo apdirbimo staklininkų profesijos moksleivių tarpe nėra populiarios ir pakvietė darbdavius aktyviai dalyvauti moksleivių profesiniame orientavime, eiti į mokyklas, reklamuoti savo įmones ir kviesti jaunimą įgyti medienos apdirbimui reikalingas profesijas.

Kitų mokymo centrų vadovai taip pat išsakė savo nuomonę apie pameistrystę, kad turi būti konkretus darbdavys, kuriam bus ruošiami specialistai, o ir pačiam darbdaviui pameistrystei reikia pasiruošti.

Darbdaviai išreiškė susirūpinimą kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, kuriam įtakos turi asmenų motyvacija darbui bei žalingi įpročiai. Visi dalyvavę įsitraukė į audringą diskusiją. Tai rodo, kad kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir jų  paruošimas šiandien yra labai aktuali problema.

KAD direktorė Zita Naruševičienė diskusiją užbaigė mintimi, kad  tik dirbdami kartu, identifikuodami  iškylančias problemas bei kartu ieškodami jų sprendimo būdų galime sėkmingai atitikti verslo lūkesčius.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas