Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Darbo biržos pagalba – užtikrina neįgaliųjų užimtumą
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. kovo 9 d.
Kategorija: Darbo rinkos

UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijai nuo 2007 m. suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės, o nuo 2011 m. -  socialinės įmonės statusas.

Ambulatorija savo veikloje prioritetą teikia neįgaliųjų įdarbinimui, nepaisant darbuotojų ribotų fizinių ar psichologinių galimybių, didesnių laiko sąnaudų teisingų darbo įgūdžių formavimui, kai kurių darbuotojų motyvacijos darbui stokos bei didesnės laikino nedarbingumo rizikos. Darbo birža teikia įmonei darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų kompensaciją, kuri padeda ne tik išlaikyti darbo vietas dirbantiems, bet ir naujai įdarbinti neįgaliuosius. Per dešimt metų neįgalių darbuotojų skaičius išaugo daugiau kaip 4 kartus, šiuo metu įmonėje dirba 28 neįgalieji, kas sudaro 62% visų ambulatorijos darbuotojų. 14-ai darbuotojų nustatytas 30-40% darbingumas ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, o trims - mažesnis nei 25% darbingumo ar didelių specialiųjų poreikių lygis. Su visais įmonės darbuotojais sudarytos neterminuotos darbo sutartys, atsižvelgiant į lygių galimybių įstatymo nuostatas.

Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriaus darbuotojai sėkmingai prisideda prie neįgaliųjų kokybės gerinimo, padeda neįgaliesiems įvertinti savo galimybes, profesinį pasirengimą, išspręsti užimtumo problemas bei įsidarbinti. Vienuolika metų registratoriumi UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijoje dirba Vytautas, kuris turi judėjimo negalią. Tai pirmasis neįgalusis darbuotojas, kuris pradėjo darbą šioje įmonėje. Vytautui ši darbovietė yra vienintelė. Turintis vidurinį išsilavinimą ir didelę negalią jis nedrąsiai pasvajodavo apie darbą, tačiau negalvojo, kad tai gali tapti realybe. Daug metų Vytautas praleido namuose, todėl pradžia buvo sunki - nejauki nauja aplinka ir žmonės, nepasitikėjimas savo jėgomis. Apsisprendimui reikėjo ir artimųjų paskatinimo, palaikymo. Tačiau atsiradusi netikėta galimybė - dirbti ir gautas pirmasis atlyginimas, leido pasijusti pilnaverčiu žmogumi. Šiandien jis džiaugiasi puikiu kolektyvu, gaunamomis pajamomis bei darbo sąlygomis (su galimybe pagal poreikį darbo metu pailsėti). Netoli nuo įmonės įsigijo gyvenamąjį būstą, todėl kasrytinis vykimas į darbą nesukelia sunkumų. UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijoje administratore sėkmingai įsidarbino ir žmona Renata, turinti negalią. Abu aktyviai dalyvauja neįgaliųjų organizacijos veikloje, mėgsta keliauti, aplanko daug kultūrinių renginių, dalyvauja įmonės vykdomuose užsiėmimuose ir yra pilnai integruoti. Būdami vieni iš pirmųjų įmonės darbuotojų ir įgiję darbinės patirties, dabar patys padeda naujiems darbuotojams. Renata konsultuoja ir individualiai moko kompiuterinių įgūžių stokojančius darbuotojus.

Registratorius Vytautas

Ambulatorijai pradėjus teikti ne tik asmens sveikatos priežiūros, bet ir dienos socialinės globos paslaugas namuose didžiausiai tikslinei grupei priklausančių, t. y. turinčių vienokią ar kitokią negalią, darbuotojų dalį sudaro slaugytojo padėjėjos, kurios baigę mokymus ir gavę kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, atlieka dienos socialinės globos paslaugas klientų namuose. Šiuo metu čia dirba 20 slaugytojo padėjėjų. Viena iš jų - Nijolė, dirbanti ambulatorijoje ketvirti metai, džiaugiasi, kad ne tik jai, bet ir bendradarbiams, turintiems negalią labai pasisekė. “Įsidarbinti nepilnai darbo dienai yra sunku, kadangi paprastai darbdaviai nelinkę mūsų įdarbinti, o dabar mes galime save realizuoti, iš namų atitrūkti, pagelbėti seneliams, turintiems dar didesnę negalią. Esu labai patenkinta ir tikrai norėčiau dirbti dar ne vienerius metus. Dirbdami ne tik mažiau galvojame apie savo negalią, bet dar galime pagelbėti ir kitiems, pabūti tarp žmonių, integruotis į visuomenę”, – sako Nijolė.

Slaugytojo padėjėjos Nijolė, Aldona ir Raimonda

Finansinė parama ir įmonės skiriamos papildomos lėšos suteikia galimybę sėkmingiau įgyvendinti veiklas neįgaliųjų integracijai gerinti: švietimui, kultūrinei veiklai, edukacinėms programoms bei atsižvelgiant į judėjimo apribojimus, kolektyvinėms išvykoms. Motyvacijai didinti dažnai darbuotojai skatinami piniginiais priedais prie atlyginimo.

Kolektyvo išvykos, degustacijos, edukacinės programos

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas