Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ūkio subjektų priežiūra 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) yra patvirtinusi svarbiausius su verslo priežiūros funkcijų optimizavimu susijusius dokumentus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje. 

Ūkio ministerija, įgyvendindama Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ veiklas, skirtas ūkio subjektų veiklos priežiūros pertvarkos priemonių viešinimui, sukūrė 3 video filmus apie pertvarkos priemones, jų skatinimo galimybes, bei įgyvendinant kylančias naujas verslo subjektų teises.

Viešinimo tikslas – visapusiškai atspindėti pertvarkos vykdymo procesus, informuoti ūkio subjektus apie pertvarkos eigą ir rezultatus, informuoti verslą apie jų teises bei pertvarkos priemones, suteikti paskatą priežiūros institucijoms vykdyti pertvarką.

Pirmasis filmas, įgarsintas lietuvių bei anglų kalbomis, skirtas pristatyti visas gerąsias verslo priežiūros praktikas – pažangias verslo priežiūros priemones. Antrasis filmas pristato kontrolinių klausimynų naudojimo ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu privalumus. Trečiasis filmas supažindina su Dviejų datų verslui taisykle. Pastarieji du filmai animuoti, įgarsinti lietuvių kalba.

Susipažinti su minėtomis pertvarkos priemonėmis galite: https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA

Ūkio subjektų veiklos priežiūra vykdoma pagal Marijampolės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Marijampolės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintą Marijampolės teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą.

Marijampolės teritorinės darbo biržos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-66 patvirtinti Marijampolės teritorinės darbo biržos 2018 m. II ketvirtyje planuojamų tikrinti:

Darbdavių, įgyvendinančių įdarbinimo subsidijuojant priemonę, sąrašas;
Darbdavių, įgyvendinančių darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, sąrašas;
Subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones, sąrašas;                                                                                                   

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, sąrašas; 
Profesinio mokymo paslaugų teikėjų, sąrašas;
Darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, sąrašas

Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra:

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2018 m. balandžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2018 m. kovo mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2018 m. vasario mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2018 m. sausio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gruodžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. lapkričio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. spalio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugsėjo mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. rugpjūčio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. liepos mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. birželio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. gegužės mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. balandžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. kovo mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. vasario mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2017 m. sausio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gruodžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. lapkričio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. spalio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugpjūčio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. liepos mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. birželio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gegužės mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. balandžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. kovo mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. vasario mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. sausio mėn.  


Informacija atnaujinta: 2018.05.08 09:48