Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ūkio subjektų priežiūra 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) yra patvirtinusi svarbiausius su verslo priežiūros funkcijų optimizavimu susijusius dokumentus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustatantys teisės aktai: 

  • paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo patikrinimui (subsidijos gavėjų, įgyvendinančių paramos darbo vietoms steigti priemones),
  • profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūrai atlikti,
  • remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo patikrinimui (darbdavių, įgyvendinančių remiamojo įdarbinimo priemones, teritorinėms darbo biržoms mokant subsidijas darbo užmokesčiui).

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje. 

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. lapkričio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. spalio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. rugpjūčio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. liepos mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. birželio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. gegužės mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. balandžio mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. kovo mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. vasario mėn.

 Marijampolės teritorinės darbo biržos ūkio subjektų priežiūra 2016 m. sausio mėn. 

 


Informacija atnaujinta: 2016.12.20 16:40