Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Darbo mugės
EURES paslaugos
Profesinis mokymas
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Viešosios ir administracinės paslaugos
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija 

Grupės darbuotojų atleidimu laikomi darbo sutarčių nutraukimai, kai per 30 kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl kitų priežasčių, nesusijusių su atskiru darbuotoju, numatoma atleisti iš darbo:

  1. 10 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 20 iki 99 darbuotojų;
  2. ne mažiau kaip 10 proc. darbuotojų įmonėse, kuriose dirba nuo 100 iki 299 darbuotojų;
  3. 30 ir daugiau darbuotojų įmonėse, kuriose dirba 300 ir daugiau darbuotojų.

Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai Vyriausybės nustatyta tvarka pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais ir ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą.

Darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin. 2002, Nr. 64-2569 , Žin., 2008, Nr. 63-2375) 1301 straipsnis

Grupės darbuotojų atleidimo atveju darbo birža su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais rengia bendras programas socialinei įtampai mažinti.

Klaipėdos darbo birža, gavusi pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, organizuoja susitikimus su darbdavio atstovais, atleidžiamais darbuotojais, numato galimybes švelninti atleidimo pasekmes, taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 

Daugiau informacijos:

Paslaugų darbdaviams poskyryje - 27 kab., tel. (8 46)  40 43 13

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.18 08:10