Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
ESF projektai

 Lietuvos darbo biržos įgyvendinami ESF finansuojami projektai

Projektai, kurių veikloje kaip partnerė dalyvauja Klaipėdos teritorinė darbo birža:

2016-01-12
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas - Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.
2015-09-21
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.
2015-03-01
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas - Padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.
2015-01-01
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas - padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2014-12-01
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas - padėti teritorinėse darbo biržose registruotiems bedarbiams, nepriklausantiems ilgalaikių, ilgą laiką nedirbusių ir vyresnių nei 54 metai tikslinėms grupėms, įgyti naują kvalifikaciją ar tobulinti turimą. Prioritetą skirti asmenims, atleistiems iš įmonių dėl Rusijos embargo.
2014-08-01
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems, t. y. iki įsiregistravimo teritorinėse darbo biržose (toliau – TDB) nedirbusiems 2 metus ir ilgiau, asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ir kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2014-08-01
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas – padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių ties teritorinėse darbo biržose registruoti nekvalifikuoti bedarbiai.
2014-01-02
Vykdomas ESF projektas
Projekto tikslas – padidinti jaunimo iki 29 metų, taikant Jaunimo garantijų iniciatyvą, vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus ir ilgalaikių bedarbių galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.