Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Klaipėdos miesto savivaldybėje
Klaipėdos rajono savivaldybėje
Neringos savivaldybėje
Kretingos rajono savivaldybėje
Palangos miesto savivaldybėje
Skuodo rajono savivaldybėje
Šilutės rajono savivaldybėje
Darbo rinkos tendencijos
Apklausos ir analizės
Prognozės
Nedarbo žemėlapis
ES parama
2018 metų darbo rinkos prognozė 

Klaipėdos teritorinė darbo birža, vadovaujama Lietuvos darbo biržos, jau daugiau nei 20 metų rengia trumpalaikes - vienerių metų darbo rinkos prognozes, kurių tikslas – laiku numatyti priemones nedarbo pasekmių švelninimui, darbo pasiūlos ir paklausos srautus bei poreikį paslaugų efektyvumo didinimui. Darbo rinkos prognozė 2018 metams - parengta remiantis ekonominių, demografinių bei darbo jėgos pasiūlos ir paklausos rodiklių analizės rezultatais. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas darbdavių atsakymams į klausimus orientuotus į verslo veiklos tendencijas ir perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, darbuotojams keliamus reikalavimus, kvalifikaciją ir kompetencijas. Taip pat buvo remtasi viešojoje erdvėje prieinama informacija apie numatomus pokyčius darbo rinkoje.

2017 metų spalio-lapkričio mėn. Klaipėdos teritorinės darbo biržos specialistai atsitiktines stratifikuotos atrankos metodu apklausė 540 darbdavių. Darbdavių apklausa rodo, kad įmonių veiklos perspektyvos 2018 metais vertinamos gana teigiamai. 38 proc. apklaustų darbdavių pažymi, kad įmonės apyvarta ir investicijos į įrengimus bei technologijas didės, 41 proc. pokyčių šiose srityse nenumato, 3 proc. mano, kad apyvarta ir investicijos mažės. Dauguma – 59 proc. – apklaustų darbdavių teigia, kad darbuotojų skaičius jų įmonėse nesikeis, 23 proc. tikisi darbuotojų skaičiaus augimo, 5 proc. – mažėjimo. Darbo užmokesčio augimą savo atstovaujamose įmonėse numato 51 proc. apklaustų darbdavių, mažėjimą – tik 1,5 proc. apklaustųjų.

Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija ir struktūrinis nedarbas pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Klaipėdos apskrities darbo rinkai. Prognozuojama, kad tai bus svarbu ir 2018 metais. Darbdaviai, nerandantys tinkamų darbuotojų, (net 64 proc. apklaustų darbdavių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu) siekia išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus. Trūkstant kai kurių profesijų darbuotojų (tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų, suvirintojų, metalinių laivų korpusų surinkėjų) neretai šią problemą yra priversti spręsti pasitelkdami kvalifikuotą darbo jėgą iš trečiųjų šalių. Užsieniečių įdarbinimas neturi ir, matyt, neturės pritarimo visuomenėje, tačiau akivaizdu, kad jis tampa vis populiaresnis tarp Lietuvos įmonių, todėl kitų tautybių darbuotojų ypač paslaugų sektoriuje veikiausiai tik daugės.

Darbo jėgos pasiūla – registruotų bedarbių skaičius mažės

Šiais metais numatoma įregistruoti 31,4 tūkst. bedarbių – vidutiniškai po 2,6 tūkst. darbo ieškančių žmonių per mėnesį – tai yra 2-3 proc. mažiau nei 2017 metais. Pernai vidutinis metinis registruotų bedarbių skaičius buvo 13,1 tūkst. – 7 proc. mažesnis nei 2016 metais. Prognozuojama, kad 2018 metais vidutinis metinis registruotų bedarbių skaičius sumažės 2 proc. ir sieks 12,8 tūkst. Bedarbių struktūroje pagal išsilavinimą nenumatoma ryškių pokyčių. Tačiau nekvalifikuotų bedarbių dalis turėtų sumažėti 2 proc. punkto, atitinkamai padidės aukštąjį ir profesinį išsilavinimą turinčių bedarbių dalis. Turintys aukštąjį išsilavinimą bedarbiai sudarys 28 proc., 37 proc. – su profesiniu išsilavinimu, 35 proc. – jokios profesinės kvalifikacijos neturintys – gyventojai. Numatoma, kad bedarbių struktūroje apie 67 proc. bus darbo rinkoje papildomai remiami asmenys, vyresnių kaip 50 metų darbo ieškančių žmonių – 27 proc., jaunimo iki 29 metų – 33 proc. Ilgalaikių bedarbių dalis, palyginti su 2017 metais, turėtų sumažėti 1–2 proc. punktais iki 9 proc.

Darbo jėgos paklausa išliks stabili

Prognozuojama, kad darbdaviai įregistruos panašų skaičių darbo pasiūlymų – 30-31 tūkst. Jų struktūra pagal ekonomines veiklas taip pat išliks panaši kaip ir 2017 metais – 69 proc. laisvų darbo vietų bus įregistruota paslaugų, 16 proc. – pramonės, 13 proc. – statybos, 2 proc. – žemės ūkio sektoriuje. Kvalifikuotai darbo jėgai bus skirta 60 proc. visų darbo pasiūlymų tai yra 4 proc. punkto daugiau nei 2017 metais. Pastaraisiais metais nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažėja. Prognozuojama, kad ši tendencija išliks ir 2018 metais.

Didžiausias darbo vietų steigimas prognozuojamas apdirbamosios gamybos, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimo srityse.

Didės įsidarbinimo galimybės

60 proc. visų darbo pasiūlymų bus skirti kvalifikuotai darbo jėgai, tai yra 4 proc. punktu daugiau nei 2017 metais. Nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažės.

Didžiausias įsidarbinimo galimybes 2018 metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – elektros ir mechanikos inžinerijos technikai, gydytojai specialistai, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, jaunesnieji socialiniai darbuotojai, slaugos specialistai, statybos inžinieriai, technologijų ir gamybos inžinieriai; kvalifikuoti darbininkai – sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai, statybininkai, suvirintojai, elektrikai, elektrinės ir elektroninės įrangos surinkėjai, baldžiai, barmenai, padavėjai, kepėjai ir konditeriai, virėjai, mėsininkai ir žuvų darinėtojai.

Mažiausias įsidarbinimo galimybes šiais metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – administravimo specialistai, teisininkai, verslo paslaugų vadybininkai; kvalifikuoti darbininkai – lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai.

Klaipėdos apskrities 2018 metų darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybių barometrai bus aktyviai pristatomi moksleiviams, socialiniams partneriams, darbdaviams, nevyriausybinėms organizacijoms supažindinant juos su darbo rinkos tendencijomis ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiu.

Daugiau informacijos apie paklausiausias bei mažiau paklausias profesijas galima rasti „Įsidarbinimo galimybių barometras 2018“ bei „Profesijų žemėlapyje“.


Informacija atnaujinta: 2018.02.21 15:11