Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Klaipėdos miesto savivaldybėje
Klaipėdos rajono savivaldybėje
Neringos savivaldybėje
Kretingos rajono savivaldybėje
Palangos miesto savivaldybėje
Skuodo rajono savivaldybėje
Šilutės rajono savivaldybėje
Apklausos ir analizės
ES parama
Bedarbių įsitvirtinimo darbo rinkoje po aktyvios darbo rinkos politikos priemonių pasibaigimo analizė už 2014 m. sausio-rugsėjo mėn.
Sąrašas
2014 m. spalio 31 d.
Kategorija: Darbo rinkos analizės

Bedarbių įsitvirtinimo darbo rinkoje po aktyvios darbo rinkos politikos priemonių pasibaigimo 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. analizė atlikta vadovaujamasi Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-206 patvirtinta Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo metodika.

 Bedarbių įsitvirtinimo darbo rinkoje po aktyvios darbo rinkos politikos priemonių pasibaigimo analizė už 2014 m. sausio-rugsėjo mėn.

Sąrašas