Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Klaipėdos miesto savivaldybėje
Klaipėdos rajono savivaldybėje
Neringos savivaldybėje
Kretingos rajono savivaldybėje
Palangos miesto savivaldybėje
Skuodo rajono savivaldybėje
Šilutės rajono savivaldybėje
Darbo rinkos tendencijos
Apklausos ir analizės
Prognozės
Nedarbo žemėlapis
ES parama
Darbdavių apklausa apie pokyčius įmonėse (2009 m.)
Sąrašas
2009 m. liepos 16 d.
Kategorija: Bandomieji tyrimai

Apklausos tikslas – numatyti pokyčius darbo rinkoje ir įvertinti darbo rinkos prognozę.

Respondentai. Per paskutines šių metų gegužės mėnesio savaites Klaipėdos (miesto, rajono) darbo biržoje buvo vykdoma darbdavių apklausa, kurios metu apklausti 106 respondentai. 58,5 proc. visų respondentų sudarė paslaugas teikiančios įmonės, šiek tiek mažiau – 15,1 proc. – pramonės įmonės, 6,6 proc. – statybos įmonės, 0,9 proc. – žemės ūkio įmonės (žr. 1 pav.). Pagal įmonėje dirbančiųjų skaičių daugiausia buvo respondentų, kurių įmonėje dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų (38,7 proc.) ir nuo 50 iki 99 darbuotojų (25,5 proc.). Labai mažos įmonės iki 9 darbuotojų sudarė 18,9 proc., o didelės – 16,9 proc. (žr. 2 pav.).

   

 1 pav. Respondentai pagal įmonės veiklos sritis (proc.) 

 2 pav. Respondentai pagal įmonėje dirbančiųjų skaičių (proc.)

Rezultatai. Apklausos dalyviai buvo paprašyti įvertinti įmonės veiklos pokyčius per pirmuosius šių metų ketvirčius. Daugiau nei pusė (60 proc.) respondentų teigė, kad per šį laikotarpį jų įmonėse darbuotojų skaičius nekito, 55,7 proc. – jog nekito darbuotojų atlygimas ir 50 proc. – nekito įmonių plėtra, investicijos į įrengimus ir technologijas. Labiausiai mažėjo įmonių plėtra ir investicijos – teigiančių, jog sumažėjo buvo 21,7 proc., o kad sumažėjo ženkliai – 17 proc. Apie tai, kad darbuotojų atlyginimai didėjo, teigė 16 proc. respondentų, kad didėjo darbuotojų skaičius – 12,4 proc. (žr. 3 pav.).

 

 3 pav. Pokyčiai įmonėse per praėjusius šių metų ketvirčius (proc.)

Paklausti, kokie pokyčiai numatomi iki šių metų pabaigos, dauguma respondentų teigė, kad padėtis įmonėse neturėtų labai keistis. 63,5 proc. respondentų teigia, jog nekis darbuotojų skaičius, 58,1 proc. – nekis darbuotojų atlyginimas ir 44,3 proc. – nekis įmonių plėtra ir investicijos. Taip pat apie 30 proc. visų respondentų teigia, jog ateinančius šių metų ketvirčius bus priversti mažinti įmonių plėtrą bei investicijas, darbuotojų atlyginimus, darbuotojų skaičių. Plėstis ir didinti investicijas numato 7,5 proc. respondentų, kelti darbuotojams atlyginimą - 5,7 proc. respondentų, o padidinti darbuotojų skaičių – 2,9 proc. (žr. 4 pav.).

 

 4 pav. Pokyčiai įmonėse per ateinančius šių metų ketvirčius (proc.)

Daugiausia įmonėse atleisti iš darbo numatoma administracijos darbuotojų, taip teigė 31,4 proc. respondentų. 27,4 proc. respondentų teigia, jog žada mažinti nekvalifikuotų darbininkų skaičių, 23,3 proc. – mažins kvalifikuotų darbininkų skaičių, ir tik 22,6 proc. – mažins specialistus ir aptarnavimo srities darbuotojus (žr. 5 pav.).

 

 

5 pav. Kaip keisis darbuotojų skaičius per ateinančius šių metų ketvirčius (proc.)

Apklausos duomenimis, dažniausiai įmonė reikiamus darbuotojus suranda darbuotojui  asmeniškai kreipiantis, darbo biržai tarpininkaujant ar reklaminius skelbimus spaudoje, internate (žr. 6 pav.).

 

 6 pav. Reikiamų darbuotojų paieškos būdai (proc.)

Paklausti, kokiose srityse įmonės numato bendradarbiauti su darbo birža, daugiausiai, 70,8 proc., respondentų nurodė, kad planuoja kreiptis dėl darbuotojų paieškos, 44,3 proc. - planuoja registruoti laisvas darbo vietas darbo biržos duomenų bazėje, 32,1 proc. – planuoja konsultuotis darbo rinkos klausimais (žr. 7 pav.).

 

 7 pav. Ar planuojate bendradarbiauti su darbo birža? (proc.)

Išvados

  • Per pirmuosius šių metų ketvirčius apie 20 proc. įmonių, norėdamos išlaikyti įmonės veiklą, privalėjo mažinti darbuotojų skaičių, atlyginimus bei sumažinti įmonės plėtrą bei investicijas
  • Per ateinančius šių metų ketvirčius apie 30 proc. įmonių bus priverstos dar mažinti darbuotojų skaičių, atlyginimus, sumažinti plėtrą bei investicijas
  • Daugiausia mažinti numatoma administracinį darbą dirbančius bei nekvalifikuotus darbuotojus
Sąrašas