Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centras
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaita
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijos 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA LIETUVOJE

Tikslas - užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti praktiką arba stažuotę.

Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi būti pradėtos teikti per keturis mėnesius nuo jo įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

KLAIPĖDOS TDB TEIKIAMOS GARANTIJOS DARBO BIRŽOJE REGISTRUOTAM JAUNIMUI

• Teikia socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas ugdant motyvaciją mokytis ir dirbti: motyvacinių užsiėmimų ciklas „Aš galiu“, darbo klubų užsiėmimai ir kiti motyvavimo, darbo paieškos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo informaciniai ir mokomieji renginiai Jaunimo darbo centre;
• Įgyvendina ESF projektą jaunimui „Atrask save“. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.
• • Savanoriška veikla per ESF projektą jaunimui „Atrask save“. Savanoriams kompensuojamos išlaidos. Priimančių organizacijų sąrašas http://www.buksavanoriu.lt/organizacijos-dalyvaujancios-projekte
Mentorystė (ugdomasis vadovavimas) asmenims, susiduriantiems su sunkumais darbo paieškoje;
Orientuoja mokytis pagal bendrojo ugdymo, pirminio bei tęstinio profesinio mokymo programas:

Bendrojo lavinimo suaugusiųjų mokyklos arba mokyklos, kuriuose yra suaugusiųjų klasės:

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija
Kretingos suaugusiųjų mokymo centras
Palangos Senoji gimnazija
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras

Profesinės mokyklos:

Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Palangos skyrius
Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
Klaipėdos laivininkų mokykla
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Klaipėdos technologijų mokymo centas
Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Kretingos technologijos ir verslo mokykla
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla 
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
Šilutės žemės ūkio mokykla

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas

Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus. Daugiau informacijos čia.

BENDRADARBIAVIMAS ĮGYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ

Jaunimo garantijų įgyvendinimo partnerių tinklas

Valstybės ir savivaldybių institucijos: Socialiniai partneriai ir kiti:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Darbdavių organizacijos
Lietuvos darbo birža Profesinės sąjungos
Jaunimo reikalų departamentas Privačios įdarbinimo agentūros
Švietimo ir mokslo ministerija Nevyriausybinės organizacijos
Ūkio ministerija Bendruomenių atstovai
Žemės ūkio ministerija Mokymo įstaigos
Savivaldybės (regioniniame lygyje) Jaunimo organizacijos ir kt.

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo struktūra Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinis komitetas

Klaipėdos skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Gargždų skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Kretingos skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Palangos skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Skuodo skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

Šilutės skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisija

 Jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketas bedarbiams

 2016 m. IV ketv. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatų ir gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga

 2016 m. III ketv. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatų ir gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga

 2016 m. II ketv. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatų ir gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga

 2016 m. I ketv. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatų ir gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga

Daugiau informacijos:

Jaunimo darbo centras Klaipėdoje - Naikupės g. 27A, Klaipėda, tel. (8 46)  31 01 43, el. paštas jdc.klaipeda@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2017.01.11 13:57