Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centras
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaita
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Konkursas EURES vyriausiojo specialisto pareigoms užimti
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. liepos 10 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/eures-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;33696.html (skelbimo Nr. 35960) paskelbta atranka į A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo Klaipėdos teritorinės darbo biržos EURES vyriausiojo specialisto pareigas.

Specialieji reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį; 

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai, būti susipažinusiam su ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga ES, ES ACQUIS laisvo asmenų judėjimo klausimais;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus, organizuoti renginius, oficialus užsienio šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų vizitus;

mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;

išmanyti ES institucijų struktūrą, veiklos sritis bei žinoti kitus su laisvu asmenų judėjimu ES, EEE susijusius Europos informacijos ir konsultacijos tinklus, įstaigas;

būti susipažinusiam su EURES tinklo struktūra ir veikla, Europos darbo mobilumo portalu bei pagrindiniais laisvo asmenų judėjimo ES, EEE principais.

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje ir atitinkantys nustatytus specialiuosius reikalavimus  Klaipėdos teritorinei darbo biržai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu: www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

·         prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

·         užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą nuo 2017 m. liepos 11 d. iki 2017 m. liepos 28  d. (įskaitytinai).

Telefonas pasiteirauti: + 370 46 452 269.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas