Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centras
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaita
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Užsieniečių įdarbinimo sritį reglamentuojančio teisės akto pakeitimai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. gegužės 18 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Informuojame, kad Tesiės aktų registre paskelbtas ir 2017 m. gegužės 15 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-252 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu yra keičiamas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas):

1) Patikslinamas Aprašo pavadinimas.

2) Patikslinama, kam nėra taikomos Aprašo nuostatos.

3) Netekusiomis galios pripažįstamos nuostatos, susijusios su atvykimu dirbti sezoninius darbus, nes bus tvirtinamas atskiras aprašas.

4) Patikslinamos sąlygos, kurias turi atitikti darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį:

- neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

- neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį, o nuo 2017 m. liepos 1 d. – už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus.

5) Patikslinamos nuostatos, kada atsisakoma išduoti leidimą dirbti ir kada panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas dirbti: yra teikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnyje nustatytus pagrindus.

6) Patikslinamas terminas, per kurį darbdavys turi pranešti apie darbo sutarties nutraukimą:

Darbdavys turi per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo raštu pranešti Lietuvos darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas