Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2016 m. spalio 1 d. Alytaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 8672 bedarbiai (rugsėjo 1 d. - 8963), tai sudarė 9,8 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su rugpjūčio mėn., sumažėjo 0,4 proc. punkto. Per rugsėjo mėnesį įregistruoti 1228 darbo neturintys asmenys, iš jų bedarbio statusas suteiktas 1163 asmenims.
Įregistruotos 762 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 1015 asmenų, iš jų neterminuotai - 865. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 357 asmenys.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2016-10-27 08:00
Tarptautinis susitikimas, organizuojamas Balstogės vaivadijos užimtumo tarnybos
Vieta: Balstogės vaivadijos užimtumo tarnyba, Lenkijos Respublika
2016-10-28 10:00
Darbo motyvacijos stiprinimo užsiėmimas nepasirengusiems darbo rinkai ir nemotyvuotiems asmenims „Mano pasiekimų aplankas“ (II dalis)
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Dzūkų g. 16, Varėna
2016-10-28 10:00
Darbo rinkos pamoka Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniams
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus jaunimo darbo centras, Vilniaus g. 21, Alytus
2016-10-28 11:00
Darbo rinkos pamoka Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniams
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus jaunimo darbo centras, Vilniaus g. 21, Alytus
2016-10-31 10:00
Darbo biržos elektroninių paslaugų pristatymas „E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!“ jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus jaunimo darbo centras, Vilniaus g. 21, Alytus
Daugiau renginių