‭(paslėptas)‬ Naujienos

Naujienų šiuo metu nėra.

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. rugsėjo 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo registruoti 8027 bedarbiai (rugpjūčio 1 d. – 8083), tai sudarė 9,6 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su liepos mėn., sumažėjo 0,1 proc. punkto. Per rugpjūčio mėnesį įregistruota 1111 darbo ieškančių asmenų, iš jų bedarbio statusas suteiktas 1055 asmenims.
Įregistruotos 877 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 732 asmenys, iš jų pastoviam darbui – 626. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 198 asmenys.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 ‭(paslėptas)‬ Renginiai

Renginių nėra.