Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. kovo 1 d. Alytaus teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruotas 10741 bedarbis (vasario 1 d. - 10615), tai sudarė 12,2 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su sausio mėn., padidėjo 0,2 proc. punkto. Per vasario mėnesį įregistruoti 1157 darbo ieškantys asmenys, iš jų bedarbio statusas suteiktas 1084 asmenims.
Įregistruotos 709 laisvos darbo vietos. Įdarbinta 530 asmenų, iš jų neterminuotai - 468. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 212 asmenų.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-03-23 09:00
Darbo klubo užsiėmimas ,,Darbo paieškos būdai“ darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyrius, Vilniaus g. 21, Alytus
2017-03-23 09:00
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas „Aš galiu“ (II dalis) jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos jaunimo darbo centro skyrius, Dzūkų g. 16, Varėna
2017-03-23 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Darbo paieškos įgūdžių lavinimas. Įsidarbinimo dokumentų rengimas” jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų jaunimo darbo centras, Vilniaus al. 30, Druskininkai
2017-03-23 10:00
Jaunimo garantijų iniciatyvos pristatymas jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų jaunimo darbo centras, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2017-03-23 10:00
Motyvacijai stiprinti užsiėmimas „Mano pasiekimų aplankas“ (I dalis) darbo biržoje registruotiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Dzūkų g. 16, Varėna
Daugiau renginių