Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. liepos 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruoti 8332 bedarbiai (birželio 1 d. - 8428), tai sudarė 9,7 proc. visų Alytaus apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su gegužės mėn., sumažėjo 0,1 proc. punkto.
Per birželio mėnesį įregistruoti 1053 darbo ieškantys asmenys, iš jų bedarbio statusas suteiktas 995 asmenims.
Įregistruotos 782 laisvos darbo vietos. Įdarbinti 752 asmenys, iš jų neterminuotai - 628. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipta 292 asmenys.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

Darbo paieška Alytuje Darbuotojų paieška Darbo paieška Europoje

 Renginiai

2017-07-25 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“ darbo ieškantiems asmenims
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyrius, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2017-07-25 14:00
Renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ verslumą skatinantis informacinis renginys apie verslo idėją, verslo formas ir finansavimo galimybes „Verslumo pradmenys“
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus jaunimo darbo centras, Vilniaus g. 21, Alytus
2017-07-26 09:00
Darbo klubo užsiėmimas „Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės“ pasirengusiam darbo rinkai jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos jaunimo darbo centras, Dzūkų g. 16, Varėna
2017-07-26 10:00
Jaunimo garantijų iniciatyvos pristatymas jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų jaunimo darbo centras, Kauno g. 6 A, Lazdijai
2017-07-26 10:30
Darbo biržos elektroninių paslaugų pristatymas „E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!“ jaunimui
Vieta: Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų jaunimo darbo centras, Kauno g. 6 A, Lazdijai
Daugiau renginių