Gruodžio 7-8 d. Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė ir Komunikacijos vedėja Jūratė Baublienė dalyvaus 8-ajame ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklo valdybos posėdyje.
Aktualūs renginai  |  Renginių archyvas

2017 m. gruodžio 7 d. 08:00 Vieta: Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Estonia.

 

Gruodžio 7-8 d. Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė ir Komunikacijos vedėja Jūratė Baublienė dalyvaus 8-ajame ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklo valdybos posėdyje, kurį rengia ES Tarybai pirmininkaujanti Estija.

Pagrindiniai darbotvarkės klausimai: skaitmenizacijos įtaka užimtumo paslaugoms, 2018 m. Tinklo darbo programa, bendradarbiavimas su švietimo sektoriumi, pabėgėlių įgūdžių vertinimas, Europos socialinių teisių ramstis, valstybinių užimtumo tarnybų vaidmuo nedarbo prevencijai ir tvariam įdarbinimui.

Aktualūs renginai  |  Renginių archyvas