„Vieno langelio“ paslaugos 

Susijusios nuorodos

Papildomai klausti ir konsultuotis galite el. paštu vienaslangelis@ldb.lt.


Lietuvos darbo birža nemokamai informuoja ir konsultuoja asmenis darbo rinkos klausimais, registruoja laisvas darbo vietas bendraisiais telefonų numeriais šalyje.

Skambinantieji 700-aisiais numeriais už ryšio paslaugas moka patys. Pokalbiai iš TEO tinklo kainuoja 0,17 Lt/ min (0,05 EUR/min), sujungimo mokestis – 0,12  Lt (0,03 EUR), o skambinantiems iš kitų tinklų – pagal mokėjimo planus. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro.

 

Bendrasis telefono numeris
darbuotojų ieškantiems darbdaviams

Laisvos darbo vietos šalyje registruojamos
bendruoju telefono numeriu
8 700 55 155
tarpininkaujama ieškant darbuotojų. Informacija apie laisvas darbo vietas viešai skelbiama ir visiems matoma.

Bendrasis telefono numeris pasiteirauti

 Informacija visais su darbo rinka susijusiais klausimais šalyje teikiama bendruoju klientų aptarnavimo telefono numeriu
8 700 55 166
 Jums bus suteikta tiksli, išsami ir teisiniu požiūriu patikima informacija darbo biržos kompetencijai priskirtais klausimais.

Bendro telefono darbdaviams nr. 8 700 55 155

Bendro telefono darbo ieškantiems asmenims nr. 8 700 55 166

 

Lietuvos darbo biržos interneto svetainės www.ldb.lt skyriuje „Klausimai“ galite pateikti klausimą, priklausantį darbo biržos kompetencijai. Atsakymas bus parengtas ir išsiųstas Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu per bendrąjį asmenų prašymų nagrinėjimo terminą – 20 darbo dienų nuo asmenų prašymų gavimo institucijoje dienos, nustatytą Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 10:11