Ūkio subjektų priežiūra 

 

Susijusios nuorodos

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) yra patvirtinusi svarbiausius su verslo priežiūros funkcijų optimizavimu susijusius dokumentus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti. Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje, institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje. 

Ūkio ministerija, įgyvendindama Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ veiklas, skirtas ūkio subjektų veiklos priežiūros pertvarkos priemonių viešinimui, sukūrė 3 video filmus apie pertvarkos priemones, jų skatinimo galimybes, bei įgyvendinant kylančias naujas verslo subjektų teises.

Viešinimo tikslas – visapusiškai atspindėti pertvarkos vykdymo procesus, informuoti ūkio subjektus apie pertvarkos eigą ir rezultatus, informuoti verslą apie jų teises bei pertvarkos priemones, suteikti paskatą priežiūros institucijoms vykdyti pertvarką.

Pirmasis filmas, įgarsintas lietuvių bei anglų kalbomis, skirtas pristatyti visas gerąsias verslo priežiūros praktikas – pažangias verslo priežiūros priemones. Antrasis filmas pristato kontrolinių klausimynų naudojimo ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu privalumus. Trečiasis filmas supažindina su Dviejų datų verslui taisykle. Pastarieji du filmai animuoti, įgarsinti lietuvių kalba.

Susipažinti su minėtomis pertvarkos priemonėmis galite: https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA

 Ūkio subjektų priežiūros ataskaitos

Priežiūros rodikliai_sausis_2018.pdfPriežiūros rodikliai_sausis_2018153 KB
Priežiūros rodikliai_2017_IV_ketv.pdfPriežiūros rodikliai_2017_IV_ketv154 KB
Priežiūros rodikliai_gruodis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_gruodis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_lapkritis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_lapkritis_2017154 KB
Priežiūros rodikliai_spalis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_spalis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_2017_III_ketv.pdfPriežiūros rodikliai_2017_III_ketv154 KB
Priežiūros rodikliai_rugsėjis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_rugsėjis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017154 KB
Priežiūros rodikliai_liepa_2017.pdfPriežiūros rodikliai_liepa_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_birželis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_birželis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_gegužė_2017.pdfPriežiūros rodikliai_gegužė_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_balandis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_balandis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_2017_I_ketv.pdfPriežiūros rodikliai_2017_I_ketv153 KB
Priežiūros rodikliai_kovas_2017.pdfPriežiūros rodikliai_kovas_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_vasaris_2017.pdfPriežiūros rodikliai_vasaris_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_sausis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_sausis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_gruodis_2016.pdfPriežiūros rodikliai_gruodis_2016153 KB
Priežiūros rodikliai_lapkritis_2016.pdfPriežiūros rodikliai_lapkritis_2016153 KB
Priežiūros rodikliai_spalis_2016.pdfPriežiūros rodikliai_spalis_2016150 KB
Priežiūros rodikliai_rugsėjis_2016.pdfPriežiūros rodikliai_rugsėjis_201642 KB
(Daugiau elementų...)

Informacija atnaujinta: 2017.10.06 13:45