Ūkio subjektų priežiūra 

 

Susijusios nuorodos

Ūkio subjektų priežiūros tikslas ir sritys

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) ir teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą.
Ūkio subjektų priežiūra atliekama ir patikrinimai vykdomi šiose veiklos srityse:
1. remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra;
2. paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra;
3. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra;
4. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, priežiūra;
5. paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

Planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašai:Ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis šiame Apraše patvirtintais patikrinimų kontroliniais klausimynais:
1. įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo kontrolinis klausimynas;
2. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės įgyvendinimo kontrolinis klausimynas;
3. subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas;
4. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinis klausimynas;
5. darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, patikrinimo kontrolinis klausimynas;
6. profesinio mokymo įgyvendinimo kontrolinis klausimynas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 27 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos, įskaitant LDB, pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojama pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų), o identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas, taip pat skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Konsultacinės informacijos ir skundų teikimas

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba, taip pat ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų ir suinteresuotų asmenų anoniminiai skundai dėl galimai netinkamų ūkio subjektų veiklų, teikiami trumpuoju Lietuvos darbo biržos telefonu 1883.
Ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų teikiami remiantis Pavyzdinio priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 47 punkto nuostata:
„RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas dėl TDB valstybės tarnautojo veiksmų ir sprendimų turi teisę paduoti skundą Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka TDB direktoriui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.“

Metiniai vykdytų priemonių/subjektų patikrų rezultatai

2017 m.

 Ūkio subjektų priežiūros ataskaitos

Priežiūros rodikliai_ rugpjūtis_2018.pdfPriežiūros rodikliai_ rugpjūtis_2018534 KB
Priežiūros rodikliai_liepa_2018.pdfPriežiūros rodikliai_liepa_2018521 KB
Priežiūros rodikliai_birželis_2018.pdfPriežiūros rodikliai_birželis_2018524 KB
Priežiūros_rodikliai_gegužė_2018.pdfPriežiūros_rodikliai_gegužė_2018528 KB
Priežiūros_rodikliai_balandis_2018.pdfPriežiūros_rodikliai_balandis_2018552 KB
Priežiūros_rodikliai_balandis_2018.pdfPriežiūros_rodikliai_balandis_2018552 KB
Priežiūros rodikliai_kovas_2018.pdfPriežiūros rodikliai_kovas_2018145 KB
Priežiūros rodikliai_vasaris_2018.pdfPriežiūros rodikliai_vasaris_2018153 KB
Priežiūros rodikliai_sausis_2018.pdfPriežiūros rodikliai_sausis_2018153 KB
Priežiūros rodikliai_2017_IV_ketv.pdfPriežiūros rodikliai_2017_IV_ketv154 KB
Priežiūros rodikliai_gruodis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_gruodis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_lapkritis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_lapkritis_2017154 KB
Priežiūros rodikliai_spalis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_spalis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_2017_III_ketv.pdfPriežiūros rodikliai_2017_III_ketv154 KB
Priežiūros rodikliai_rugsėjis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_rugsėjis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017154 KB
Priežiūros rodikliai_liepa_2017.pdfPriežiūros rodikliai_liepa_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_birželis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_birželis_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_gegužė_2017.pdfPriežiūros rodikliai_gegužė_2017153 KB
Priežiūros rodikliai_balandis_2017.pdfPriežiūros rodikliai_balandis_2017153 KB
(Daugiau elementų...)

Informacija atnaujinta: 2018.10.03 15:39