Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos 

 

Narystė tarptautinėse organizacijose

Nuo 1991 m. Lietuvos darbo birža yra Pasaulinės valstybinių įdarbinimo tarnybų asociacijos (WAPES) narė. Asociacija jungia viso pasaulio valstybines užimtumo tarnybas ir skatina darbo rinkos ir užimtumo organizacijų keitimąsi gerąja patirtimi. Tai yra 89 valstybinių užimtumo tarnybų (PES) tinklas, vienijantis daugiau nei 500 000 darbuotojų patirtį visame pasaulyje darbo rinkose, kuriose nedarbo lygis svyruoja nuo 2% iki 80%. Asociacijos įkūrėjai – Kanados, Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir JAV valstybinės užimtumo tarnybos kartu su kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO), šiandien turinčia stebėtojos teises, įkūrimo pradžia – 1988 m.

WAPES Vykdomasis biuras yra įsikūręs Briuselyje, Belgijoje. WAPES veikla organizuojama atsižvelgiant į trejų metų strateginį veiklos planą.

Narystė WAPES sudaro galimybes:

  • keistis veiklos praktika su valstybinėmis užimtumo tarnybomis, patiriančiomis panašių sunkumų savo veikloje;
  • mokytis iš kitų narių, kurioms pavyko įveikti jums aktualius sunkumus ir problemas;
  • pristatyti savo organizacijos pasiekimus tarptautiniu mastu ir kt.

Nuoroda: http://www.wapes.org/en/page/about-us  

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Švedijos valstybine užimtumo tarnyba, yra suteikusi metodinę pagalbą ir perteikusi darbo patirtį Armėnijos, Gruzijos, Moldovos, Baltarusijos darbo rinkos institucijoms. Kolegos yra pasinaudoję Lietuvos darbo biržos patirtimi plėtojant elektronines klientų aptarnavimo paslaugas, atliekant darbo rinkos prognozavimą, gerinant darbą su darbdaviais, vidinę komunikaciją ir kt.

Informacija apie pastaruosius projektus: 

  1. „Moldovos gebėjimų valdyti darbo ir grįžtamąją migraciją stiprinimas mobilumo partnerystės su ES rėmuose" (angl. „Strengthening Moldova's capacity to manage labour and return migration within the framework of the mobility partnership with the EU");

    Daugiau informacijos apie projektą anglų kalba: http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/International-cooperation/International-projects/International-projects/4-6-2010-Strengthening-Moldovas-capacity-to-manage-labour-and-return-migration-within-the-framework-of-the-mobility-partnership-with-the-EU.html

  2. „Tobulesnių darbo metodų vystymas valstybinėse užimtumo tarnybose Minske (Baltarusija)" (angl. „Development of improved working methods at the Public Employment Services in Minsk, Belarus")

    Daugiau informacijos apie projektą anglų kalba: http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/International-cooperation/International-projects/International-projects/2-23-2009-Development-of-improved-working-methods-at-the-Public-Employment-Services-in-Minsk-Belarus.html

 

Teritorinis bendradarbiavimas

Lietuvos darbo biržos teritoriniai padaliniai aktyviai dalinasi patirtimi ir informacija regioniniuose susitikimuose su kaimyninių ir kitų ES šalių valstybėmis užimtumo tarnybomis. Su šiais partneriais yra pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai dažniausiai tai partneriai iš Lenkijos ir  Latvijos pasienio regionų.

Tokių susitikimų metu yra dalinamasi informacija apie darbo rinkos specifiką šalyse ir pasienio regione, aptariamos darbuotojų judumo galimybės, dalijimąsi gerąja patirtimi.

Lietuvos darbo biržos teritoriniai skyriai kaimyninėje Lenkijoje bendradarbiauja su Varšuvos ir Sokulkos darbo tarnybomis, Varmino - Mazūrų vaivadijos darbo tarnyba Olštyne, Palenkės vaivadijos užimtumo tarnyba Balstogėje. Teritorinės darbo biržos Lietuvoje yra užmezgusios santykius su Latvijos Respublikos valstybinės užimtumo agentūros Rygos regioniniu ir Razenkės filialais, Liepojos teritorine darbo agentūra. Estijos Raekula kultūros ir užimtumo centras, Darbo rinkos departamento Talino ir Harjumaa regioniniai skyriai, taip pat Moldovos Respublikos valstybinės užimtumo agentūra bendradarbiauja su Lietuvos teritorinėmis darbo biržomis.

 


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 10:24