Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

 Naujienos

PES
Amsterdame (Nyderlandų Karalystė) vykusiame 5-ajame Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) posėdyje valdybos nariai diskutavo apie europines iniciatyvas, darbo rinkos iššūkius ir vykdomas reformas. Daugiausia dėmesio skirta Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvai, įtraukiai darbo rinkai, pabėgėlių situacijai, lyginamojo mokymosi rezultatams aptarti ir kt.
Konferencija.
Praėjusią savaitę Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijos Šiaulių teritorinėje darbo biržoje susitiko pasidalinti savo šalyse taikoma darbo su jaunimu praktika. Tarpusavio mokymosi seminare „Jaunimo garantijos Baltijos šalyse: nuo nacionalinių įsipareigojimų iki įgyvendinimo vietos lygiu“ aptarti Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėsenos rezultatai, karjeros planavimo priemonės, partnerystės svarba, komunikavimas su jaunimu, pagalba įsidarbinti neįgaliesiems ir neaktyvių jaunuolių užimtumas.
Bendradarbiavimas.
Gruodžio 14-15 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiame Liuksemburge vyko ketvirtasis valdybos posėdis, kuriame valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) vadovai diskutavo ir pasikeitė gerosios praktikos pavyzdžiais, kaip pagerinti darbo rinką. Atsižvelgus į aktualijas, vienas svarbiausių VUT valdybos posėdžio darbotvarkės klausimų – pabėgėlių situacija. Kita aktuali diskusijų tema – kaip mažinti ilgalaikį nedarbą ir geriau padėti ilgalaikiams bedarbiams sugrįžti į darbo rinką.
Šiandien, spalio 16 d., susitinka trijų Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų vadovai. Tai Lietuvos darbo biržos inicijuotas pirmasis Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų vadovų susitikimas, kuriame bus pristatyti užimtumo tarnybų veiklos prioritetai ir iššūkiai. Siekiant sukurti partnerystę tarp Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų, bendradarbiavimo susitarimą pasirašys Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis, Estijos nedarbo draudimo fondo valdybos pirmininkas Meelis Paavel ir Latvijos valstybinės įdarbinimo agentūros direktorė Inese Kalvane.
Spalio 5-7 d. Lietuvos darbo biržoje ir Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje lankėsi Europos Komisijos sudaryta lyginamosios analizės ir mokymo ekspertų grupė. Lietuvos darbo birža šiais metais yra dešimtoji ES užimtumo tarnyba, kurios veiklą nuodugniai analizuoja ekspertai. Analogiški vizitai jau surengti Prancūzijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Bulgarijoje ir Kroatijoje. Jie bus tęsiami ir kitąmet, kol bus įvertintos visos 28 valstybės narės.
Pasak ministrės, Lietuvoje jaunimo nedarbas mažėja sparčiausiai Europoje, o pamažu įsibėgėjanti Jaunimo garantijų iniciatyva situaciją neabejotinai pagerins. Pastebimas ženklus jaunimo nedarbo lygio kritimas nuo 35,7 proc. 2010 metais iki 16,6 proc. 2015 m. balandžio mėn. (Eurostato duomenys).
Leidinio viršelis
Birželį Europos Komisijos parengtos Europos Sąjungos (ES) užimtumo ir socialinės situacijos ketvirčio apžvalgos duomenys patvirtina, kad tęsiasi prasidėję teigiami pokyčiai. ES ekonomika ir toliau atsigauna po ekonominės krizės, šios tendencijos stebimos vis daugiau šalių narių. ES darbo rinka atsigauna dėl stiprėjančios ekonominės veiklos. Nepaisant to, pirmąjį 2015 m. ketvirtį euro zonos BVP buvo 1,5 proc. mažesnis nei 2008 metų pirmą ketvirtį, o užimtumo lygis ES ir euro zonoje yra žemesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2008 m.
Šiandien Europos Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo (PES) Vadovai renkasi į posėdį Rygoje, kur aptars ilgalaikio nedarbo problemas ir pasidalins gerąja praktika Europoje.
Europos Komisija pereina prie kito 2015 m. Europos semestro ciklo etapo – pateikia kiekvienai ES šaliai ir euro zonai skirtas rekomendacijas, kurias kiekviena ES šalis turėtų įgyvendinti per artimiausius 12–18 mėnesių, kad sustiprintų ekonomikos augimą. Nors nuo 2011 m. Lietuvoje atkurtas tvirtas ekonomikos augimas ir žymiai sumažėjo nedarbas, tačiau šalis susiduria su iššūkiais, kurie galėtų neigiamai paveikti Lietuvos ekonomiką ateityje. Todėl Europos Komisija, remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalinę reformų bei stabilumo programas, pateikė rekomendacijas Lietuvai.
Nedarbas daro didžiulę įtaką pasaulio ekonomikai. Situacijos darbo rinkoje gerinimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas – tai rimtas iššūkis daugeliui šalių. Per 250 priimančių sprendimus asmenų, ekspertų ir vadovų iš visų pasaulio regionų rinksis Stambule gegužės 6–8 dienomis aptarti šių problemų. Renginyje taip pat bus pristatyti svarbiausi WAPES, Amerikos plėtros banko ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rengiamo tyrimo „Valstybinių užimtumo tarnybų pasaulis" („World of Public Employment Services“) duomenys. Konferenciją organizuoja WAPES ir jos narė – İŞKUR (Turkijos užimtumo agentūra).

Informacija atnaujinta: 2014.09.29 16:32