Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

Valstybinių užimtumo tarnybų vadovų posėdyje Maltoje – apie darbą ateityje ir įgūdžius2017.06.20
Europos Komisijos ataskaitoje tarp sėkmės pavyzdžių – Darbo biržoje vykstantys pokyčiai2017.06.19
Vokietijos užimtumo tarnybos sėkmė – asmeninis darbuotojo ir kliento ryšys 2017.06.14
Pasinaudoję profesinio mokymo tramplinu įsidarbino daugiau nei 1000 žmonių2017.06.12
Palanga pasitinka vasarą labiausiai mažėjančiu registruotu nedarbu šalyje2017.06.06
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

Nėra elementų, kuriuos galima rodyti šiame sąrašo „Skelbimai“ rodinyje.

 Renginiai

Birželio 27 d. 10 val. Lietuvos darbo biržoje vyks projekto „Naujas startas“ teritorinių darbo biržų koordinatorių pasitarimas. Naujas2017.06.27 10:00Geležinio Vilko g. 3A.
Birželio 27 d. 10 val. organizuojamas Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų teisininkų pasitarimas.Naujas2017.06.27 10:00Geležinio Vilko g. 3A.
Birželio 28 d. 14.30 val. vyks socialinių įmonių reikalų komisijos posėdis.Naujas2017.06.28 14:30Geležinio Vilko g. 3A.

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32