Renginiai jaunimo darbo centruose 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija > Renginiai > Renginiai jaunimo darbo centruose
 
AntraštėPradžios dataSantrauka
collapse Biržų JDC (J.Basanavičiaus g. 4B, Biržai)
Renginys absolventams ir abiturientams „Atlik namų darbus prieš susitinkant su darbdaviu“2016.08.25 10:00
Biržų Jaunimo darbo centre įvyks akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ renginys „Atlik namų darbus prieš susitinkant su darbdaviu“. Renginio metu absolventai ir abiturientai bus supažindinti su darbo paieškos būdais, įsidarbinimo dokumentų rengimu, pokalbio su darbdaviu vedimu, dažniausiai daromomis klaidomis ruošiant CV bei dalyvaujant pokalbyje dėl darbo. Renginyje dalyvaus UAB „Biržų duona“ atstovė.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
collapse Druskininkų JDC (Vilniaus al. 30, Druskininkai)
E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!2016.08.26 10:00
Elektroninių darbo biržos paslaugų pristatymas jaunimui (absolventams ir abiturientams). Užsiėmimo metu bus rodoma, kaip užsiregistruoti darbo biržos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakinga: Jolanta Griškonienė, tel. (8 313)  55 998.
collapse Jurbarko JDC (Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas)
Dalyvavimo švietimo procese pasirinkimo galimybių bei keliamų reikalavimų tose mokymosi įstaigose pristatymas2016.08.25 09:00
Užsiėmimo metu projekte „Atrask save“ dalyvaujantys jaunuoliai bus informuojami apie mokymosi sąlygas ir galimybes Tauragės apskrities švietimo įstaigose, rengiamas profesijas. Susipažins su darbo biržos vykdoma profesinio mokymo priemone. Bus atliekamos praktinė užduotys.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
Nuotolinio mokymosi galimybių ir efektyvių mokymosi būdų pristatymas2016.08.26 09:00
Užsiėmimo metu projekte „Atrask save“ dalyvaujantys jaunuoliai bus informuojami apie nuotolinio mokymosi sąlygas.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
collapse Kaišiadorių JDC (Girelės g. 45A, Kaišiadorys)
Aš galiu2016.08.25 10:00
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, stiprinantys jaunuolių pasitikėjimą savimi bei didinantys jų motyvaciją sėkmingai integracijai į švietimo sistemą ar darbo rinką.
 
 Atsakinga: Dovilė Noreikienė, tel. (8 346) 53 970.
collapse Kėdainių JDC (J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai)
Sėkmingo darbo pokalbio paslaptys2016.08.25 09:00
Renginį ves UAB „Linėja transport” vadovas Gediminas Norkus. Renginio metu jaunuoliams bus pateikta informacija apie ieškančiųjų darbo bendravimo su darbdaviais aspektus, prisistatymo darbdaviui reikalavimus, dažniausiai daromas klaidas. Užsiėmimo trukmė – 1 val.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
collapse Kupiškio JDC (Vytauto g. 6A, Kupiškis)
Motyvacinio seminaro „Aš galiu“ III užsiėmimas2016.08.25 08:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje. Tema „Norai ir galimybės“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Milda Kučinskė, tel. (8 459) 35 37.
Motyvacinio seminaro „Aš galiu“ IV užsiėmimas2016.08.25 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje. Tema „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Milda Kučinskė, tel. (8 459) 35 37.
collapse Lazdijų JDC (Kauno g. 6A, Lazdijai)
Seminaras-susitikimas verslumui skatinti su VšĮ „Lazdijų Švietimo centro“ atstovu „Verslo kūrimo galimybės“2016.08.26 10:00
Renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ renginys. Susitikime absolventai bus supažindinti su verslo samprata, verslo idėjos svarba, verslo funkcionavimui reikalingomis sąlygomis, verslo kūrimo galimybėmis. Bus aptariamos verslaus žmogaus savybės bei savęs pažinimo svarba, siekiant pradėti savo verslą. Renginį ves VšĮ „Lazdijų Švietimo centro“ atstovas.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
collapse Mažeikių JDC (Ventos g. 27, Mažeikiai)
Seminaras jaunimo darbo centro lankytojams „Pasitikėjimą kelianti kūno kalba: kaip atrodyti patikimiems ir pasitikintiems“2016.08.25 14:00
Vyks paskaita, kurios metu susipažinsite su kūno kalbos reikšmėmis, atsakysite sau į klausimus: kodėl svarbu suprasti kūno kalbą, kaip tai gali padėti pokalbyje su darbdaviu? Užsiėmime dalyvaus darbo biržos psichologė.
 
 Atsakinga: Ligita Diržininkienė, tel. (8 443) 65 262.
collapse Panevėžio JDC (A. Smetonos g. 19, Panevėžys)
Tikslai. Kaip jų pasiekti? Motyvacinis seminaras darbo biržoje registruotiems jaunuoliams2016.08.25 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje. Tema „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Skirmantė Danylienė, tel. (8 45) 58 28 46.
Profesinė karo tarnyba2016.08.25 16:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje registruotiems jauniems asmenims. Dalyviai bus supažindinami su krašto apsaugos tikslais ir struktūra, su galimybe atlikti profesinę bei savanorišką karo tarnybą. Renginyje dalyvaus Karo prievolės administravimo tarnybos Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas.
 
 Atsakinga: Skirmantė Danylienė, tel. (8 45) 58 28 46.
collapse Šakių JDC (Gimnazijos g. 7, Šakiai)
Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje2016.08.25 09:30
Užsiėmimo metu bus aptarti pasirengimo darbo pokalbiui etapai, pirmo įspūdžio reikšmė, dažniausiai darbdavių užduodami klausimai.
 
 Atsakinga: Aistė Būdvytienė, tel. (8 345) 60 775.
collapse Švenčionių JDC (Vilniaus g. 22, Švenčionys)
Švenčionių rajono darbo rinka – situacija ir užimtumo galimybės2016.08.25 11:00
Renginys Švenčionių abiturientams ir absolventams, kurio metu jaunimui bus suteikta informacija apie situaciją ir užimtumą Švenčionių skyriuje.
 
 Atsakinga: Diana Plotnikovienė
Darbo klubas „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“2016.08.26 09:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus aptarti pagrindiniai pasirengimo darbo pokalbiui momentai, dažniausiai darbdavių pateikiami klausimai, savęs pristatymo būdai.
 
 Atsakinga: Diana Plotnikovienė
collapse Tauragės JDC (Stoties g. 9, Tauragė)
Darbo biržos pagalba įgyjant profesiją. Mokymosi galimybės Tauragės profesinio rengimo centre2016.08.26 10:00
Jaunimui skirtas renginių ciklo „Nuo diplomo iki darbo sutarties“  informacinis renginys „Mokymosi galimybės Tauragės profesinio rengimo centre“. Jaunuoliai bus informuojami apie darbo biržos pagalbą įgyjant profesiją. Taip pat dalyviai bus supažindinami su galimybėmis mokytis Tauragės profesinio rengimo centre, mokymosi ir stojimo sąlygomis.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
collapse Telšių JDC (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
Baigiamsis akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ renginys absolventams2016.08.25 10:00
Akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ baigiamasis renginys absolventams „Karjeros skrydis“. Renginio metu vyks darbdavių prisistatymas, teikiami darbo pasiūlymai, vyks skirtingos dirbtuvės pasiruošimui susitikimui su darbdaviu.  Dalyvauja Telšių rajono darbdaviai ir kiti socialiniai partneriai.
 
 Atsakinga: Inga Motuzaitė, tel. (8 444) 60 682.
collapse Ukmergės JDC (Vytauto g. 75, Ukmergė)
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Aš galiu“ III-IV užsiėmimai „Norai ir galimybės, tikslų formavimas“2016.08.25 10:00
Trečiasis ir ketvirtasis „Aš galiu“ užsiėmimai tema „Norai ir galimybės, tikslų formavimas“. Užsiėmimo metu bus įvardijama ir aptariama kiekvieno dalyvio esama situacija, dalyviai bus skatinami išreikšti savo siekius, norus ir tikslus. Bus pristatytos darbo biržos teikiamos paslaugos, mokymosi, įsidarbinimo, savanoriško darbo pasirinkimo galimybės. Taip pat jaunuoliai mokysis tikslų formavimo principų bei galės pasirengti savo individualų veiksmų planą.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
Renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ jaunimo verslumą skatinantis informacinis renginys „Nuo ko pradėti verslą? Verslo kūrimo A.B.C“2016.08.26 14:30
Informacinis renginys apie verslo kūrimo galimybes ir sąlygas, paramą jaunam verslui, elektroninius įrankius, skirtus verslui. Dalyvauja VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė – Živilė Baušienė.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
collapse Varėnos JDC (Dzūkų g. 16, Varėna)
E. paslaugos - greičiai, paprasčiau ir patogiau!2016.08.26 10:00
Elektroninių darbo biržos paslaugų pristatymas jaunimui. Užsiėmimo metu bus rodoma, kaip užsiregistruoti darbo biržos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakinga: Neringa Demšytė, tel. (8 310) 31 624.
collapse Vilkaviškio JDC (S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis)
Ateik, sužinok ir veik2016.08.25 10:00
Renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“  renginys, kuriame projektą „Atrask save“ pristatys projekto koordinatorė Neringa Simanaitytė.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
collapse Vilniaus JDC (Aguonų g. 4, Vilnius)
Informacinis renginys „Savanorystė – atrask savo pašaukimą!“2016.08.26 09:00
Renginyje „Savanorystė – atrask savo pašaukimą!“ bus pristatyta savanorystės nauda visuomenei ir žmogui, jaunimo galimybės savanoriauti įvairiose organizacijose, apsispręsti, kokią profesiją pasirinkti, įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir kompetencijų
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Pirmasis darbas – teisėtas darbas“2016.08.26 09:30
Vyks seminaras  jaunimui darbo saugos, teisės normų ir nelegalaus darbo prevencijos klausimais. Dalyvauja VDI darbo inspektorius.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ asmenybės ugdymo ir emocinio intelekto mokymai, II dalis2016.08.26 10:00
Vyks informacinis III dalių renginys, kurio metu sertifikuota emocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė Vilma Juškienė ves asmenybės ugdymo, emocinio intelekto mokymus.
 
 Atsakinga: Audronė Mackevičiūtė, tel. (8 5) 233 3834.
collapse Visagino JDC (Tarybų g. 25, Visaginas)
Renginys abiturientams ir absolventams „Radau darbą – kas toliau? Konfliktų valdymas“2016.08.25 10:00
Akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ renginys. Renginio dalyviai sužinos, ko tikisi darbdaviai iš naujų darbuotojų, kaip elgtis naujoje darbo vietoje, kokie pasitaiko darbe konfliktinių asmenybių tipai ir kaip išvengti konfliktinių  situacijų. Taip pat dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais reikalavimais, keliamais dalykiniam bendravimui (susirašinėjimui elektroniniu paštu, telefono pokalbiams ir t.t.).  Renginio trukmė 1 val. Renginys vyks Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2 a. salėje (Tarybų g. 25).
 
 Atsakinga: Jelena Plešak, tel. (8 386) 50 506.
Užsiėmimas absolventams ir abiturientams „Darbo paieškos e-gidas“2016.08.26 10:30
Akcijos „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ renginys. Renginio dalyviai bus supažindinti su JDC veikla ir paslaugomis, situacija darbo rinkoje, darbo paieškos būdais ir etapais, darbo biržos e-paslaugomis. Renginio trukmė 1 val.  Renginys vyks Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2 a. salėje (Tarybų g. 25).
 
 Atsakinga: Jelena Plešak, tel. (8 386) 50 506.

Informacija atnaujinta: 2015.07.13 15:57