Renginiai jaunimo darbo centruose 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija > Renginiai > Renginiai jaunimo darbo centruose
 
AntraštėPradžios dataSantrauka
collapse Alytaus JDC (Vilniaus g. 21, Alytus)
E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!2019.02.18 10:00
Elektroninių Užimtumo tarnybos paslaugų pristatymas jaunimui. Užsiėmimo metu bus rodoma kaip užsiregistruoti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakinga: Jolanta Griškonienė, tel. (8 313)  55 998.
Renkuosi profesiją2019.02.18 14:00
Renginys Alytaus miesto „Dzūkijos“ pagrindinės mokyklos mokiniams. Mokiniai dalyvaus komandinėse užduotyse, kurių pagalba galės geriau pažinti save, savo gebėjimus bei norus ir iš arčiau susipažinti su profesijų pasauliu. Renginio metu mokiniai atliks profesinių interesų nustatymo testus.
 
 Atsakinga: Jolanta Griškonienė, tel. (8 313)  55 998.
Motyvacinis savęs pažinimo seminaras2019.02.20 09:00
Pirmojo užsiėmimo metu bus formuojami savęs pažinimo įgūdžiai, skatinamas adekvatus savęs vertinimas bei siekiama atskleisti savo stipriąsias bei tobulintinas puses.
 
 Atsakinga: Jolanta Griškonienė, tel. (8 313)  55 998.
collapse Biržų JDC (J.Basanavičiaus g. 4B, Biržai)
Aktuali informacija ieškantiems darbo asmenims2019.02.19 08:30
Informacinis seminaras darbo ieškantiems asmenims. Dalyviai bus supažindinami su užimtumo tarnybos paslaugomis, lankymosi užimtumo tarnyboje tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, savanoriavimo galimybes.  
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas2019.02.19 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Profesinis apsisprendimas“ darbo biržoje registruotiems jaunuoliams. I užsiėmimo, „Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas“, metu jaunuoliai bus skatinami išsiaiškinti savęs pažinimo reikšmę renkantis profesiją, susipažins su mokymosi ir studijų galimybėmis, su situacija darbo rinkoje, paklausiomis profesijomis. Užsiėmimo metu bus atliekamos praktinės užduotys/testai, vyks diskusijos.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Mano karjera2019.02.20 10:00
Darbo klubo užsiėmimas  „Profesinis apsisprendimas“  darbo biržoje registruotiems jaunuoliams. II užsiėmimo, „Mano karjera“, metu jaunuoliai bus supažindinti su karjeros planavimo procesu, aptarti veiksniai ir sąlygos, darantys įtaką darbinės veiklos planavimui, skatinami kryptingai planuoti karjerą. Užsiėmimo metu bus atliekamos praktinės užduotys, vyks diskusijos.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Profesijos pasirinkimas2019.02.20 14:00
Užsiėmimas profesijos neįgijusiems jaunimo darbo centro lankytojams ir užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims. Užsiėmime jaunuoliai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, Jaunimo garantijų iniciatyva, paklausiomis profesijomis, atsakingu karjeros planavimu, mokymosi ir studijų galimybėmis.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
collapse Jonavos JDC (Chemikų g. 138A, Jonava)
Aktyvi ir sėkminga darbo paieška2019.02.19 08:30
Užsiėmimo metu bus pristatyta situacija darbo rinkoje, pasyvios ir aktyvios darbo paieškos strategijos bei vyks praktiniai mokymai stiprinantys aktyvios darbo paieškos įgūdžius.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
Savęs pažinimas ir profesinis apsisprendimas2019.02.21 08:30
Užsiėmimo metu bus aptariamas profesijos pasirinkimo modelis, supažindinama su profesiniais polinkiais, bus pildomas profesinio kryptingumo testas bei vyks praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai galės įsivertinti savo asmenines savybes ir gebėjimus.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
collapse Kėdainių JDC (J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai)
Verslumas – ką turiu žinoti prieš pradedant verslą2019.02.19 09:00
Užsiėmimas, skirtas užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, norintiems apsispręsti dėl nuosavo verslo kūrimo. Užsiėmimo metu bus aptariamos asmeninės savybės, reikalingos nuosavame versle, bus atliekamos praktinės užduotys, galinčios padėti apsispręsti kurti verslą.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
Ateitį planuok šiandien2019.02.20 10:00
REnginyje jaunuoliams bus pristatoma JDC veikla, paklausios profesijos, įsidarbinimo galimybių barometras, profesijų žemėlapis.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
Pažink kario profesiją iš arti2019.02.21 09:00
Renginys skirtas užimtumo tarnyboje registruotiems jauniems asmenims iki 29 metų. Renginio metu darbo ieškantis jaunimas bus supažindintas su kario profesija, jos perspektyvomis bei įsidarbinimo galimybėmis Lietuvos kariuomenėje.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
Tapk savanoriu ugniagesiu!2019.02.21 10:00
Renginys skirtas užimtumo tarnyboje registruotiems jauniems asmenims iki 29 metų. Renginio metu darbo ieškančiam jaunimui bus pristatytos savanoriškos veiklos galimybės, aptarti nustatyti amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio pasirengimo ir kiti reikalavimai. Renginį ves Kauno PGV Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
collapse Kupiškio JDC (Vytauto g. 6A, Kupiškis)
Aš esu - savęs vertinimas. Motyvacinis seminaras užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams.2019.02.18 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams. I užsiėmimo, „Aš esu - savęs vertinimas“, metu dalyviai susipažins su užsiėmimų tikslais, darbo metodais. Užsiėmimo metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės suvokti asmeninį unikalumą, skatins ugdyti teigiamą savęs vertinimą bei pasitikėjimą savimi.
 
 Atsakinga: Agnė Januškienė, tel. (8 459) 53133.
Aš esu - savęs pažinimas. Motyvacinis seminaras užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams.2019.02.19 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams. II užsiėmimo, „Aš esu - savęs pažinimas“, metu dalyviai susipažins su savęs pažinimo nauda, atliks praktines užduotis, kurios padės įvardinti savo asmenines savybes, interesus, gebėjimus.
 
 Atsakinga: Agnė Januškienė, tel. (8 459) 53133.
Informacinis renginys užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje2019.02.20 10:00
Informacinis susirinkimas Užimtumo tarnyboje registruotėms asmenims, kurie bus supažindinti su Užimtumo tarnybos teikiamomis paslaugomis, lankymosi tvarka. Taip pat bus pristatyta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje,paklausias profesijas regione, Jaunimo garantijų iniciatyvą
 
 Atsakinga: Agnė Januškienė, tel. (8 459) 53133.
collapse Lazdijų JDC (Kauno g. 6A, Lazdijai)
Jaunimo garantijų iniciatyva2019.02.20 10:00
Renginio metu jaunuoliai bus supažindinami su Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslu, įgyvendinimo etapais bei teikiamomis galimybėmis.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!2019.02.20 10:30
Renginyje jaunimui bus pristatomos Užimtumo tarnybos elektroninės paslaugos, rodoma kaip užsiregistruoti Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
collapse Marijampolės JDC (Vilkaviškio g. 2/ Kauno g. 3, Marijampolė)
Aš galiu2019.02.18 13:00
Motyvacinis seminaras vyks jaunų asmenų aktyvinimo ir motyvavimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimai, kurių metu jaunuoliai bus mokomi savęs pažinimo ir vertinimo, stiprinama jų motyvacija bei aktyvumas. Pristatyta galimtžybė dalyvauti projekto "Tapk" veiklose
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Susitikimo su Meru renginys2019.02.19 15:30
Marijampolės kultūros centre ( Marijampolė, Vilkaviškio g. 2)  esančioje kavinėje vyks tradicinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų susitikimo su Meru renginys, kurio metu Mero padėkos raštais   apdovanosime Marijampolės savivaldybės bendruomenės atstovus, kurie aktyviai  dalyvavo jaunimo politikos įgyvendinime 2018 metais:  kūrė jaunimui kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę. Taip pat susitikimo metu aptarsime bendradarbiavimo galimybes, projektines veiklas, dalinsimės patirtimi.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Užsiregistravau Užimtumo tarnyboje. O kas toliau?2019.02.22 08:00
Susirinkimo metu naujai registruotiems asmenims bus pristatytos Užimtumo tarnybos paslaugos, aktyvi darbo paieška, bedarbio teisės ir pareigos, užimtumo tarnyboje lankymosi tvarka, įsidarbinimo dokumentų parengimas, Jaunimo garantijų iniciatyva, jaunimui skirti projektai.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Prisijunk! Pasirink sau tinkamą tarnybos būdą2019.02.22 09:00
Vyks  informacinis renginys jaunimui „Prisijunk! Pasirink sau tinkamą tarnybos būdą”, kuriame dalyvaus Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo Marijampolės poskyrio verbuotoja vyr. seržantas Virginija Prieskinytė  ir pristatys karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
collapse Pakruojo JDC (Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis)
Sėkmingo kelio pasirinkimas2019.02.19 10:00
Praktinis profesinio orientavimo užsiėmimas moksleiviams. Susitikimo metu vykdomas individualus darbas su moksleiviu, analizuojamos asmeninės savybės, profesinio kelio pasirengimo galimybės. Atliekami testai, analizuojamos potencialios mokymo įstaigos tolimesniam mokymuisi.
 
 Atsakinga: Edita Šapokienė, tel. (8 421) 51 804.
Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės2019.02.21 10:00
Darbo klubo užsiėmimas užimtumo tarnyboje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus aptarta verslo samprata, verslo galimybės.
 
 Atsakinga: Edita Šapokienė, tel. (8 421) 51 804.
collapse Panevėžio JDC (A. Smetonos g. 19, Panevėžys)
Pasirinkimo rezultatų planavimas. Renginys Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiems absolventams2019.02.19 10:00
Informacinis renginys absolventams ir kitiems jaunuoliams, turintiems profesinį pasirengimą, pirmą kartą pradedantiems darbinę veiklą. Renginio metu bus pristatyta situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės, pateikta informacija apie ieškančiųjų darbo bendravimo su darbdaviais aspektus, prisistatymo darbdaviui reikalavimus. Dalyviai bus supažindinti su gyvenimo aprašymo (CV) bei motyvacinio laiško rengimo ypatumais.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Pirmas darbas. Ką turi žinoti?2019.02.20 14:00
Organizuojamas informacinis renginys Užimtumo tarnyboje  registruotam jaunimui, kurio metu jaunuoliai susitiks su Valstybinės darbo inspekcijos atstovu. Susitikimo metu dalyviai bus supažindinti su Valstybinės darbo inspekcijos veikla ir kompetencijomis. Renginio metu jaunuoliams bus kalbama apie darbo teisę, darbų saugą reglamentuojančių įstatymų taikymą praktikoje.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
collapse Pasvalio JDC (Taikos g. 18A, Pasvalys)
Motyvacinis seminaras "Aš galiu"2019.02.19 09:00
Motyvacinis seminaras „Aš galiu“ Užimtumo tarnyboje registruotiems nepasirengusiems darbo rinkai jaunuoliams. I užsiėmimo, „Aš esu - savęs vertinimas“, metu dalyviai susipažins su savęs pažinimo nauda, atliks praktines
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
Motyvacinis seminaras "Aš galiu"2019.02.20 09:00
Motyvacinis seminaras „Aš galiu“ Užimtumo tarnyboje registruotiems nepasirengusiems darbo rinkai  jaunuoliams. II užsiėmimo, „Aš esu - savęs pažinimas“, metu dalyviai susipažins su užsiėmimų tikslais, darbo metodais. Užsiėmimo metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės suvokti asmeninį unikalumą, skatins ugdyti teigiamą savęs pažinimą bei pasitikėjimą savimi.
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
Privalomas sveikatos draudimas ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas2019.02.20 11:00
Į susitikimą atvyks Panevėžio teritorinės ligonių kasos specialistas, kuris papasakos apie privalomos sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūross paslaugų teikimą. Atsakys į klausimus.
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
Motyvacinis seminaras "Aš galiu"2019.02.21 09:00
Motyvacinis seminaras „Aš galiu“ Užimtumo tarnyboje registruotiems nepasirengusiems darbo rinkai jaunuoliams. Užsiėmimo, „Norai ir galimybės“,metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės įvardinti esamą dalyvių situaciją, galimybes siekti norimų tikslų. Bus aptartos jaunimo, neturinčio kvalifikacijos, veiklos galimybės.
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
Motyvacinis seminaras "Aš galiu"2019.02.22 09:00
Motyvacinis seminaras „Aš galiu“ Užimtumo tarnyboje registruotiems nepasirengusiems darbo rinkai  jaunuoliams. IV užsiėmimo, „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“, metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės susivokti esamoje situacijoje, skatins prognozuoti savo ateitį, nusistatyti tikslo formavimo kriterijus, parengti individualų veiksmų planą.
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
collapse Radviliškio JDC (A. Povyliaus g. 2, Radviliškis)
Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės2019.02.21 10:30
Informacinis renginys jaunimui, kurio metu jaunimas susipažins su verslo organizavimo pradžia bei galimybėmis, su užimtumo tarnybos parama verslui.
 
 Atsakinga: Ruslana Veitienė, tel. (8 422) 61 509.
collapse Rokiškio JDC (Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis)
Užimtumo tarnybos paslaugų paketas ieškantiems darbo2019.02.18 09:00
Vyks informacinis  renginys darbo ieškantiems asmenims. Dalyviai bus supažindinti su užimtumo tarnybos paslaugomis, lankymosi tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, savanorystės galimybes.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Užimtumo tarnybos paslaugų paketas jaunimui2019.02.19 09:00
Vyks renginys užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams. Renginio metu dalyviai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, Jaunimo garantijų iniciatyva, darbo paieškos būdais, užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis, galimybe dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, savanoriavimo galimybėmis. Atsakingu karjeros planavimu.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Aš esu - savęs pažinimas ir vertinimas. Motyvacinis seminaras užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams2019.02.20 10:00
Vyks motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems užimtumo tarnyboje, tema „Aš esu – savęs pažinimas ir vertinimas“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Norai ir galimybės. Motyvacinis seminaras užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams2019.02.21 10:00
Vyks motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems užimtumo tarnyboje, tema „Norai ir galimybės“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Tikslas. Kaip jį pasiekti? Motyvacinis seminaras užimtumo tarnyboje registruotiems jaunuoliams2019.02.22 10:00
Vyks motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems užimtumo tarnyboje, tema „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
collapse Šakių JDC (Gimnazijos g. 7, Šakiai)
Pirminis informacinis susirinkimas2019.02.18 09:30
Vyks pirminis informacinis susirinkimas naujai darbo biržoje registruotiems jauniems bedarbiams. Jaunuoliams bus pristatytos darbo biržoje teikiamos paslaugos ir priemonės, lankymosi tvarka, aktyvi darbo paieška, bedarbio teisės ir pareigos, elektroninės paslaugos, taip pat pristatyta galimybė dalyvauti vykdomuose projektuose.
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
Seminaras su VMI atstovais "Ketinantiems kurti verslą“2019.02.19 10:00
Vyks seminaras su VMI atstovais "Ketinantiems kurti verslą“. Seminaro metu VMI atstovė aiškins individualios veiklos su verslo liudijimu arba individualios veiklos pažyma mokestinius aspektus.
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
collapse Šilalės JDC (Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė)
Kaip efektyviai ieškotis darbo?2019.02.19 10:00
Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su situacija darbo rinkoje bei efektyviais darbo paieškos būdais. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Justina Pamerneckienė, tel. (8449) 53 493
Būk matomas darbdavių – susikurk savo CV!2019.02.20 13:00
Užsiėmimas jaunimui, kurio metu jaunuoliai susipažins su CV rengimo žingsniais ir atskiromis jo dalimis. Dalyviai bus praktiškai mokomi kaip parengti kokybišką savo asmeninį gyvenimą aprašymą.
 
 Atsakinga: Justina Pamerneckienė, tel. (8449) 53 493
Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės2019.02.21 10:00
Verslumo skatinimo renginys jaunimui, kurio metu VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė regione  pristatys bendradarbystės centrą „Spiečius", taip pat informuos apie verslo idėjos paieškas, sąlygas ir galimybes.
 
 Atsakinga: Justina Pamerneckienė, tel. (8449) 53 493
collapse Tauragės JDC (Stoties g. 9, Tauragė)
Ieškau darbo. Nuo ko pradėti? I dalis2019.02.19 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas, kurio metu dalyviai bus skatinami analizuoti save, suvokti asmeninį unikalumą, formuoti teigiamą savęs vertinimą bei pasitikėjimą. Jaunimas atliks individualias užduotis.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
Ieškau darbo. Nuo ko pradėti? II dalis2019.02.20 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas, kurio metu dalyviai bus skatinami apmąstyti ir įvardinti savo asmenines savybes, interesus, gebėjimus, poreikius, kuriais galėtų pasinaudoti sugrįžtant į darbo rinką. Jaunimas atliks individualias užduotis.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
Įsidarbinimo dokumentų rengimas2019.02.21 10:00
Darbo klubo užsiėmimas jaunimui, kurio metu klientai bus supažindinti su gyvenimo aprašymo svarbiausiomis dalimis bei turės galimybę jį pasirengti.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
Ieškau darbo. Nuo ko pradėti? III dalis2019.02.21 13:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas. Užsiėmimo metu bus siekiama stiprinti dalyvių motyvaciją bei aktyvumą, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Jaunimas atliks individualias užduotis.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
Ieškau darbo. Nuo ko pradėti? IV dalis2019.02.22 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas.Užsiėmimo metu dalyviai aptars tikslų formavimo principus, parengs individualų veiksmų planą.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
collapse Telšių JDC (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
Elektroninių darbo biržos paslaugų pristatymas JDC lankytojams2019.02.19 10:00
Vyks elektroninių užimtumo tarnybos paslaugų pristatymas darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. ir kt. JDC lankytojams. Užsiėmimo metu bus supažindinta, kaip užsiregistruoti darbo biržos internetinėje svetainėje, parengti ir išsiųsti CV darbdaviams, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir kt.
 
 Atsakinga: Vitalija Stasiulienė, tel. (8 444) 60 682.
collapse Vilkaviškio JDC (S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis)
Aš galiu III ir IV2019.02.19 13:30
Kybartų NKAC (J.BAsanavičiaus g. 54a) vyks jaunų asmenų aktyvinimo ir motyvavimo priemonės „Aš galiu" III ir IV užsiėmimai, kurių metu jaunuoliai bus mokomi išreikšti savo norus ir siekius tolimesnei veiklos perspektyvai, tikslų formavimo principų, rengiamas individualus veiklos planas.
 
 Atsakinga: Jūratė Drunienė, tel. (8 342) 52 260.
Mano pirmas darbas2019.02.22 09:00
Vyks Pirmojo darbo programos absolventams užsiėmimai, kurių metu jaunuoliai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimu, darbo paieškos būdais, pristatomos verslumo, savanoriškos praktikos ir savanorystės galimybės
 
 Atsakinga: Jūratė Drunienė, tel. (8 342) 52 260.
collapse Vilniaus JDC (Aguonų g. 4, Vilnius)
Darbo klubas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“2019.02.18 10:00
Vilniaus Jaunimo darbo centre vyks seminaras „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“, kurio metu bus aptariama kaip parengti įsidarbinimo dokumentus, išryškinti reikalingą informaciją apie dalyvių sugebėjimus, patirtį ir pasiekimus, išmokyti nustatyti, ko reikia darbdaviui ir kaip sugebėjimus susieti su darbdavio poreikiais.
 
 Atsakinga: Monika Maldutytė, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „VMI paslaugos: verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, el. paslaugos“2019.02.19 10:00
Informacinis renginys, skirtas užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, kurie domisi savarankiška veikla. Renginio metu Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai pristatys VMI el. paslaugas, verslo liudijimo įsigijimo išdavimo tvarką, suteiks visą reikiamą informaciją apie individualios veiklos pažymą.
 
 Atsakinga: Monika Maldutytė, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Ką pasako kūno kalba?“2019.02.20 10:00
Seminare „Ką pasako kūno kalba?“ bus pristatyta kūno kalbos reikšmė mūsų gyvenime ir darbo metu. Taip pat bus aptartos daromos klaidos ir ką reiškia vienas ar kitas gestas bei mimika.
 
 Atsakinga: Diana Lapinienė, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Savanorystė – būdas tobulėti!“2019.02.22 10:00
Seminaro metu savanorystė bus pristatoma ne tik kaip visuomenei naudinga veikla, bet ir būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Dalyvauja VšĮ „Socialinis veiksmas“ savanoriškos tarnybos mentorė.
 
 Atsakinga: Diana Lapinienė, tel. (8 5) 233 3834.

Informacija atnaujinta: 2015.07.13 15:57