Renginiai jaunimo darbo centruose 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija > Renginiai > Renginiai jaunimo darbo centruose
 
AntraštėPradžios dataSantrauka
collapse Akmenės JDC (Taikos g. 1, Naujoji Akmenė)
„Atrask save"2017.02.20 14:00
Susitikimas su projekto „Atrask save“ dalyviais, nepasirengusiais darbo rinkai bedarbiais, orientuojamais dalyvauti švietimo sistemoje, kurio metu bus pristatyti jaunimo apklausos rezultatai, jaunimo galimybės ir profesijų perspektyvos, žaidžiamas stalo žaidimas Profesijų labirintas.
 
 Atsakinga: Daiva Klusienė, tel. (8 425) 52 503.
Jaunimo garantijų viešinimo renginys2017.02.21 10:00
Renginio metu bus pristatytos Jaunimo garantijos per patyriminį dinaminį užsiėmimą, naudojant kūrybines ir struktūrines užduotis, kurias praves profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas Mindaugas Vidugiris. Po pristatymo vyks protų mūšis „Ar esi interneto guru?“ bei išvyka pas darbdavį.
 
 Atsakinga: Daiva Klusienė, tel. (8 425) 52 503.
Atrask save2017.02.22 14:00
Susitikimas su projekto „Atrask save“ dalyviais, nepasirengusiais darbo rinkai bedarbiais, orientuojamais dalyvauti darbo rinkoje, kurio metu bus pristatytos Akmenės rajono įmonės, galimybės jose įsidarbinti.
 
 Atsakinga: Daiva Klusienė, tel. (8 425) 52 503.
Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje2017.02.23 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims. Dalyviai bus supažindinti su darbo biržos paslaugomis, bedarbių teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.
 
 
 Atsakinga: Daiva Klusienė, tel. (8 425) 52 503.
collapse Anykščių JDC (Kęstučio g. 17, Anykščiai)
„Pasiruošk darbo pokalbiui"2017.02.22 09:30
Renginio dalyviai sužinos kaip tinkamai pasiruošti darbo pokalbiui, kokius klausimus dažniausiai užduoda darbdaviai, aptarsime ne žodinio bendravimo ypatumus. Renginio dalyviai turės galimybę pasižiūrėti filmukus apie darbo pokalbį, aptarti įsp9džius ir emocijas. Renginio trukmė 1 val. Renginys vyks Anykščių Jaunimo darbo centre ( Kęstučio g.17)
 
 Atsakinga: Vilma Krivickienė, tel. (8 381) 51 375.
„Atrask save“ dalyviams renginys apie švietimo sistemą2017.02.22 13:00
Projekto „Atrask save“ dalyviai bus supažindinti su švietimo įstaigomis bei darbo rinkoje paklausiomis profesijomis, stojimo  į mokymo įstaigas tvarka bei keliamais reikalavimais. Renginio trukmė: 3 val. Renginys vyks Anykščių Jaunimo darbo centre, Kęstučio g. 17.
 
 Atsakinga: Vilma Krivickienė, tel. (8 381) 51 375.
„Atrask save“ dalyviams renginys apie nuotolinį mokymąsi2017.02.23 09:00
Projekto „Atrask save“ dalyviai bus supažindinti su nuotolinio mokymosi galimybėmis, nuotolinio mokymosi platformomis internete, turės galimybę iš arčiau pamatyti nuotolinio mokymosi kursų struktūrą bei turinį. Seminaro metu bus kalbama ir apie efektyvaus mokymosi būdus, informacijos įsisavinimo principus bei neformalaus mokymosi būdus ir priemones. Renginio trukmė: 3 val. Renginys vyks Anykščių Jaunimo darbo centre, Kęstučio g. 17
 
 Atsakinga: Vilma Krivickienė, tel. (8 381) 51 375.
„Aš ir mano verslas"2017.02.24 10:00
Renginio metu dalyviai susipažins su galimybėmis kurti savo verslą, bus pristatomi verslo kūrimo žingsniai ir finansavimo galimybės. Renginio trukmė: 1 val. Renginys vyks Anykščių Jaunimo darbo centre, Kęstučio g. 17
 
 Atsakinga: Vilma Krivickienė, tel. (8 381) 51 375.
collapse Biržų JDC (J.Basanavičiaus g. 4B, Biržai)
Užsiėmimas nekvalifikuotiems bedarbiams „Mano karjera“2017.02.20 10:00
Darbo klubo užsiėmimas  „Profesinis apsisprendimas“  darbo biržoje registruotiems jaunuoliams. II užsiėmimo, „Mano karjera“, metu jaunuoliai bus supažindinti su karjeros planavimo procesu, aptarti veiksniai ir sąlygos, darantys įtaką darbinės veiklos planavimui, skatinami kryptingai planuoti karjerą. Užsiėmimo metu bus atliekamos praktinės užduotys, vyks diskusijos.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Aktuali informacija ieškantiems darbo asmenims2017.02.21 08:30
Informacinis susirinkimas darbo ieškantiems asmenims. Dalyviai bus supažindinami su darbo biržos paslaugomis, lankymosi darbo biržoje tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, Jaunimo garantijų iniciatyvą.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Renginys jaunimo darbo centro lankytojams „Darbo pokalbis“2017.02.22 10:00
Užsiėmimas jaunimo darbo centro lankytojams ir darbo biržoje registruotiems asmenims. Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su pasiruošimo pokalbiui dėl darbo svarba, pokalbio su darbdaviu vedimu, dažniausiai daromomis klaidomis pokalbio metu, darbdavių keliamais reikalavimais būsimiems darbuotojams.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Renginys jaunimo darbo centro lankytojams „Darbuotojo teisės ir pareigos. Darbų saugos reikalavimai“2017.02.22 13:00
Biržų jaunimo darbo centre įvyko  renginys „Darbuotojo teisės ir pareigos. Darbų saugos reikalavimai“. Renginio dalyviai bus supažindinti su  darbo sutarčių sudarymo tvarka, darbuotojo teisėmis ir pareigomis, darbų sauga. Renginyje dalyvaus ir renginį ves Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus atstovas.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Renginys mokiniams „Pažink save“2017.02.22 14:00
Biržų jaunimo darbo centro vyr. specialistė L. Krauklytė dalyvaus 9A klasės profesinio orientavimo pamokoje Biržų „Aušros“ pagrindinėje mokykloje. Mokiniai bus supažindinti su savęs pažinimo svarba renkantis profesiją, atliks  praktines savęs pažinimo užduotis, profesinio kryptingumo testus.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
Renginys mokiniams „Pažink save“2017.02.24 12:50
Biržų jaunimo darbo centro vyr. specialistė L. Krauklytė dalyvaus 2B klasės profesinio orientavimo pamokoje Biržų „Saulės“ gimnazijoje. Mokiniai bus supažindinti su savęs pažinimo svarba renkantis profesiją, atliks  praktines savęs pažinimo užduotis, profesinio kryptingumo testus.
 
 Atsakinga: Lina Krauklytė, tel. (8 450) 43 052.
collapse Druskininkų JDC (Vilniaus al. 30, Druskininkai)
E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!2017.02.20 10:00
Elektroninių darbo biržos paslaugų pristatymas jaunimui (absolventams ir abiturientams). Užsiėmimo metu bus rodoma kaip užsiregistruoti darbo biržos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakingas: Gytis Raubūnas, tel. (8 313) 55 998.
„Savarankiško užimtumo skatinimas. Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės“2017.02.23 10:00
Užsiėmimo metu bus aptariamos savarankiško užimtumo galimybės, pristatoma verslumo samprata, aptariamos verslaus žmogaus savybės. Jaunuoliai bus supažindinti su savarankiško užimtumo rėmimo galimybėmis.
 
 Atsakingas: Gytis Raubūnas, tel. (8 313) 55 998.
collapse Jonavos JDC (Chemikų g. 138A, Jonava)
„Aš galiu“2017.02.20 08:30
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, stiprinantys jaunuolių pasitikėjimą savimi bei didinantys jų motyvaciją sėkmingai integracijai į švietimo sistemą ar darbo rinką.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
„Dokumentų, reikalingų prisistatyti darbdaviui, rengimas“2017.02.21 08:30
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, kaip tinkamai pasirengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį, kreipimosi ir padėkos laišką.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
„Sėkmingas savęs pristatymas darbo pokalbyje“2017.02.22 08:30
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, kaip tinkamai pasirengti ir prisistatyti darbdaviui darbo pokalbio metu.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
„Paklausios profesijos. Kur jas galima įgyti?“2017.02.22 14:00
Užsiėmimo temos: situacija darbo rinkoje, karjeros planavimo žingsniai, profesinių interesų testas.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
„Mano karjera“2017.02.23 08:30
Užsiėmimo metu bus aptariami karjeros planavimo žingsniai, aptariamos mokymosi bei persikvalifikavimo galimybės ir sąlygos, vyks praktiniai mokymai, kurie padės sustiprinti karjeros planavimo įgūdžius.
 
 Atsakinga: Sigita Bulkė, tel. (8 349) 31126.
collapse Joniškio JDC (Livonijos g. 19A, Joniškis)
Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje2017.02.20 10:00
 
 Pirminis informacinis susirinkimas naujai darbo biržoje registruotiems asmenims. Susirinkimo metu bus pristatomos darbo biržos teikiamos paslaugos, situacija darbo rinkoje, bedarbių teisės, pareigos ir atsakomybė, elektroninės paslaugos bei ESF projektai.
 
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Užsiėmimas ESF projekto „Atrask save“ dalyviams2017.02.21 09:00
Vyks informacinis užsiėmimas  ESF projekto „Atrask save“ dalyviams  „Švietimo įstaigų pristatymas ir mokymosi jose reikalavimai“.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Užsiėmimas ESF projekto „Atrask save“ dalyviams2017.02.21 13:00
Vyks informacinis užsiėmimas ESF projekto „Atrask save“ dalyviams  „Darbo rinkos aktualijos. Pažintis su darbo rinka“.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Užsiėmimas ESF projekto „Atrask save“ dalyviams2017.02.22 09:00
Vyks informacinis renginys ESF projekto „Atrask save“ dalyviams „Nuotolinio mokymosi galimybių ir efektyvių mokymosi būdų pristatymas“.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje2017.02.22 10:00
Pirminis informacinis susirinkimas naujai darbo biržoje registruotiems asmenims. Susirinkimo metu bus pristatomos darbo biržos teikiamos paslaugos, situacija darbo rinkoje, bedarbių teisės, pareigos ir atsakomybė, elektroninės paslaugos bei ESF projektai.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Darbo paieškos būdai2017.02.23 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus pristatyta efektyvi darbo paieška, aptarti aktyvios ir pasyvios darbo paieškos būdai.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Darbo klubas „Įsidarbinimo dokumentų rengimas"2017.02.23 11:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus ugdomi gebėjimai rengti įsidarbinimo dokumentus, siekiant išryškinti reikalingą informaciją apie dalyvių sugebėjimus, patirtį ir pasiekimus.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Susipažink su Lietuvos kariuomene2017.02.23 14:00
Profesinio orientavimo užsiėmimas jauniems bedarbiams. Dalyvauja Karo prievolės tarnybos atstovai.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Profesinio informavimo užsiėmimas moksleiviams2017.02.24 08:00
Profesinio informavimo užsiėmimas žemės ūkio mokyklos moksleiviams, kurio metu bus supažindinama su karjeros planavimo žingsniais, paklausiausiomis profesijomis, savęs pažinimo svarba profesijos pasirinkimo kelyje bei verslo aplinka Joniškio rajone. Bus sprendžiami profesinio orientavimo testai.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
Profesinio informavimo užsiėmimas moksleiviams2017.02.24 10:30
Profesinio informavimo užsiėmimas Žemės ūkio mokyklos
 moksleiviams, kurio metu bus supažindinama su karjeros planavimo žingsniais, paklausiausiomis profesijomis, savęs pažinimo svarba profesijos pasirinkimo kelyje bei verslo aplinka Joniškio rajone. Bus sprendžiami profesinio orientavimo testai.
 
 Atsakinga: Rasa Kriščiūnaitė, tel. (8 426) 61 097.
collapse Jurbarko JDC (Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas)
„Aš galiu" I d.2017.02.21 10:00
Užsiėmimo metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
„Jaunimo verslumą skatinančios darbo biržos vykdomos priemonės“2017.02.21 14:00
Verslumo skatinimo renginių ciklo jaunimui informacinis susirinkimas, kurio metu bus pristatytos savarankiško užimtumo rėmimo priemonės.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
„Pirmas žingsnis ateities link”2017.02.22 10:00
Profesinio orientavimo renginys 9-10 klasių moksleiviams, kurio metu bus pateikiama informacija apie jaunimo situaciją darbo rinkoje, karjeros planavimo žingsnius, profesijos pasirinkimo klaidas, bus galimybė atlikti profesinio kryptingumo testus.  
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
"Aš galiu" II-III dalys2017.02.23 10:00
Užsiėmimo metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
„Aš galiu" IV dalis2017.02.24 10:00
Užsiėmimo metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Vida Jomantienė, tel. (8 447) 55 008.
collapse Kaišiadorių JDC (Girelės g. 45A, Kaišiadorys)
Pagalba renkantis profesiją2017.02.20 10:00
Užsiėmimo metu bus aptariamas profesijos pasirinkimo modelis, supažindinama su profesiniais polinkiais, bus pildomas profesinio kryptingumo testas bei vyks praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai galės įsivertinti savo asmenines savybes ir gebėjimus.
 
 Atsakinga: Dovilė Noreikienė, tel. (8 346) 53 970.
Susikurk elektroninę pašto dėžutę ir tapk e-paslaugų vartotoju2017.02.22 14:00
Užsiėmimo metu asmenys turės galimybę susikurti pašto dėžutę, išmokti ja naudotis praktikoje, prisiregistruoti www.ldb.lt internetinėje svetainėje, tampant e-paslaugų vartotojais.
 
 Atsakinga: Dovilė Noreikienė, tel. (8 346) 53 970.
CV rengimas ir pildymas internetinėje erdvėje2017.02.23 10:00
Užsiėmimo metu asmenys bus supažindinami su pagrindinėmis CV rengimo taisyklėmis, mokomi užsiregistruoti ir užpildyti CV Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje.
 
 Atsakinga: Dovilė Noreikienė, tel. (8 346) 53 970.
collapse Kėdainių JDC (J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai)
„Pagalba renkantis profesiją“2017.02.21 10:00
Užsiėmimo metu bus aptariamas profesijos pasirinkimo modelis, supažindinama su profesiniais polinkiais, bus pildomas profesinio kryptingumo testas bei vyks praktiniai mokymai, kurių metu dalyviai galės įsivertinti savo asmenines savybes ir gebėjimus. Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
„Verslumo pagrindai ir savarankiško užimtumo skatinimas“2017.02.23 10:00
Užsiėmimo metu bus pristatytos savarankiškos veiklos galimybės, verslo formos ir finansavimo šaltiniai, aptariamos savybės, skatinančios verslumą, atliekamas verslumo testas. Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
„Mano karjera"2017.02.24 10:00
Užsiėmimo metu bus aptariami karjeros planavimo žingsniai, aptariamos mokymosi bei persikvalifikavimo galimybės ir sąlygos, vyks praktiniai mokymai, kurie padės sustiprinti karjeros planavimo įgūdžius. Užsiėmimo trukmė – 1,5 val.
 
 Atsakinga: Jurgita Liutkevičienė, tel. (8 347) 672 59.
collapse Kelmės JDC (Žemaitės g. 24, Kelmė)
Jaunimo garantijos - sužinok, kad gali!2017.02.23 10:00
Renginio metu bus pristatytos Jaunimo garantijos per patyriminį dinaminį užsiėmimą, naudojant kūrybines ir struktūrines užduotis, kurias praves profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas Mindaugas Vidugiris. Po pristatymo vyks protų mūšis „Ar esi interneto guru?“ bei išvyka į UAB Kelmės pieninę.
 
 Atsakinga: Regina Daukšaitė, tel. 8 (427) 54 491
Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės2017.02.23 14:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus aptarta verslo samprata, verslo galimybės bei pristatyta galimybė pasinaudoti subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą.
 
 Atsakinga: Regina Daukšaitė, tel. 8 (427) 54 491
Aktuali informacija užsiregistravusiems darbo biržoje2017.02.24 10:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje užsiregistravusiems asmenims. Dalyviai bus supažindinti su darbo biržos paslaugomis, bedarbių profiliuoto aptarnavimo modeliu, Jaunimo garantijų iniciatyva, nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarka
 
 Atsakinga: Regina Daukšaitė, tel. 8 (427) 54 491
collapse Klaipėdos JDC2 (Naikupės g. 27A, Klaipėda)
Anglų kalbos kursai pradedančiųjų grupei2017.02.20 09:30
Vyks anglų kalbos pradedančiųjų kursai suformuotai tikslinei asmenų grupei. Kursus organizuoja Klaipėdos jaunimo darbo centras su LCC tarptautinio universiteto Anglų kalbos institutu.
 
 Atsakingas: Paulius Martinkėnas, tel. (8 46) 31 01 43.
Anglų kalbos kursai pažengusių grupei2017.02.20 11:15
Vyks anglų kalbos pažengusių kursai suformuotai tikslinei asmenų grupei. Kursus organizuoja Klaipėdos jaunimo darbo centras su LCC tarptautinio universiteto Anglų kalbos institutu.
 
 Atsakingas: Paulius Martinkėnas, tel. (8 46) 31 01 43.
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimas „Aš galiu“ (I, II dalys)2017.02.21 13:30
Ši užsiėmimo dalis skirta formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas asmens puses, skatinti adekvatų savęs vertinimą.
 
 
 
 Atsakinga: Gitana Butkutė, tel. (8 46) 310 143.
Anglų kalbos kursai pradedančiųjų grupei2017.02.22 09:30
Vyks anglų kalbos pradedančiųjų kursai suformuotai tikslinei asmenų grupei. Kursus organizuoja Klaipėdos jaunimo darbo centras su LCC tarptautinio universiteto Anglų kalbos institutu.
 
 Atsakingas: Paulius Martinkėnas, tel. (8 46) 31 01 43.
Anglų kalbos kursai pažengusių grupei2017.02.22 11:15
Vyks anglų kalbos pažengusių kursai suformuotai tikslinei asmenų grupei. Kursus organizuoja Klaipėdos jaunimo darbo centras su LCC tarptautinio universiteto Anglų kalbos institutu.
 
 Atsakingas: Paulius Martinkėnas, tel. (8 46) 31 01 43.
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimas „Aš galiu“ (III dalis)2017.02.22 13:30
Ši užsiėmimo dalis skirta įsisąmoninti esamą būseną, siekiama stiprinti dalyvių motyvaciją bei aktyvumą, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai.
 
 Atsakinga: Gitana Butkutė, tel. (8 46) 310 143.
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimas „Aš galiu“ (IV dalis)2017.02.23 13:30
Ši užsiėmimo dalis skirta aptarti tikslų formulavimo principus, dalyviai pasirengs individualius veiksmų planus.
 
 Atsakinga: Gitana Butkutė, tel. (8 46) 310 143.
collapse Kupiškio JDC (Vytauto g. 6A, Kupiškis)
Informacinis renginys „Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje“2017.02.22 09:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje naujai registruotiems asmenims. Dalyviai bus supažindinami su darbo biržos paslaugomis, lankymosi darbo biržoje tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, Jaunimo garantijų iniciatyvą, savanorystės galimybes.
 
 Atsakinga: Lina Gružauskienė, tel. (8 459) 35 377.
Jaunimo išvyka į įmonę2017.02.24 10:00
Kupiškio darbo centro atstovas kartu su projekto „Atrask save“ dalyviais dalyvaus išvykoje į Kupiškio viešąją biblioteką . Išvykos metu dalyviai susipažins su įstaigos veikla, iš arti turės galimybes apžiūrėti darbo vietas.
 
 Atsakinga: Lina Gružauskienė, tel. (8 459) 35 377.
collapse Lazdijų JDC (Kauno g. 6A, Lazdijai)
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas „Aš galiu“ I dalis nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui2017.02.21 09:00
Pirmojo užsiėmimo metu bus formuojami savęs pažinimo įgūdžiai, skatinamas adekvatus savęs vertinimas bei siekiama atskleisti savo stipriąsias bei tobulintinas puses. Bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
Darbo motyvacijai stiprinti užsiėmimas „Aš galiu“ II dalis nepasirengusiam darbo rinkai jaunimui2017.02.21 13:00
Antrojo užsiėmimo metu bus aptariami asmens norai ir galimybės, pristatoma situacija darbo rinkoje, keliami tikslai, daromas individualus veiksmų planas bei įvairios praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
Jaunimo garantijų iniciatyvos pristatymas jaunimui2017.02.22 10:00
Renginio metu jaunuoliai bus supažindinami su Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslu, įgyvendinimo etapais, 16-29 m. amžiaus jauno bedarbio portretu.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
Darbo biržos elektroninių paslaugų pristatymas „E. paslaugos – greičiau, paprasčiau ir patogiau!“ jaunimui2017.02.22 10:30
Renginyje jaunimui bus pristatomos darbo biržos elektroninės paslaugos, rodoma kaip užsiregistruoti darbo biržos internetinėje svetainėje, susikurti savo CV, peržiūrėti laisvų darbo vietų skelbimus ir nusiųsti savo CV darbdaviui.
 
 Atsakinga: Sandra Liaukevičiūtė, tel. (8 318) 52 536.
collapse Marijampolės JDC (Vilkaviškio g. 2/ Kauno g. 3, Marijampolė)
Darbo paieškos būdai2017.02.20 10:00
Darbo klubas jaunimui darbo paieškos įgūdžių lavinimui, kurio metu jaunuoliai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, darbo paieškos būdais, aktyvia ir pasyvia darbo paieškos strategija, atliks praktines užduotis.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Darbo biržos elektroninės paslaugos2017.02.20 13:30
Praktinis užsiėmimas silpnus kompiuterinius įgūdžius turintiems ir ieškantiems darbo asmenims, kurių metu dalyviai kurs savo el.paštą, prisijungs prie eDbirza sistemos, mokysis naudotis elektroninėmis paslaugomis.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
„Aš galiu"2017.02.21 09:00
Vyks motyvavimo užsiėmimai „Aš galiu"   registruotiems nekvalifikuotiems  jauniems asmenims. Dalyviai bus skatinami pažinti save, atskleisti savo stipriąsias savybes, ugdyti pasitikėjimą savimi bei išsikelti karjeros tikslus. Užsiėmimo metu bus atliekami profesijos pasirinkimo testai.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Mano pirmas darbas2017.02.22 09:00
Pirmojo darbo programos užsiėmimas darbo biržoje registruotiems absolventams ir kitiems kvalifikuotiems jaunuoliams. Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su
  situacija darbo rinkoje, Jaunimo garantijų iniciatyvomis,  darbo biržos elektroninėmis paslaugomis,Talentų banko programa,  galimybėmis dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.
 
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Mano pirmas darbas2017.02.22 15:00
Pirmojo darbo programos užsiėmimas  darbo biržoje registruotiems abiturientams ir kitiems nekvalifikuotimes darbuotojams, neturintiems  darbo patirties. Užsiėmimo metu bus pristatyti karjeros planavimo žingsniai, kvalifikacijų paklausa ir prognozė, Jaunimo garantijų iniciatyva. Jaunuoliai mokysis modeliuoti sprendimus.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Dalyvavimo švietimo procese pasirinkimo galimybių bei keliamų reikalavimų tose mokymosi įstaigose pristatymas2017.02.24 09:00
Projekte „Atrask save“ dalyvaujančiam jaunimui skirtas užsiėmas. Užsiėmimo metu 2 grupės jaunuoliai bus informuojami apie mokymosi sąlygas ir galimybes Tauragės apskrities švietimo įstaigose, rengiamas profesijas. Susipažins su darbo biržos vykdoma profesinio mokymo priemone. Bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
Užsiregistravau darbo biržoje. O kas toliau?2017.02.24 13:30
Susirinkimo metu naujai registruotiems asmenims bus pristatytos darbo biržos paslaugos, aktyvi darbo paieška, bedarbio teisės ir pareigos, darbo biržoje lankymosi tvarka, įsidarbinimo dokumentų parengimas, Jaunimo garantijų iniciatyva. Bedarbiai susirinkimo metu užpildys prašymus dėl NSDI skyrimo.
 
 Atsakinga: Loreta Barkauskienė, tel. (8 343) 50 285.
collapse Mažeikių JDC (Ventos g. 27, Mažeikiai)
Motyvavimo užsiėmimas nekvalifikuotiems bedrabiams „Savęs pažinimas "2017.02.22 10:00
Vyks I-as konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. neturinčiam kvalifikacijos. Užsiėmimo metu jaunimą supažindinsime su savęs pažinimo, unikalumo, svarba asmeniniame tobulėjime.
 
 
 Atsakinga: Ligita Diržininkienė, tel. (8 443) 65 262.
Motyvavimo užsiėmimas nekvalifikuotiems bedrabiams „Savęs pažinimas ir vertinimas"2017.02.22 12:30
Vyks II-as konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. neturinčiam kvalifikacijos. Užsiėmimo metu jaunimą supažindinsime su savęs pažinimo, bei savęs vertinimo svarba asmeniniame tobulėjime.
 
 
 Atsakinga: Ligita Diržininkienė, tel. (8 443) 65 262.
Motyvavimo užsiėmimas nekvalifikuotiems jauniems bedrabiams "Norai ir galimybės"2017.02.23 10:00
Vyks III-ias konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. neturinčiam kvalifikacijos. Užsiėmimo metu jaunimą supažindinsime su įsidarbinimo, mokymosi, savanoriškos veiklos galimybėmis.
 
 
 Atsakinga: Ligita Diržininkienė, tel. (8 443) 65 262.
collapse Pakruojo JDC (Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis)
Praktiniai mokymai jaunimui „Darbo paieška internete"2017.02.22 13:00
Seminaro metu jaunuoliai bus supažindinti su CV rengimo pagrindais ir dažniausiai daromomis CV rengimo klaidomis.
 
 Atsakinga: Edita Šapokienė, tel.  (8 421) 51 804.
Sėkmingas žingsnis į darbo rinką2017.02.23 13:00
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, stiprinantys jaunuolių pasitikėjimą savimi bei didinantys jų motyvaciją sėkmingai integracijai į švietimo sistemą ar darbo rinką.
 
 Atsakinga: Edita Šapokienė, tel.  (8 421) 51 804.
collapse Palangos JDC (Vytauto g. 87, Palanga)
„Ieškau darbo. Nuo ko pradėti?“.2017.02.20 10:00
Užsiėmimų metu bus kalbama apie darbo paieškos būdus, įsidarbinimo dokumentų svarbą ieškant darbo. Vyks diskusijos apie pasirengimą pokalbiui su darbdaviu, daromas klaidas jo metu .Taip pat aptartos pagrindinės CV rašymo taisyklės bei klaidos. Vyks filmo “Darbo paieška. Darbo pokalbis” peržiūra ir aptarimas
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
„Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje“2017.02.20 13:30
Jaunuoliai bus supažindinti su lankymosi darbo biržoje tvarka, bedarbio teisėmis ir pareigomis, nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygomis, darbo biržos teikiamomis paslaugomis.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
Pokalbiai gido dienos proga. Gidas - profesija a gyvenimo būdas?2017.02.21 15:00
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriuje vyks renginys, skirtas tarptautinei gido dienai paminėti. Renginio tikslas - pristatyti gido profesiją, pakviesti jaunimą, bendruomenės narius prisidėti prie miesto įvaizdžio kūrimo pristatant įdomias jo istorijos detales. Renginys skirtas moksleiviams, jaunimui bei bendruomenei.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
„Aš galiu“ (I ir II dalis)2017.02.22 09:00
Užsiėmimo metu bus formuojami savęs pažinimo įgūdžiai, atskleidžiamos stipriosios bei tobulintinos asmens pusės, skatinamas adekvatus savęs vertinimas, stiprinamos pasitikėjimas savo jėgomis.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
„Aš galiu“ (III dalis)2017.02.23 09:00
Užsiėmimo metu dalyviai bus mokomi įsisavinti esamą būseną, siekiama stiprinti motyvaciją bei aktyvumą, išreikšti savo norus bei tikslus ateičiai.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
„Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje“2017.02.23 13:30
Jaunuoliai bus supažindinti su lankymosi darbo biržoje tvarka, bedarbio teisėmis ir pareigomis, nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygomis, darbo biržos teikiamomis paslaugomis.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
„Aš galiu“ (IV dalis).2017.02.24 09:00
 Šio užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai, dalyviai parengs individualius veiksmų planus.
 
 Atsakinga: Aistė Andruškevičiūtė, tel. (8 460) 49066.
collapse Panevėžio JDC (A. Smetonos g. 19, Panevėžys)
Aš esu - savęs pažinimas. Motyvacinis seminaras darbo biržoje registruotiems jaunuoliams.2017.02.20 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tema „Aš esu – savęs pažinimas“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Darbo rinkos situacija. Įsidarbinimo galimybės2017.02.20 14:00
Susitikimas su Panevėžio 5-osios gimnazijos mokiniais. Susitikimo metu mokiniams bus pristatoma darbo rinkos situacija, Darbo biržos paslaugų paketas jaunimui, Jaunimo garantijų iniciatyva. Susitikimo metu kartu su jaunuoliais bus diskutuojama kas nulemia sėkmingą įsidarbinimą, kaip reikia tinkamai pasirengti darbo paieškai.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Aš esu - savęs vertinimas. Motyvacinis seminaras darbo biržoje registruotiems jaunuoliams2017.02.21 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tema „Aš esu – savęs vertinimas“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Pasirinkimo rezultatų planavimas. Renginys darbo biržoje užsiregistravusiems absolventams2017.02.21 13:00
Informacinis renginys absolventams ir kitiems jaunuoliams, turintiems profesinį pasirengimą, pirmą kartą pradedantiems darbinę veiklą. Renginio metu bus pristatyta situacija darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybės, pateikta informacija apie ieškančiųjų darbo bendravimo su darbdaviais aspektus, prisistatymo darbdaviui reikalavimus. Dalyviai bus supažindinti su gyvenimo aprašymo (CV) bei motyvacinio laiško rengimo ypatumais.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Renkuosi man tinkamą profesiją2017.02.21 14:00
Panevėžio Jaunimo darbo centre organizuojamas susitikimas su Panevėžio „Minties“ gimnazijos dešimtų klasių mokiniais. Susitikimo metu mokiniai atliks praktines profesinio orientavimo ir profesinio kryptingumo užduotis, susipažins su paklausiomis profesijomis ir jaunimo įsidarbinimo galimybėmis.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Norai ir galimybės. Motyvacinis seminaras darbo biržoje registruotiems jaunuoliams2017.02.22 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tema „Norai ir galimybės“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Profesinė karo tarnyba2017.02.22 13:00
Informacinis susirinkimas darbo biržoje registruotiems jauniems asmenims. Dalyviai bus supažindinami su krašto apsaugos tikslais ir struktūra, su galimybe atlikti profesinę bei savanorišką karo tarnybą. Renginyje dalyvaus Karo prievolės administravimo tarnybos Panevėžio teritorinio skyriaus atstovas.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Tikslų planavimas ir įgyvendinimas2017.02.22 15:00
Panevėžio jaunimo darbo centro atstovas susitiks su Panevėžio Atviros jaunimo erdvės lankytojais. Susitikimo metu  kartu su dalyviais bus diskutuojama kas yra ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai. Aptariama tikslų kėlimosi svarba karjeros planavimo procese. Susitikimo metu dalyviai turės galimybę pasirengti asmeninio tobulėjimo planą.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Tikslai. Kaip jų pasiekti? Motyvacinis seminaras darbo biržoje registruotiems jaunuoliams2017.02.23 10:00
Motyvavimo ir aktyvinimo seminaras  jaunuoliams, užsiregistravusiems darbo biržoje, tema „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“. Seminaro metu vyks teoriniai užsiėmimai, bus atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu2017.02.24 10:00
Organizuojamas praktinis užsiėmimas darbo biržoje registruotiems jaunuoliams. Užsiėmimo metu kartu su dalyviais bus aptariami darbdavių lūkesčiai būsimiems darbuotojams, dažniausiai pasitaikančios klaidos pokalbio su darbdaviu metu, aptariami dažniausiai užduodami klausimai. Užsiėmimo dalyviai taip pat atliks praktines užduotis, padėsiančias sėkmingai  pasiruošti pokalbiui su darbdaviu.
 
 Atsakinga: Vilanda Gustaitė, tel. (8 45) 58 28 46.
collapse Pasvalio JDC (Taikos g. 18A, Pasvalys)
Praktinis užsiėmimas ,,Pasiruošk darbo pokalbiui"2017.02.20 09:00
Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, kaip tinkamai pasirengti ir prisistatyti darbdaviui darbo pokalbio metu. Bus aptaros daromos klaidos pokalbio dėl dabo metu su darbdaviu, aptarti dažniausiai užduodami darbdavių klausimai. Bus demonstruojamas filmukas ,,Darbo paieška, darbo pokalbis", pateikta padalomoji medžiaga.
 
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
Informacinis susirinkimas „Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje”2017.02.22 10:30
Informacinis susirinkimas darbo biržoje naujai registruotiems asmenims. Dalyviai bus supažindinti su darbo biržos paslaugomis, lankymosi darbo biržoje tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, Jaunimo garantijų iniciatyvą, savanorystės galimybes.
 
 Atsakinga: Dalė Martinaitienė, tel. (8 451) 34 431.
collapse Plungės JDC (A. Jucio g. 9, Plungė)
Užsiėmimas „Darbo pokalbis ir adaptacija darbe"2017.02.21 10:00
Vyks simuliacinis užsiėmimas „Darbo pokalbis ir adaptacija darbe“ jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją. Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, kaip tinkamai pasirengti ir prisistatyti darbdaviui darbo pokalbio metu, bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su adaptacija naujame darbe.
 
 
 Atsakinga: Alma Riebždaitė, tel. (8 448) 72 250.
Darbo paieškos būdai ir strategijos2017.02.23 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Darbo paieškos būdai ir strategijos“ darbo biržoje registruotiems asmenims. Užsiėmimo metu bus pristatyta situacija darbo rinkoje, pasyvios ir aktyvios darbo paieškos strategijos, vyks praktiniai mokymai, stiprinantys aktyvios darbo paieškos įgūdžius.
 
 
 Atsakinga: Alma Riebždaitė, tel. (8 448) 72 250.
collapse Rietavo JDC (L. Ivinskio g. 2, Rietavas)
Jaunimo garantijos - Sužinok, kad gali2017.02.22 09:00
Vyks JGI viešinimo renginys „Jaunimo garantijos – sužinok, kad gali“ niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui iki 29 m. Rietavo atvirame jaunimo centre (L. Ivinskio g. 2, Rietavas). Renginio metu vyks Protų kovos, kurias organizuos vienas iš projekto partnerių – asociacija „Langas į ateitį“. Renginio dalyviai su Jaunimo garantijomis susipažins per patyriminį dinaminį užsiėmimą, kurį ves profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas Mindaugas Vidugiris. Jo metu bus atliekamos kūrybinės ir struktūrinės užduotys, paremtos Geštalt terapijos bei patyriminio mokymosi teorijos principais. Jaunuoliai taip pat  lankysis vietos įmonėje, kur susipažins su jos veikla ir dalyvaus diskusijoje su vadovu.
 
 Atsakinga:  Alma Riebždaitė, tel. (8 448) 72 250.
collapse Rokiškio JDC (Respublikos g. 113A, Rokiškis)
Informacinis renginys “Aktuali informacija užsiregistravus darbo biržoje”2017.02.20 09:00
Dalyviai bus supažindinti su darbo biržos paslaugomis, lankymosi darbo biržoje tvarka. Susirinkimo metu bus pateikta informacija apie bedarbio teises ir pareigas, situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas, Jaunimo garantijų iniciatyvą, savanorystės galimybes.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“2017.02.21 10:00
Rokiškio Jaunimo darbo centre įvyks I konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš esu – savęs vertinimas“. Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinti su užsiėmimų tikslais, darbo metodais, išsiaiškinti dalyvių lūkesčiai, suderintos bendravimo taisyklės. Užsiėmime bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės suvokti asmeninį unikalumą, skatins ugdyti teigiamą savęs vertinimą bei pasitikėjimą savimi.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Informacinis renginys „Darbo biržos paslaugų paketas jaunimui"2017.02.21 13:00
Renginio metu dalyviai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, Jaunimo garantijų iniciatyvomis, darbo paieškos būdais, įsidarbinimo dokumentų rengimu, pokalbio su darbdaviu vedimu, darbo biržos elektroninėmis paslaugomis, galimybėmis dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, savanoriavimo galimybėmis. Atsakingu karjeros planavimu.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“2017.02.22 10:00
Rokiškio Jaunimo darbo centre įvyks II konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš esu – savęs pažinimas“. Užsiėmime  dalyviai bus supažindinami su savęs pažinimo nauda. Užsiėmime bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės įvardinti savo asmenines savybes, interesus, gebėjimus.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“2017.02.23 10:00
Rokiškio Jaunimo darbo centre įvyks III konsultavimo grupėms užsiėmimas „Norai ir galimybės“. Užsiėmime bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės įvardinti dalyvių esamą situaciją, galimybes siekti norimų tikslų, išsiaiškinti asmeninės atsakomybės svarbą , keliant tikslus. Bus aptartos jaunimo, neturinčio kvalifikacijos, veiklos galimybės.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“2017.02.24 10:00
Rokiškio Jaunimo darbo centre įvyks IV konsultavimo grupėms užsiėmimas „Tikslas. Kaip jį pasiekti?“. Užsiėmime bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės susivokti esamoje situacijoje, skatins prognozuoti savo ateitį, nusistatyti aiškius tikslo formavimo kriterijus, parengti individualų veiksmų planą.
 
 Atsakinga: Jolita Raščiuvienė, tel. (458) 33 618.
collapse Šakių JDC (Gimnazijos g. 7, Šakiai)
„Aš galiu“2017.02.20 09:00
Vyks jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimas. Užsiėmimo metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintinas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Atsakingas asmuo: Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
Projekto „Atrask save“ dalyvių supažindinimas su švietimo sistema2017.02.20 13:00
Vyks projekto „Atrask save“ dalyvių supažindinimas su švietimo sistema. Dalyviams bus pristatyta Lietuvos švietimo sistema, projekto teikiamos galimybės nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams, vystoma diskusija apie išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbą ir įtaką kokybiškam ir pilnavertiškam žmogaus gyvenimui, aptari karjeros planavimo žingsniai, apžvelgtas „Profesijų žemėlapis“ darbo biržos interneto svetainėje.  
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
Karjeros popietė2017.02.22 13:00
Lekėčių pagrindinėje mokykloje (Pušyno gatvė 8) vyks Karjeros popietė 9 klasių moksleiviams „Kaip tinkamai išsirinkti specialybę?“ - vykusių karjeros popiečių antroji dalis. Renginio metu bus kalbama apie kriterijus, kuriais vadovaujantis galima projektuoti būsimų studijų ir veikos sritį, taip pat apie praktinius karjeros planavimo žingsnius.
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje2017.02.23 09:30
Vyks darbo klubas darbo paieškos įgūdžių lavinimui „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“. Užsiėmimo metu bus aptariama, kaip pasiruošti darbo pokalbiui iki susitinkant su darbdaviu, aptarti  dažniausiai užduodamus klausimus bei kaip jiems pasirengti
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
Darbo biržos elektroninės paslaugos2017.02.23 13:30
Vyks praktiniai mokymai darbo ieškantiems asmenims „Darbo biržos elektroninės paslaugos“. Dalyviai bus mokomi, kaip prisijungti prie Darbo biržos elektroninių paslaugų sistemos ir ja naudotis.
 
 Atsakinga: Eglė Plančiūnienė, tel. (8 345) 60 775.
collapse Šiaulių JDC (Tilžės g. 198, Šiauliai)
Profesinės karjeros planavimas2017.02.20 10:10
Informacinis susirinkimas Šiaulių r. Bazilionų mokyklos mokiniams. Renginio metu bus pristatomi profesinės karjeros planavimo žingsniai, mokiniai atliks profesinio kryptingumo testus.
 
 Atsakinga: Edita Jocienė, tel. (8 41) 52 62 84.
Darbo paieška. CV ir motyvacinio laiško rengimas2017.02.21 11:00
Praktinis užsiėmimas - mokymas Jaunimo darbo centro lankytojams, kurio metu dalyviai bus supažindinami su darbo paieškos būdais, CV ir motyvacinio laiško rengimu, kaip tapti darbo biržos elektroninių paslaugų vartotoju.
 
 Atsakinga: Edita Jocienė, tel. (8 41) 52 62 84.
Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės2017.02.22 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui. Užsiėmimo metu bus aptarta verslo samprata, verslo galimybės bei pristatyta galimybė pasinaudoti subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą.
 
 Atsakinga: Edita Jocienė, tel. (8 41) 52 62 84.
Užsiėmimas projekto „Atrask save“ dalyviams „Dalyvavimas švietimo procese“2017.02.23 09:00
Projekto „Atrask save“ dalyviai bus supažindinti su švietimo įstaigomis bei darbo rinkoje paklausiomis profesijomis, stojimo  į mokymo įstaigas tvarka bei keliamais reikalavimais.
 
 Atsakinga: Edita Jocienė, tel. (8 41) 52 62 84.
Užsiėmimas projekto „Atrask save“ dalyviams „Pažintis su darbo rinka“2017.02.23 13:00
Užsiėmimų metu bus kalbama apie darbo paieškos būdus, įsidarbinimo dokumentų svarbą ieškant darbo. Vyks diskusijos apie pasirengimą pokalbiui su darbdaviu, daromas klaidas jo metu.Taip pat aptartos pagrindinės CV rašymo taisyklės bei klaidos.
 
 Atsakinga: Jolanta Bagdonavičienė, tel. (8 41) 52 62 84.
Užsiėmimas projekto „Atrask save“ dalyviams „Nuotolinio mokymosi galimybių ir efektyvių mokymosi būdų pristatymas“2017.02.24 09:00
Dalyviams bus pristatyta nuotolinio mokymosi galimybės ir efektyvūs mokymosi būdai.
 
 Atsakinga: Edita Jocienė, tel. (8 41) 52 62 84.
collapse Šilalės JDC (Dariaus ir Girėno g. 6, Šilalė)
„Nuotolinio mokymosi galimybių ir efektyvių mokymosi būdų pristatymas“2017.02.20 09:00
„Atrask save“ dalyvaujančiam jaunimui skirtas užsiėmimas, kurio metu jaunuoliai bus informuojami apie nuotolinio mokymosi sąlygas.
 
 Atsakinga: Giedrė Lisauskaitė, tel. (8 449) 53 493.
„Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės“.2017.02.21 10:00
Vyks verslumo  skatinimo renginių kursai jaunimui, kurio metu bus supažindinti su savivaldybės parama verslui, kuriant naujas darbo vietas.
 
 
 Atsakinga: Giedrė Lisauskaitė, tel. (8 449) 53 493.
„Verslo organizavimo formos ir galimybės”2017.02.22 10:30
Renginio metu jaunuoliai bus supažindinti su verslo formomis. Jaunoji verslininkė Bernadeta Rimkuvienė papasakos savo verslo sėkmės istoriją.
 
 Atsakinga: Giedrė Lisauskaitė, tel. (8 449) 53 493.
„Darbo biržos elektroninės paslaugos“2017.02.22 13:30
Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su darbo biržos teikiamomis paslaugomis bei turės galimybę paskelbti savo gyvenimo aprašymą Lietuvos darbo biržos internetiniame tinklalapyje.  
 
 Atsakinga: Giedrė Lisauskaitė, tel. (8 449) 53 493.
„Socialinio draudimo įmokų mokėjimas savarankiškai dirbantiems asmenims. Verslumo skatinimo kursai jaunimui.“2017.02.23 10:30
Renginyje dalyvaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus Registro skyriaus vedėja R. Betingienė ir jaunuolius supažindins su SODROS privalomomis įmokomis savarankiškai dirbantiems asmenims.
 
 Atsakinga: Giedrė Lisauskaitė, tel. (8 449) 53 493.
collapse Švenčionių JDC (Vilniaus g. 22, Švenčionys)
Motyvacinis seminaras ,,Aš galiu" Tema: „Norai ir galimybės"2017.02.24 09:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Aš galiu“ darbo biržoje registruotiems nepasirengusiems darbo rinkai jaunuoliams. III užsiėmimo, „Norai ir galimybės“,metu bus atliekamos praktinės užduotys, kurios padės įvardinti esamą dalyvių situaciją, galimybes siekti norimų tikslų. Bus aptartos jaunimo, neturinčio kvalifikacijos, veiklos galimybės.
 
 Atsakinga: Sigita Čepienė, tel. (8 387) 52746.
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimas „Aš galiu“ (IV dalis) Tikslas. Kaip jį pasiekti2017.02.24 13:00
Užsiėmimas jaunimui, kurio metu dalyviai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Taip pat bus aptariami tikslų formavimo principai ir galimybė pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Sigita Čepienė, tel. (8 387) 52746.
collapse Tauragės JDC (Stoties g. 9, Tauragė)
„Aš galiu" I dalis2017.02.20 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas. Renginio metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
„Aš galiu. II – III dalis“2017.02.22 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas. Renginio metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
„Aš galiu. IV dalis“2017.02.23 09:00
Jaunimui skirtas užsiėmimas. Renginio metu jaunuoliai turės galimybę formuoti savęs pažinimo įgūdžius, atskleisti stipriąsias bei tobulintas puses, išreikšti asmeninius norus bei siekius tolimesnės veiklos perspektyvai. Užsiėmimo metu bus aptariami tikslų formavimo principai bei jaunuoliai galės pasirengti savo individualų veiksmų planą. Bus atliekamos individualios užduotys.
 
 Atsakinga: Birutė Tutlienė, tel. (8 446) 61 750.
collapse Telšių JDC (S. Daukanto g. 64, Telšiai)
Profesinio apsisprendimo užsiėmimas Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleiviams2017.02.20 11:00
Vyks profesinio orientavimo ir karjeros planavimo užsiėmimas, skirtas supažindinti Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleivius (10-okus) su karjeros planavimo žingsniais, bus atliekamas profesinio apsisprendimo ir kitos užduotys.
 
 Atsakinga: Inga Motuzaitė, tel. (8 444) 60 682.
Užsiėmimas kvalifkuotiems bedarbiams „Darbo pokalbis ir adaptacija darbe"2017.02.21 10:00
Vyks simuliacinis užsiėmimas „Darbo pokalbis ir adaptacija darbe“ jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją. Užsiėmimo metu vyks praktiniai mokymai, kaip tinkamai pasirengti ir prisistatyti darbdaviui darbo pokalbio metu, bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su adaptacija naujame darbe.
 
 
 Atsakinga: Inga Motuzaitė, tel. (8 444) 60 682.
Bendravimo įgūdžių lavinimo ir konfliktų sprendimo darbe užsiėmimas JDC lankytojams2017.02.23 10:00
Vyks teorinis-praktinis užsiėmimas JDC lankytojams „Bendravimo įgūdžių lavinimas". Užsiėmimo metu dalyviai mokysis dirbti komandoje, adekvačiai išreikšti savo jausmus, bus aptariamos konfliktinės situacijos darbe ir ieškomi jų sprendimo būdai.
 
 Atsakinga: Inga Motuzaitė, tel. (8 444) 60 682.
Karjeros popietė Žemaitės gimnazijoje2017.02.23 14:30
Telšių Žemaitės gimnazijoje vyks JDC paslaugų pristatymas vyresniųjų klasių mokiniams.
 
 Atsakinga: Inga Motuzaitė, tel. (8 444) 60 682.
collapse Trakų JDC (Kudirkos g. 12 A, Trakai)
Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės įgyvendinimas2017.02.22 13:00
Vyks informacinis renginys Trakų skyriaus darbo biržoje registruotiems as-menims tema „Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės įgyvendinimas: subsidijų skyrimo sąlygos, sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimas, paraiškų bei reikalingų dokumentų pateikimo tvarka“.
 
 Atsakinga: Inga Sakalauskaitė, tel. (8 528) 55 364
collapse Ukmergės JDC (Vytauto g. 75, Ukmergė)
Informacinis renginys moksleiviams „Renkuosi profesiją: nuo ko pradėti?“2017.02.20 14:00
Susitikimo tikslas supažindinti mokinius su teisingu profesijos pasirinkimo keliu. Taip pat bus atliekamos praktinės profesinio orientavimo ir profesinio kryptingumo užduotis, jaunuoliai susipažins su paklausiomis ir nepaklausiomis profesijomis
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
Užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui „Darbo paieškos būdai“2017.02.21 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam motyvuotam jaunimui. Užsiėmimo metu jaunuoliai bus supažindinti su situacija darbo rinkoje, darbo paieškos būdais, bus nagrinėjamos darbdavių ir potencialių darbuotojų elgesio strategijos, darbo paieškai reikalingi gebėjimai, atliekamos praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
Informacinis renginys moksleiviams „Savanorystė – tavo karjeros kelio pradžia!”2017.02.21 15:00
Bus pristatoma savanorystės nauda visuomenei ir žmogui, galimybės jaunimui savanoriauti įvairiose Ukmergės rajono organizacijose.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
Jaunų asmenų motyvavimo ir aktyvinimo priemonė „Aš galiu“ III-IV užsiėmimai „Norai ir galimybės, tikslų formavimas“2017.02.23 10:00
Užsiėmimo metu bus įvardijama ir aptariama kiekvieno dalyvio esama situacija, dalyviai bus skatinami išreikšti savo siekius, norus ir tikslus. Bus pristatytos darbo biržos teikiamos paslaugos, mokymosi, įsidarbinimo, savanoriško darbo pasirinkimo galimybės. Taip pat jaunuoliai mokysis tikslų formavimo principų, bei galės pasirengti savo individualų veiksmų planą.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
Jaunimo verslumą skatinantis informacinis renginys „Nuo ko pradėti verslą? Verslo kūrimo A.B.C“2017.02.24 00:00
Informacinis renginys apie verslo kūrimo galimybes ir sąlygas, paramą jaunam verslui, elektroninius įrankius skirtus verslui. Dalyvauja VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė – Živilė Baušienė.
 
 Atsakinga: Miglė Sakalytė, tel. (8 340) 61 088.
collapse Varėnos JDC (Dzūkų g. 16, Varėna)
Motyvacinis užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui2017.02.22 09:00
Motyvavimo priemonės „Aš galiu“ I dalies užsiėmimas darbo biržoje registruotam darbo rinkai nepasirengusiam jaunimui. Pirmo užsiėmimo metu bus formuojami savęs pažinimo įgūdžiai, skatinamas adekvatus savęs vertinimas bei siekiama atskleisti savo stipriąsias bei tobulintinas puses. Bus atliekamos praktinės užduotys, žaidžiamas žaidimas „Daugiau nei viena istorija“, leidžiantis jaunimui dalintis asmeninėmis istorijomis, kurios padeda atsiskleisti ir „įdarbinti“ savo patirtį.
 
 Atsakinga: Neringa Demšytė, tel. (8 310) 31 624.
Motyvacinis užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui2017.02.23 09:00
Motyvavimo priemonės „Aš galiu“ II dalies užsiėmimas darbo biržoje registruotam darbo rinkai nepasirengusiam jaunimui. Antrojo užsiėmimo metu bus aptariami asmens norai ir galimybės, pristatoma situacija darbo rinkoje, keliami tikslai, daromas individualus veiksmų planas bei įvairios praktinės užduotys.
 
 Atsakinga: Neringa Demšytė, tel. (8 310) 31 624.
collapse Vilkaviškio JDC (S. Daukanto g. 17A, Vilkaviškis)
Lietuvos kariuomenė. Karjeros galimybės2017.02.21 14:00
Informacinis renginys jaunimui. Renginyje dalyvaus Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo  skyriaus Marijampolės poskyrio verbuotojas vyr. seržantas Stasiukas Paukštaitis.
 
 Atsakinga: Jūratė Drunienė, tel. (8 342) 52 260.
EURES biurai ir jų teikiamos paslaugos2017.02.23 15:00
Informacinis renginys jaunimui, kuriame EURES konsultantė pristatys biuro teikiamas paslaugas ieškantiems darbo Europoje, NSDI eksporto galimybes.
 
 Atsakinga: Karolina Jasulaitienė, tel. (8 343) 92199.
Karjeros diena2017.02.24 12:00
Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje (Vilniaus g. 17) vyks Karjeros diena, kurioje dalyvaus Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Erlandas Armanavičius ir ugniagesiai gelbėtojai. Susitikimo metu bus pristatyta ugniagesio - gelbėtojo profesija, karjeros galimybės, pademonstruota gelbėjimo darbuose naudojama technika.
 
 Atsakinga: Jūratė Drunienė, tel. (8 342) 52 260.
collapse Vilniaus JDC (Aguonų g. 4, Vilnius)
Seminaras - informacinis renginys „Paruošk CV atsakingai“2017.02.20 10:00
Seminaras - informacinis renginys „Paruošk CV atsakingai“, kurio metu dalyviai bus supažindinami su pagrindinėmis CV bei motyvacinio laiško rengimo taisyklėmis, bus aptartos dažniausiai daromos klaidos.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Profesinio orientavimo užsiėmimas „Karjeros planavimas – kam to reikia?!“2017.02.21 13:50
Informacinis renginys Vilniaus Santaros gimnazijos mokiniams, kurio metu vyks profesinio orientavimo užsiėmimas. Bus aptariami karjeros planavimo žingsniai, vyks mokomųjų filmų peržiūra, atliekami profesinio tinkamumo nustatymo testai.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Seminaras „Ketinantiems kurti verslą: verslo liudijimas ir individuali veikla pagal pažymą“2017.02.22 10:00
Vilniaus Jaunimo darbo centre vyks vienas iš jaunimo verslumo savaitės renginių, skantinančių jaunuolius patapti verslo pasaulio dalyviais. Seminarą ves Valstybinės mokesčių inspekcijos specialiste – lektore, kurio tema bus: „Ketinantiems kurti verslą: verslo liudijimas ir individuali veikla pagal pažymą“. Renginio metu VMI atstovė aptars verslo liudijimo ir individualios veiklos pagal pažymą ypatumus. Vyks individualios konsultacijos.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Pirmojo darbo programa2017.02.22 11:30
Vyks konsultacijos grupėms jaunuolių, registruotų darbo biržoje, integracijos į darbo rinką, tikslų išsikėlimo ir siekimo klausimais, bus aptariamos aktyvios darbo paieškos formos, pristatytas įsidarbinimo galimybių barometras.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Seminaras jaunimo verslumui skatinti „Nuo ko pradėti verslą? Verslo idėjų generavimas“2017.02.23 10:00
Seminaro - informacinis renginio metu bus pristatyta naudinga informacija apie verslo kūrimo galimybes ir sąlygas, paramą jaunam verslui. Dalyvauja VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys "Vasaris - Tėvų mėnuo! Kaip padėti vaikui renkantis karjeros kelią?"2017.02.23 17:30
Informacinis renginys - susitikimas su Vilniaus raj. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinių tėvais. Mokiniams karjeros planavimas, profesijos pasirinkimo klausimas kartais virsta labai sudėtingu procesu. Tėvų įtraukimas į šį procesą taip pat yra labai svarbus dalykas, todėl visą vasario mėnesį Jaunimo darbo centro skyrius didelį dėmesį skirs tėvams, kurie nori padėti savo vaikams priimti teisingus sprendimus karjeros planavimo kelyje. Susitikimo metu bus pristatyti patarimai tėvams, kaip padėti vaikui atrasti savo karjeros kelią, įsidarbinimo galimybių barometro pristatymas, Jaunimo darbo centro paslaugos, įvairios siūlomos priemonės jaunimui: galimybė dalyvauti projekte „Atrask save“, sužinoti apie profesinį mokymą ir t.t.
 
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Savanorystė – atrask savo pašaukimą!“2017.02.24 09:00
Renginyje „Savanorystė – atrask savo pašaukimą!“ bus pristatyta savanorystės nauda visuomenei ir žmogui, galimybės jaunimui savanoriauti įvairiose organizacijose, apsispręsti, kokią profesiją pasirinkti, įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir kompetencijų.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Pirmasis darbas – teisėtas darbas“2017.02.24 09:30
Vyks seminaras  jaunimui darbo saugos, teisės normų ir nelegalaus darbo prevencijos klausimais. Dalyvauja VDI darbo inspektorius.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
Informacinis renginys „Verslumo skatinimnas 2014 - 2020“2017.02.24 10:00
Vyks informacinis renginys jaunimui, kurio metu  Lietuvos centrinės kredito unijos atstovai  pristatys įmonės siūlomas priemones verslui kurti ir finansuoti.
 
 Atsakinga: Irena Mediuta, tel. (8 5) 233 3834.
collapse Visagino JDC (Tarybų g. 25, Visaginas)
Susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais2017.02.21 10:00
Susitikimo metu bus pristatytas projektas „Atrask save“, aptarta jaunimo situacija Visagine, savanoriškos veiklos modelio Visagino savilaldybės kūrimas. Renginio trukmė: 2 val. Renginys vyks Visagino savivaldybės administracijos Didižiojoje posėdžių salėje (Parko g. 14).
 
 Atsakinga: Jelena Plešak, tel. (8 386) 50 506.
Renginys darbo ieškantiems asmenims „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“2017.02.21 14:00
Renginio metu dalyviai sužinos, kaip parengti gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką potencialiam darbdaviui. Renginio trukmė: 1 val. Renginys vyks Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2 a. salėje (Tarybų g. 25).
 
 Atsakinga: Jelena Plešak, tel. (8 386) 50 506.
Renginys darbo ieškantiems asmenims „Darbo paieška – irgi darbas“2017.02.23 10:00
Renginio dalyviai sužinos apie darbo paieškos būdus ir etapus, darbo biržos ir Jaunimo darbo centro teikiamas paslaugas. Renginio trukmė: 1 val. Renginys vyks Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2 a. salėje (Tarybų g. 25)
 
 Atsakinga: Jelena Plešak, tel. (8 386) 50 506.
collapse Zarasų JDC (Sėlių a. 14, Zarasai)
Renginys projekto „Atrask save“ dalyviams „Nuotolinio mokymosi galimybės. Efektyvūs mokymosi būdai“2017.02.20 09:00
Renginio metu projekto „Atrask save“ dalyviai bus supažindinti su nuotolinio mokymosi galimybėmis, nuotolinio mokymosi platformomis internete, turės galimybę iš arčiau pamatyti nuotolinio mokymosi kursų struktūrą bei turinį. Seminaro metu bus kalbama ir apie efektyvaus mokymosi būdus, informacijos įsisavinimo principus bei neformalaus mokymosi būdus ir priemones. Renginys vyks Zarasų Jaunimo darbo centre (Sėlių a. 14).
 
 Atsakinga: Kristina Kuzmickienė, tel. (8 385) 38 009.
Motyvacinis renginys darbo ieškantiems asmenims „AŠ ESU – savęs vertinimas“2017.02.22 09:00
Pirmas motyvacinių seminarų ciklo „Aš galiu“ užsiėmimas. Užsiėmimo metu dalyviai bus skatinami analizuoti save, suvokti asmeninį unikalumą, formuoti teigiamą savęs vertinimą bei pasitikėjimą. Renginys vyks Zarasų Jaunimo darbo centre (Sėlių a. 14).
 
 Atsakinga: Kristina Kuzmickienė, tel. (8 385) 38 009.
Motyvacinis renginys darbo ieškantiems asmenims „AŠ ESU – savęs pažinimas“2017.02.22 13:00
Antras motyvacinių seminarų ciklo „Aš galiu“ užsiėmimas. Užsiėmimo metu dalyviai bus skatinami apmąstyti ir įvardinti savo asmenines savybes, interesus, gebėjimus, poreikius, kuriais galėtų pasinaudoti sugrįžtant į darbo rinką. Renginys vyks Zarasų Jaunimo darbo centre (Sėlių a. 14).
 
 Atsakinga: Kristina Kuzmickienė, tel. (8 385) 38 009.
Motyvacinis renginys darbo ieškantiems asmenims „AŠ GALIU – norų ir galimybių įvertinimas“2017.02.23 09:00
Trečias motyvacinių seminarų ciklo „Aš galiu“ užsiėmimas. Užsiėmimo metu dalyviai bus skatinami išreikšti savo siekius, įvertinti veiksnius, įtakojančius asmeninės veiklos rezultatus, norus, tikslus. Taip pat dalyviai bus supažindinti su mokymosi, įsidarbinimo, savanoriško darbo pasirinkimo galimybėmis, darbo rinkos situacija bei įsidarbinimo galimybėmis. Renginys vyks Zarasų Jaunimo darbo centre (Sėlių a. 14).
 
 Atsakinga: Kristina Kuzmickienė, tel. (8 385) 38 009.
Motyvacinis renginys darbo ieškantiems asmenims „AŠ SIEKIU – tikslų formulavimas“2017.02.23 13:00
Ketvirtas motyvacinių seminarų ciklo „Aš galiu“ užsiėmimas. Užsiėmimo metu dalyviai skatinami prognozuoti savo ateitį, mokinami suformuluoti veiklos tikslą, pasiremiant SMART kriterijais, parengti individualų veiksmų planą bei pastebėti pozityvius dalykus kituose žmonėse. Renginys vyks Zarasų Jaunimo darbo centre (Sėlių a. 14).
 
 Atsakinga: Kristina Kuzmickienė, tel. (8 385) 38 009.

Informacija atnaujinta: 2015.07.13 15:57