Diskusijoje pristatyta šalies darbo rinka ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tendencijos
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2018 m. liepos 25 d.
Kategorija: Darbo rinkos

 

Liepos 25 d. Lietuvos darbo biržos vadovė Ligita Valalytė dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro Kalvarijoje organizuotoje diskusijoje „Darbo rinka XXI a., darbuotojų mobilumas, šiuolaikinės vergovės apraiškos ir jos prevencija. ES perspektyva“, kur pristatė situaciją šalies darbo rinkoje ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tendencijas.

Šalies darbo rinkos situacijos ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo problematika aktuali sprendžiant darbuotojų trūkumo, darbo jėgos mobilumo klausimus ir aptariant su tuo susijusius iššūkius. Renginyje Darbo biržos direktorė Ligita Valalytė pasidalijo 2017 metais darbo rinkoje vyravusiomis tendencijomis – kokie darbuotojai ieškojo darbo, kokių darbuotojų labiausiai trūko, ar perkvalifikavimas padidina įsidarbinimo galimybes, su kokiais iššūkiais darbo rinka susiduria šiandien ir ką rodo trumpalaikės ir ilgalaikės ateities prognozės.

Vienas didžiausių darbo rinkos iššūkių šiandien – darbo jėgos pasiūlos ir paklausos teritorinis nesuderinamumas. Daugiausia laisvų darbo vietų yra registruojama didžiuosiuose šalies miestuose, o specialistai dažnai yra regionuose. Vietos darbo rinkoje  vyrauja labai mažos įmonės, kurios nekuria daug darbo vietų bei  nėra didelių tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui. Geografinė padėtis mažina šių savivaldybių gyventojų mobilumo galimybes.

Su diskusijos pranešimu galite susipažinti: „Šalies darbo rinka ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimas“.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas