Baltijos šalių užimtumo tarnybų atstovų susitikime Vilniuje – partnerysčių valdymo patirties sklaida
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2018 m. kovo 26 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Kovo 22-23 d. Lietuvoje vyko trijų Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų susitikimas partnerysčių valdymo klausimais. Renginyje dalyvavo Vokietijos užimtumo tarnybos Europos reprezentacijos atstovybės Briuselyje direktorius Dr. Wolfgang Müller, Estijos užimtumo tarnybos Regioninio departamento direktorius Siim Sarapuu, Talino biuro konsultantė Aet Trei ir ir už darbą su darbdaviais atsakinga specialistė Merle Haug, Latvijos užimtumo tarnybos direktorė Evita Simsone, jos pavaduotoja Aiga Balode.

Dr. Wolfgang Müller pristatė savo atstovaujamos įstaigos veiklos modelį, jo raidą per paskutinius dešimtmečius. Kaip gerosios partnerysčių valdymo praktikos pavyzdį, jis  pateikė Vokietijoje veikiančias jaunimo užimtumo agentūras, kuriose be konsultacijų apie darbo rinką ir įdarbinimo, tame pačiame pastate 16-24 metų amžiaus jaunuoliai gali gauti ir kitų jiems aktualių sričių specialistų konsultacijas – darbo teisės, skolų valdymo, mažamečių vaikų priežiūros ir kitais klausimais. Panašiu „vieno langelio“ principu vadovaujasi ir kiti Vokietijos užimtumo tarnybos konsultantai, kurie identifikavę kliūtis, trukdančias darbo ieškančio asmeniui patekti/grįžti į darbo rinką, kiekvienu atveju žino kita valstybines institucijas, kurios gali padėti žmogui išspręsti šias problemas. 

   

Latvijos valstybinės užimtumo tarnybos direktorė Evita Simsone, apžvelgdama situaciją Latvijos darbo rinkoje, akcentavo didelius kiekybinius ir kokybinius darbo jėgos pasiūlos ir paklausos skirtumus tarp Rygos regiono ir likusios Latvijos teritorijos. E. Simsone dalijosi savo įstaigos patirtimi siekiant suburti valstybines įstaigas, darbdavius, švietimo įstaigas ir socialinius partnerius, siekiant didinti darbo jėgos paklausą regionuose, kelti darbo ieškančių asmenų kvalifikaciją ir kompetencijas.

Taip pat ji pristatė keletą periodiškai vykdomų savaitės trukmės akcijų, kuriomis kartu su partneriais siekiama kelti darbo ieškančių asmenų finansinį (kartu su Finansų ir kapitalo rinkos komisija) ir kompiuterinį (kartu su Informacijos ir komunikacijos technologijos asociacija ir Aplinkos apsaugos ir regionų plėtros ministerija) raštingumą. Seminaro dalyviai buvo supažindinti sėkmingo bendradarbiavimo su švietimo įstaiga gerąja patirtimi – kooperacija su Liepojos technikos mokykla sukuriant įvadinius kelių dienų trukmės mokymus. Šių mokymų metu  siekiama supažindinti dalyvius su praktiniais metalo apdirbimo pramonės aspektais, profesijomis ir jų naudojamais darbo įrankiais.

Estijos nedarbo draudimo fondo (valstybinės užimtumo tarnybos) Talino ir Harjumaa regiono departamento vadovas Siim Sarapuu pristatė situaciją Estijos darbo rinkoje ir akcentavo, kad kaip ir Latvijoje, Estijos rytiniuose Ida-Virumaa, Polvamaa, Valgamaa bei Vorumaa regionuose taip pat egzistuoja didelis atotrūkis nuo kitų šalies regionų. Minėtuose regionuose nedarbo lygis beveik du kartus viršija šalies vidurkį. Siekdama gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę ir didinti užimtumą ypač didžiausio nedarbo teritorijose, Estijos užimtumo tarnyba siekia aktyviai bendradarbiauti su darbdaviais – paslaugų darbdaviams specialistai vyksta tiesiogiai pas darbdavį, kur išsamiai susipažįsta su čia vykstančiais procesais, ieškomų darbuotojų poreikiu ir darbo pobūdžiu. Su darbdaviais taip pat aptariamos galimybės darbo ieškantiems asmenims pasiūlyti „pasibandyti“ darbą konkrečioje realioje darbo aplinkoje prieš apsisprendžiant pradėti darbo santykius. Vykdomi mokymai darbdaviams apie darbą su neįgaliaisiais, jų integraciją į kolektyvą.

Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė Inga Balnanosienė užsienio kolegoms pristatė taikomą partnerysčių valdymo modelį, kuriame egzistuoja 2 partnerysčių lygiai – strateginis ir paslaugų lygmuo. Strateginės partnerystės dažniausiai būdingos apskritims ir yra skirtos strateginio planavimo sprendimams priimti, o paslaugų lygmens partnerystės yra labiau lokalios ir skirtos specifinėms regiono problemoms spręsti. I.Balnanosienė taip pat išskyrė 4 pagrindinius įstaigos tikslus (didinti regiono gyventojų užimtumą, kelti darbo ieškančių asmenų kvalifikaciją ir kompetencijas, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir kelti darbuotojų kvalifikaciją)  ir pristatė kaip įvairūs socialiniai partneriai, valstybinės ir privačios įstaigos prisideda jas įgyvendinant Vilniaus apskrityje.

Renginio metu visi susitikimo dalyviai pritarė gairėms sėkmingai partnerystei: Abipusis pasitikėjimas ir nauda; Glaudus bendradarbiavimas; Greita ir lanksti reakcija ir pagalba; Kokybiška užimtumo tarnybos veikla ir paslaugos.

Baltijos šalių ir Vokietijos valstybinių užimtumo tarnybų atstovai kovo 22 d. taip pat dalyvavo Lietuvos darbo biržos kartu su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu surengtame forume „Naujos kompetencijos, užimtumas ir ekonominės perspektyvos. Ar sukursime išmanią visuomenę?“, kuris vyko ISM Inovacijų bazėje.

 

Baltijos šalių valstybinės užimtumo tarnybų  bendradarbiavimas

Jau trečius metus Baltijos šalių valstybinės užimtumo tarnybos rengia kasmetines bendradarbiavimo programas ir jas įgyvendina organizuodamos bendrus renginius įvairių grandžių darbuotojams. Šios partnerystės pagrindiniai tikslai – užimtumo tarnybų veiklos modernizavimas, darbuotojų profesinių gebėjimų stiprinimas, įrodymais pagrįstas tarpusavio mokymasis, socialiai pažeidžiamų gyventojų integracija į darbo rinką, bendradarbiavimas EURES tinkle pasienio mobilumui skatinti. Nors skirtingi, bet to paties tikslo siekiantys darbo metodai praturtina ne tik seminarų dalyvių patirtį, bet ir stiprina pačių užimtumo tarnybų institucinius gebėjimus.

Per 2017 metus trijų Baltijos šalių užimtumo tarnybų specialistai tobulino savo kompetencijas darbo su darbdaviais, neįgaliųjų užimtumo didinimo, ilgalaikių bedarbių, pabėgėlių integracijos į darbo rinką, personalo valdymo, konsultantų profesinių gebėjimų tobulinimo srityse. Seminarai vyko Vilniuje, Kaune, Rygoje, Balvyje, Taline ir Tartu, o EURES tarnybos darbuotojai dalyvavo bendroje darbo mugėje ,,Darbas Baltijos šalyse”, organizuotoje internetu. Labiausiai programa buvo orientuota į klientus aptarnaujančių specialistų kompetencijų ugdymą.

Seminarai rengiami pagal standartinį formatą: jų metu kiekvienos užimtumo tarnybos specialistai pristato savo gerąją patirtį tam tikroje srityje, o po to vyksta diskusijos, analizuojamos bendros problemos. Taikomi interaktyvūs darbo metodai, skatinamas neformalus dialogas, kviečiami tam tikros srities išorės ekspertai, aplankomi socialiniai partneriai. 

Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimas tęsis ir 2018 m. Pirmasis šių metų renginys  vyko kovo 22-23 d. Vilniuje, kur dalintasi partnerysčių valdymo patirtimi. Kiti renginiai vyks Estijoje ir Latvijoje, numatomos temos –  vyresnių kaip 50 metų asmenų užimtumo ir konsultavimo metodikų taikymo sritys.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 07 99

 

 

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas