ES ekspertai: turite daug potencialo tapti pavyzdine užimtumo tarnyba
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2018 m. kovo 6 d.
Kategorija: Darbo rinkos

 

           

 

ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertai, įvertinę Darbo biržos veiklą pagal keturių žingsnių kokybės gerinimo procesą Planuok, daryk, tikrink, veik“, parengė ataskaitą, kurioje apžvelgė organizacijoje vykstančius pokyčius ir jų svarbą ateičiai. Galutinis šių permainų tikslas yra tapti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių pripažinta darbo rinkos paslaugas teikiančia organizacija – Užimtumo tarnyba.

Ekspertai ir mokslininkai iš Europos Komisijos, Vokietijos, Islandijos ir Graikijos savo išvadas parengė po apsilankymo 2017 m. rudenį Lietuvos darbo biržoje ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų bei Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuose. Ataskaita parengta pagal įrodymus, surinktus diskutuojant su vadovais ir specialistais, taip pat remiantis Darbo biržos pokyčių darbotvarke ir įsivertinimo dokumentais.

„Nuo mūsų paskutinio vizito Lietuvos darbo birža pasiekė tam tikrų puikių laimėjimų ir sėkmingai įgyvendino keletą skirtingų projektų. Nekelia abejonių, kad tai pavyko dėl didelės motyvacijos ir įsipareigojimo keistis ne tik aukščiausio lygio vadovybei, bet ir teritorinių darbo biržų bei klientų aptarnavimo skyrių darbuotojams,“ – rašoma ataskaitoje.

Ekspertų teigimu, Darbo biržos pokyčiai yra aktualūs, vykdomi nuosekliai, tarp jų yra tarpusavio ryšys. Svarbu tai, kad pokyčius supranta ir palaiko įvairių grandžių darbuotojai, o entuziastų komanda galėtų būti gerosios praktikos pavyzdys kolegoms kitose šalyse.

Ekspertų įvertinimas patvirtino, kad Lietuvos darbo birža kaip organizacija turi potencialo ir ne tik  geba sėkmingai valdyti pokyčius, bet ir sparčiai juda teisinga linkme pavyzdinės užimtumo tarnybos link. Orientuodami paslaugas į klientą, konsoliduodami žmogiškuosius išteklius darbui su jais, optimizuodami infrastruktūrą ir funkcijas bei diegdami standartizuotas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams visos šalies mastu, jau nuėjome tam tikrą atstumą siekiamų pokyčių kelyje. Į procesus orientuota Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų struktūrinė pertvarka, kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 diegimas bei naujas klientų aptarnavimo modelis – tai konkretūs ataskaitoje minimų pasiekimų pavyzdžiai,“ – akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

Palyginti su praėjusiu vertinimu, Lietuvos darbo biržos pasiekimai ypač pastebimi trijose srityse – tai žmogiškųjų išteklių, kokybės ir pokyčių bei inovacijų valdymas. Labiausiai, anot ekspertų, tobulėjo žmogiškųjų išteklių valdymo procesas – visi jo etapai Planuok, daryk, tikrink, veik“ gavo aukštesnius įvertinimus 1-2 balais. Taip pat aukštesni balai skirti kokybės ir pokyčių bei inovacijų valdymo, holistinio profiliavimo, segmentacijos ir kt. sritims.

Ekspertai mano, kad Lietuvos darbo birža pasieks tai, ką suplanavo, stiprindama savo kompetencijas keturiose srityse: procesų ir kokybės valdymas, vidinės analizės pajėgumų didinimas, konsultavimo įgūdžių tobulinimas ir sistemingas partnerių patirties taikymas.

Atsižvelgdama į atsidavimą ir įsipareigojimą, kuris buvo pastebimas visuose LDB lygiuose, išorės vertintojų grupė mano, kad su tolesnėmis pastangomis LDB gali užbaigti savo pokyčių procesą „uždarydama ratą". Tokiu būdu LDB gali tapti pavyzdžiu kitoms valstybinėms užimtumo tarnyboms, norinčioms pradėti kelionę lanksčios organizacijos link – organizacija, atvira visiems ateities iššūkiams, kuriuos suponuoja darbo pasaulis“, – reziumuoja vertintojai.

Visas ataskaitos tekstas ČIA

 

Lyginamasi mokymasis – tai viena pagrindinių ES valstybinių užimtumo tarnybų tinklo veiklų, kuria siekiama sukurti ir įgyvendinti europinio masto lyginamojo vertinimo ir mokymosi sistemą. Šiuo metu vyksta antrasis projekto ciklas – per 2017-2018 m. bus aplankytos ir įvertintos visos ES valstybės narės, parengtos jų vertinimo ataskaitos, kurių pagrindu bus nustatomi mokymosi prioritetai ir parengta programa.

 

Daugiau informacijos (ir video) apie projektą:

https://sites.google.com/vdab.be/enpes/topics/benchlearning

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 07 99

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas