Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2018 metais
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2018 m. kovo 2 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Informuojame, kad Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų  atranką 2018 m.

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti teikiamos iki 2018 m. kovo 30 d. tam tikslinės teritorijos teritorinės darbo biržos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje  projekto teikėjas  planuoja vykdyti veiklą.

Atkreipiame dėmesį, kad,  atsižvelgiant į Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-388, 27 punktą, įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- reikalavimai atitinka darbo biržoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

- reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

 

Vertinant  VUI projektų atitiktį VUI projektų tikslams, pagrindinis dėmesys bus skiriamas  užimtumo didinimui didžiausio nedarbo ir socialinės rizikos ir atskirties bei tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose, darbo vietų steigimui mažiausiais finansuotojo kaštais, sunkiausiai į darbo rinką integruojamų bedarbių įdarbinimui, darbo vietų kokybei, taip pat savivaldybių ir (ar) vietos bendruomenių indėliui, įgyvendinant VUI projektus.

Išsamiau: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_paraisku_atranka.aspx

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas