Socialinės įmonės statusą gaus ne trumpiau nei metus veiklą vykdančios įmonės
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2018 m. vasario 20 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriame suformuota teismų praktika, reikšminga nagrinėjant juridinių asmenų prašymus suteikti socialinės įmonės statusą.

Priimtame sprendime konstatuota, kad juridiniai asmenys, siekiantys gauti socialinės įmonės statusą, iki prašymo pateikimo dienos veiklą turi vykdyti ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, kad būtų galima įsitikinti  Socialinių įmonių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (dėl kalendorinio metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus atitikimo) nustatytos sąlygos buvimu.

Teismas pažymėjo, kad toks nurodytų teisės aktų aiškinimas svarbus siekiant išvengti neefektyvaus valstybės pagalbos lėšų panaudojimo, kai įmonės, nevykdžiusios ūkinės veiklos, fiktyviai įdarbindamos tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, siekia socialinės įmonės statuso valstybės pagalbai gauti. Priešingu atveju, tik įsisteigusios įmonės ir tuoj pat įdarbinusios tikslinėms grupėms priskirtus darbuotojus, net po minimalaus vieno mėnesio termino turėtų prielaidas prašyti joms suteikti socialinės įmonės statusą. Toks aiškinimas neatitiktų Socialinės įmonės įstatymu nustatytų tikslų ir siekiamo efektyvaus valstybės lėšų panaudojimo ir fiktyvaus įdarbinimo išvengimo rizikos.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799. 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas