Moldovos delegacija semiasi pokyčių patirties
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. lapkričio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Lietuvos darbo biržoje ir Vilniaus teritorinėje darbo biržoje lankosi Moldovos Respublikos sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos delegacija. Šis vizitas skirtas susipažinti su Lietuvos darbo biržoje vykstančiais pokyčiais, diegiama kokybės vadybos sistema, dalyvavimu ES lyginamojo mokymosi projekte, veikla ir teikiamomis paslaugomis, aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis, situacija darbo rinkoje, prognozavimu ir stebėsena.

Delegaciją pasveikinusi Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė pristatė organizacijoje įgyvendinamus pokyčius, kuriuos neseniai įvertinę Europos Komisijos ekspertai patvirtino: einate teisinga linkme. „Pagrindinis pokyčių tikslas – konsoliduoti darbo biržos žmogiškuosius išteklius, optimizuoti infrastruktūrą bei funkcijas, įdiegti standartizuotas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams visos šalies mastu. Šiuo metu yra baigiami du strateginiai dokumentai – darbo su darbdaviais standartas ir klientų aptarnavimo standartas, kuriuose ir atsispindi mūsų kokybinių pokyčių siekis – aktyvus darbas su klientu, nesvarbu, kokiai tikslinei grupei jis priklauso“, – akcentavo vadovė.

Moldovos Respublikos sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos sekretorė Anastasia Oceretnii pažymėjo, kad Nacionalinei užimtumo agentūrai yra keliamos naujos ambicingos užduotys, todėl Lietuvos patirtis įgyvendinant pokyčius yra labai svarbi – tai patvirtino daugybė užduotų klausimų.

Kolegos iš Moldovos ypač domėjosi struktūrine Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų pertvarka bei planuojamu funkcijų konsolidavimu, kuris padės efektyviau valdyti išteklius ir greičiau priimti sprendimus. Buvo pristatytas naujas į procesinį valdymą orientuotas modelis, apžvelgtas pasirengimas kokybės standarto ISO 9001:2015 diegimui ir šio proceso svarba organizacijos veiklai, dalyvavimas ES valstybinių užimtumo tarnybų lyginamojo mokymosi projekte, situacija darbo rinkoje, darbo su klientais ypatumai ir darbo rinkos prognozavimas bei stebėsena. Šias temas apžvelgė LDB Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus vedėjas Gytis Darulis, Komunikacijos skyriaus vedėja Jūratė Baublienė, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjas Vygintas Morkūnas, Veiklos ir planavimo priemonių skyriaus vedėja Juratė Stankevičienė bei Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Gaižutytė.

Susitikime taip pat dalyvavo Europos Sąjungos aukšto lygio politikos patariamosios misijos Moldovos Respublikoje patarėja Nijolė Mackevičienė.

Delegacija dar lankysis Panevėžyje, kur susipažins su Jaunimo užimtumo skyriaus veikla, ESF projektu jaunimui „Atrask save“, Darbo biržos parama naujam verslui – savarankiško užimtumo rėmimo priemone, susipažins su partnerystės modeliu jaunimui Panevėžio darbo rinkos mokymo centre.

 

 

 Nuotr.: Moldovos delegacija Lietuvos darbo biržoje.

 

Tai ne pirmas kartas, kai Moldovos kolegos domisi Lietuvos darbo biržos veikla ir semiasi patirties tobulinant savo šalies užimtumo paslaugas gyventojams. Keletą metų Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos kartu su partneriais įgyvendintame Europos Sąjungos finansuojamame partnerystės projekte Moldovos gebėjimų valdyti darbo ir grįžtamąją migraciją per judumo partnerystę stiprinimas“ Lietuvos darbo birža teikė konsultacijas darbo rinkos prognozavimo metodikos ir darbo rinkos prognozavimo klausimais, organizavo mokymus Lietuvos darbo biržoje, Alytaus, Klaipėdos ir Vilniaus teritorinėse darbo biržose.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas