Lietuvos darbo biržos komentaras dėl renginio „Darbo užsienyje baimės ir realijos“
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. lapkričio 24 d.
Kategorija: Darbo rinkos

 

Viešojoje erdvėje iškilus klausimams dėl lapkričio 9 d. Šalčininkuose vykusio įdarbinimo kompanijos „Headex“ ir Vilniaus teritorinės darbo biržos renginio „Darbo užsienyje baimės ir realijos“ turinio, neva skatinusio emigruoti ir rinktis darbą užsienyje, Lietuvos darbo birža savo ruožtu tikslina pasirodžiusią informaciją.

„Minimame renginyje Šalčininkuose buvo akcentuojama ne galimybė įsidarbinti užsienyje, bet tai, kokios yra vienos ar kitos šalies sąlygos darbo rinkoje, kokie teisės aktai galioja, į ką reikia atkreipti dėmesį pasirašant sutartis su įdarbinimo agentūromis, kad Lietuvos piliečiai nevažiuotų nežinodami situacijos ir sąlygų kitoje šalyje“, – komentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

„Neretai įdarbinimo įmonės pažeidžia teisės aktus, tarpininkauja nelegaliai, neišpildo klientų lūkesčių, todėl Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su kompanija „Headex“, šiuo atveju atliko edukacinę prevencinę misiją ir jokiu būdu neskatino rinktis emigracijos vietoje gyvenimo ir darbo Lietuvoje“, – situaciją komentavo Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė Inga Balnanosienė. Anot jos, Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyriuje vykęs renginys buvo šviečiamojo pobūdžio. Jo metu suteikta informacija skirta tam, kad žmonės būtų visapusiškai informuoti apie savo galimybes ir teises, kad skaitytų sutartinius įsipareigojimus atidžiai, išsiaiškintų tiksliai, kokiomis sąlygomis ir kur gyvens, kokios turi būti užtikrinamos darbo sąlygos užsienio šalyje ir pan.

Lietuva, 2004 m. tapdama Europos Sąjungos šalimi, prisiėmė ir įsipareigojimus. Vienas iš jų yra laisvo asmenų judėjimo užtikrinimas. EURES (valstybinių užimtumo tarnybų tinklas, veikiantis 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine) yra Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Lietuvoje šią funkciją vykdo Lietuvos darbo birža.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas