Pristatyta ir aptarta Lietuvos darbo biržos 2018-2022 m. darbo su darbdaviais strategija
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. lapkričio 23 d.
Kategorija: Darbo rinkos

 

Per ketverius ateinančius metus Lietuvos darbo birža siekia tapti pripažinta ir dinamiška užimtumo skatinimo organizacija, orientuota į kokybiškas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir glaudžiai bendradarbiaujanti su darbdaviais. Darbo su darbdaviais strategija numato šiam tikslui būtinus įgyvendinti uždavinius, žingsnius bei naujus veiklų vertinimo rodiklius. Pristatyme taip pat dalyvavo bei savo poreikius ir vizijas pristatė LDB partneriai – atstovai iš Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA, personalo atrankos UAB „Alliance for Recruitment“, „Investuok Lietuvoje“ ir „Code academy“.

 

 

 

„Strategijoje akcentuojamas Užimtumo tarnybos siekis tapti pripažintu partneriu personalo paieškos ir atrankos srityje, turinčia kompetentingą darbo su darbdaviais personalą, atnaujintą informacinių technologijų bazę ir atliekanti aktyvų vaidmenį – tiek plėtojant paslaugas, tiek įgyvendinant pilotinius projektus“ – teigia Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

Lietuvos darbo biržos Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Tauraitė-Kavai pristatė naujai parengtą darbo su darbdaviais strategiją bei jos pagrindimą. Šiuo metu duomenys rodo, jog Lietuvoje rengiamų specialistų pasiūla neatitinka darbo rinkos poreikių, pastarieji kinta sparčiai. Todėl Užimtumo tarnyba turi lanksčiai prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos ir, siekdama subalansuoti poreikių ir pasiūlos neatitikimą, ypatingą dėmesį skirti perkvalifikavimo paslaugų plėtrai. „Augantis perkvalifikavimo poreikis technologijų ir globalizacijos procesų kontekste kelia iššūkių ir visuomenei, ir Užimtumo tarnybai. Iš esmės jau yra sukurtas nacionalinis paslaugų tinklas, o ką dar reikia padaryti gerinant paslaugas darbdaviams – tai labiau atsižvelgti į individulius darbdavių poreikius, optimizuoti procesus ir didinti darbdavių pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis“, – sakė E.Tauraitė-Kavai.  

Renginyje dalyvavę darbdavių atstovai supažindino su darbo rinkos perspektyva ir verslo poreikiais darbo jėgai ir profesijoms, akcentavo ateities darbo rinkos iššūkius, susijusius su informacinių technologijų ir techninės pažangos perspektyvomis.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA viceprezidentas Gintaras Rimša pristatė verslo lūkesčius ir įžvalgas ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste. Jo teigimu, Lietuvos inžinerinė pramonė auga stabiliai jau beveik 10 metų ir sukuria daugiausia darbo vietų šalyje, o karjeros perspektyvos čia yra milžiniškos.

Kalbėdamas apie ateities gamyklas, pranešėjas pabrėžė skaitmeninio raštingumo būtinybę – bus reikalingas kur kas didesnis skaitmeninis raštingumas – darbuotojams turimų skaitmeninių žinių pagrindų jau neužteks. Tendencijos rodo, kad reikalingiausi įgūdžiai – bendrieji baziniai – techniniai bei programinės, skaitmeninės  ir techninės įrangos integravimas. Į gaminius diegiant daugiau programinės įrangos, vis labiau reikės elektronikos ir informacinių technologijų specialistų, ypač augs specialistų poreikis robotikos ir automatikos srityse. Vieni iš esminių įgūdžių – programavimas ir skaitmeninis procesų planavimas ir valdymas, vis labiau bus reikalingos analitinės kompetencijos, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, dirbti komandoje, kibernetinio saugumo gebėjimai. Įgyti naujus ar patobulinti jau turimus įgūdžius – tai bendra visų atsakomybė: valdžios, darbdavių ir darbuotojų.

„Investuok Lietuvoje“ – Švietimo iniciatyvų koordinatorė Birutė Noreikaitė pabrėžė, kad iš Lietuvos darbo biržos, kaip personalo paieškos partnerio, tikisi tokios pačios paslaugų kokybės ir rezultato kaip iš privačių partnerių. Darbo biržos pranašumai galėtų būti profesinio orientavimo paslaugų teikimas, rezultato siekimas ir tinkamas aptarnavimas – projekto vadovo skyrimas („vienas langelis“), efektyvi komunikacija ir informacija anglų kalba, taip pat vartotojams patogios priemonės ir maža administracinė našta (el. paslaugos). Sėkmingos partnerystės elementai – darbo rinkos tendencijų išmanymas, darbdavio poreikių pažinimas, susitarimas dėl rezultatų ir eigos, paslaugų suteikimas ir nuolatinis bendravimas, ryšio palaikymas. 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas