Tęstinio profesinio mokymo – verslo forumas #Europos darbdavių diena - #EED17
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. lapkričio 22 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Lapkričio 20 d. organizuotas tęstinio profesinio mokymo – verslo forumas, kuriame LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Ūkio ministerijos, Darbo biržų, darbdavių, socialinių partnerių, profesinio mokymo teikėjų atstovai aptarė tęstinio profesinio mokymo situaciją, kylančius iššūkius ir ieškojo būdų, kaip pagerinti tęstinio profesinio mokymo kokybę ir atitiktį verslo poreikiams.

Šis forumas įtrauktas į 2017 m. Europos darbdavių dienų, kurių šūkis „Aptarkim įgūdžius, atraskim talentus", renginių programą. Renginys skirtas aptarti tęstinio profesinio mokymo situaciją, kylančius iššūkius ir numatyti būdus tęstinio profesinio mokymo kokybei ir atitikčiai verslo poreikiams gerinti.

„Darbo rinkoje šiuo metu yra didelė įtampa ir daug iššūkių. Mažėjant darbingo amžiaus asmenų skaičiui, prasidedant Pramonė 4.0, verslo atstovai ieško skirtingų kompetencijų turinčių darbuotojų, automatizuoja procesus, o darbuotojams ypatingai didėja poreikis auginti savo kompetencijas arba persikvalifikuoti. Ir šiame procese labai atsakingas vaidmuo yra būtent tęstinio profesinio mokymo sistemai“, -  komentuodama tęstinio profesinio mokymo situaciją, akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė. – „Ne mažiau yra svarbus glaudus tarp-institucinis bendradarbiavimas įgyvendinant užimtumo politiką, kuriame per valstybines organizacijas įgyvendinamomis priemonėmis derinant su valstybės prioritetinėmis kryptimis ir atsižvelgiant į regionų susiformavusius kompetencijų poreikius. Šiuo metu Lietuvoje nėra priemonių, skirtų asmenims, kurie dirba, bet galėtų persikvalifikuoti. „Ir kad tarp-institucinis bendradarbiavimas būtų efektyvus yra būtina, kad sistemoje būtų padengtos keturios esminės sritys: dirbančiųjų ir bedarbių perkvalifikavimas, geriausių mokymo programų atranka, naujų darbdavių paieška įgijusiems naujas kvalifikacijas darbuotojams ir aukštojo mokslo specialistų perkvalifikavimas“.

Talentus kaip esminę sąlygą pritraukiant  tiesiogines užsienio investicijas įvardijo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ švietimo iniciatyvų koordinatorė Birutė Noreikaitė. Žmogiškųjų  išteklių stebėsenos ir prognozavimo sistemą pristatė MOSTA Studijų politikos ir karjeros analizės skyriaus politikos analitikė Jogilė Miežienė. Tęstinio profesinio mokymo turinio kaitą pagal ūkio sektorių poreikius apžvelgė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Navickaitė.

 

 

Panelinėje diskusijoje „Ar tęstinis profesinis mokymas atitinka darbdavių poreikius“, kurią moderavo Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorė Inga Balnanosienė, dalyvavo darbdaviai iš skirtingų šalies regionų ir ūkio sektorių – AB „Vakarų laivų gamyba“, UAB „Bod Group“, UAB ‚Mokmedis“, AB „Astra“, AB „Progresas“, AB „Eglės sanatorija“. Verslo atstovai ne tik kėlė aktualius perkvalifikavimo klausimus, bet ir pabrėžė, kad naujo darbuotojo parengimo esmė – laikas ir greitis. Modulinės programos įvardintos kaip svarbiausias pokytis suaugusiųjų perkvalifikavimo srityje.

 

  
Darbo grupės diskusijų metu pateikė rekomendacijas tęstinio profesinio mokymo kokybei ir atitikčiai ūkio poreikiams gerinti – teisiškai įvertinti/apibūdinti tęstinio mokymo kokybės sampratą, atlikti senų programų registro auditą, peržiūrėti mokymo programų reikalavimus dėstytojams, didinti programų sklaidą ir viešinimą darbdaviams, spręsti dualinio mokymo klausimą ir kt.

 

 

 

 

 

 

 Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799. 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas