Vyriausybė pritarė įstatymų pataisų paketui dėl Darbo biržos pertvarkymo į Užimtumo tarnybą
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. spalio 31 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Šiandien Vyriausybės posėdyje Ministrų kabinetas pritarė Užimtumo ir kitų susijusių įstatymų pataisų paketui, kuriuo Lietuvos darbo birža kartu su teritoriniais vienetais tampa Užimtumo tarnyba – vienu juridiniu vienetu. Taip siekiama didinti teikiamų paslaugų kokybę darbo ieškantiesiems ir darbdaviams, orientuojantis į konkretaus darbdavio poreikius ir konkretaus bedarbio situaciją, bei optimizuoti įstaigos veiklą.

Įgyvendinant struktūrinius pokyčius bus didinamas tiesiogiai su klientais dirbančiųjų skaičius ir mažinamas vadovaujančių darbuotojų skaičius. Skaičiuojama, kad vadovų grandis mažės 54 procentais, taip pat mažės kitų administracines funkcijas vykdančių darbuotojų, o pagrindines klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius didės nuo 63,3 iki 76,4 procento. Planuojama, kad bendras visoje sistemoje pareigybių skaičius sumažės 10 procentų.

Darbo biržos pertvarkos pristatymas žiniasklaidai ir visuomenei rugpjūčio 18 d. - SADM ministras L. Kukuraitis  ir LDB direktorė L. Valalytė.

Darbo biržos pertvarka

Sumažinus vadovaujančių ir administracines funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių ir padidinus tiesiogiai su klientais dirbančių darbuotojų skaičių, vienam darbuotojui tenkantis vidutinis mėnesio darbo su klientais krūvis sumažėtų nuo 405 iki 275 klientų. „Tai leis labiau susitelkti į efektyvų bendradarbiavimą su darbo ieškančiais žmonėmis bei darbdaviais, kokybiškiau ir individualizuotai teikti paslaugas“, - pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Be to, nauja tai, kad darbdaviai turės nuolatinį konsultantą, asmeninį vadybininką, kuris padės darbuotojų paieškos procese, organizuos profesionalias atrankas, spręs individualias konkretaus darbdavio situacijas. Taigi atrankos darbdaviams bus vykdomos greičiau ir kokybiškiau.

Vykdant pertvarką atsisakoma teritorinių darbo biržų, kaip užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių biudžetinių įstaigų, bei paliekama viena biudžetinė įstaiga – Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – kuriai pereina visos iki šiol teritorinių darbo biržų vykdytos funkcijos. Taip bus optimizuojamos bendrosios viešojo sektoriaus funkcijos, tokios kaip finansai, personalo, turto valdymas, bendrieji reikalai, viešieji pirkimai ir IT priežiūra.

Numatomi struktūriniai pokyčiai teigiamai paveiks ir regionus: veiks keturi stiprūs regioniniai klientų aptarnavimo departamentai, nemenka dalis centrinės įstaigos darbo vietų taip pat persikels į regionus arčiau žmonių. Taip pat planuojamas skambučių centras, kuris teiks paslaugas klientams telefonu, o darbo vietos taip pat būtų kuriamos regionuose.

Įgyvendinant pertvarką planuojama steigti Tarybą prie Užimtumo tarnybos – dvišalio bendradarbiavimo instituciją siekiant priimti sprendimus, atspindinčius regionų darbo rinkos situaciją. Taryba prie Užimtumo tarnybos dalyvautų užimtumo rėmimo priemonių planavime, formuotų rodiklius tvariam užimtumui užtikrinti siejant juos su valstybės prioritetais bei kt. Ji būtų sudaroma iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių, atstovaujančių valstybės institucijoms ir darbdaviams.

Didinti investicijas į darbo biržą ir mažinti krūvius darbuotojams Lietuvai yra rekomendavę ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertai.

Vienas iš ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertų, kurie spalio pradžioje lankėsi Lietuvos darbo biržoje,Dr. Michaelis Fertig iš Vokietijos Icon instituto teigė, kad, Lietuvos darbo birža per metus pasiekė išties daug: užbaigė dviejų etapų struktūrinius pokyčius, pasirengė procesiniam veiklos valdymui, dalis darbuotojų buvo nukreipti tiesioginiam darbui su klientais.

Įgyvendinus struktūrinius pokyčius bus sutaupoma 1,8 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. 

Teisės aktų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8 5) 266 8191, 266 8122.

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas