Vyresnio amžiaus žmonės į darbo rinką grįžta įgiję naujų kvalifikacijų
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. rugpjūčio 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos

 

Mažėjant darbingo amžiaus žmonių skaičiui ir esant dideliems emigracijos mastams, tenka vėlinti pensinį amžių. Tačiau vėlinant pensinį amžių reikia užtikrinti, kad priešpensinio amžiaus žmonės nebus diskriminuojami darbo rinkoje. Prie to prisideda Lietuvos darbo birža jau trečius metus įgyvendindama projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, kuris suteikia vyresnio amžiaus žmonėms galimybes dalyvauti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėse ir tokiu būdu sugrįžti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios šiomis priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 13,3 tūkst. darbo nerandančių vyresnio amžiaus asmenų.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki šių metų liepos 31 d., atsižvelgus į vietos darbdavių poreikius, profesinio mokymo priemone pasinaudojo 5,5 tūkst. vyresnio amžiaus asmenų, 4,7 tūkst. jau baigė mokymąsi ir įgijo kvalifikaciją, iš jų 2,3 tūkst. sėkmingai grįžo į darbą ar pradėjo savarankišką veiklą.

Pasinaudodami teritorinio judumo rėmimo priemone vyresnio amžiaus kaimų ir atokių vietų gyventojai pagal turimą kompetenciją įsidarbina toliau nuo namų nutolusiose vietovėse. Dalyvavimo projekte metu jiems kompensuojamos apgyvendinimo arba kelionės į darbą ir grįžimo namo išlaidos. Ši projekto veikla padeda sėkmingai išspręsti nedarbo dėl nepalankios geografinės situacijos problemą. Teritorinio judumo priemone jau pasinaudojo daugiau kaip 120 asmenų, daugiausia Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose.

 

 

Projekto „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ veiklose gali dalyvauti teritorinėse darbo biržose registruoti vyresni kaip 55-erių metų amžiaus bedarbiai.

Projektas naudingas ne tik vyresnio amžiaus darbo ieškantiems asmenims, kurie turi galimybę įgyti kvalifikaciją bei įsidarbinti, bet ir įmonėms, kurios į savo komandas priima patyrusius ir motyvuotus darbuotojus, norinčius bei gebančius būti aktyviais darbo rinkos dalyviais.

 

Amžius – ne kliūtis mokytis

Grįžtant į darbo rinką labai svarbu kvalifikacijos įgijimas. Norėdami prisitaikyti prie pakitusių darbo rinkos sąlygų vyresni asmenys šiuo metu mokosi reikalingų krovininių transporto priemonių vairuotojo, slaugytojo, valytojo, apdailininko, apskaitininko, virėjo, pardavėjo ir kitų profesijų.

Visuose regionuose tarp moterų paklausiausios profesijos – socialinio darbuotojo, slaugytojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo. Pagal vyriausių gyventojų gausėjimą, vidurinės ir jauniausios visuomenės mažėjimą Lietuva priskiriama prie labiausiai senstančių šalių pasaulyje. Panagrinėjus demografinę statistiką, galima suprasti, kad pagyvenusių žmonių šalyje kasmet tik daugės, todėl minėtų profesijų specialistų poreikis metams bėgant tik didės. Dauguma šių profesijų projekto dalyvių, baigę mokslus sėkmingai įsidarbina. Įsidarbinimo įstaigų spektras labai įvairus: ligoninės, socialinių paslaugų centrai, senelių, slaugos namai.

Norisi paminėti Adakavo socialinės globos namus, kuriuose dirba keturios projekto dalyvės, projekto dėka slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją įgijusios UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre. Moterys dirba globos namų Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinyje, teikiančiame integralios pagalbos ir dienos socialinės globos paslaugas. Globos namų socialinė darbuotoja Rita Kurlinkienė teigia, kad projekto dalyvės, pradėjusios visiškai naują gyvenimo etapą, pateko į joms nepažįstamą terpę, kur teorija lieka teorija, o praktika – visai kas kita, tačiau moterys greitai mokėsi, stengėsi ir puikiai pritapo.

 

Remiamo įdarbinimo priemonė – galimybė sugrįžti į darbo rinką

Siekiant keisti darbdavių požiūrį į vyresnius darbuotojus ir motyvuoti juos priimti į savo kolektyvus, projekto metu įmonėms, įdarbinusioms vyresnio amžiaus bedarbius, mokamos darbo užmokesčio subsidijos ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų kompensacijos. Taip projekto tikslinės grupės asmenims sudaromos sąlygos įsitraukti į aktyvią veiklą ir įsitvirtinti darbo vietose. Su teritorinėmis darbo biržomis bendradarbiaujančiose įmonėse jau įsidarbino per 7,6 tūkst. valytojų, pardavėjų, statybininkų, virėjų, vairuotojų ir kitų profesijų projekto dalyvių. Remiamo įdarbinimo priemonės sėkmingai įgyvendinamos visuose Lietuvos regionuose. Didelė dalis projekto dalyvių, pasibaigus priemonės finansavimui, lieka dirbti pas tuos pačius darbdavius.

Vienas aktyviausių darbdavių ir partnerių įgyvendinant projektą – UAB „Kristensen&Kristensen“, Danijos kapitalo įmonė, Lietuvoje veikianti nuo 2002 metų. Įmonė nuolat plečia veiklą ir prisideda prie nedarbo mažinimo Tauragės regione. Baldus gaminanti bendrovė įdarbino 12 projekto dalyvių, iš jų jau daugiau kaip metus įmonėje dirba 10 medienos apdirbėjų – baldžių, šaltkalvis įrankininkas ir krautuvo vairuotojas.

 

Sėkmės istorijos

Pasvalietė Danutė Breimelytė įgijusi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, tačiau sulaukusiai 58 m. sunku buvo įsidarbinti pagal turimą kvalifikaciją. Darbo biržai pasiūlius persikvalifikuoti ir įgyti socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, ji sutiko dalyvauti projekto „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ profesinio mokymo veikloje. 2016 metų pabaigoje įgyta kvalifikacija padėjo sėkmingai įsidarbinti Grūžių vaikų globos namuose, kur dirba iki šiol.

 

Ona Albertynienė pasinaudojo galimybe įgyti slaugytojos padėjėjos profesiją. Kaip pati pasakoja, ją nuolat supo tiek jauni, tiek pagyvenę žmonės, kuriems reikėjo slaugos, priežiūros ir pagalbos. Sergančių ir neįgaliųjų žmonių priežiūra tapo ypač aktuali po sūnaus avarijos, kai jam ilgus metus buvo reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra. Teko prižiūrėti ir slaugyti savo senelius, tėvus. Kadangi ir pati turi neįgalumą, todėl lengviau supranta ir kitus sergančius ir slaugymo poreikį turinčius žmones. VšĮ „Profesijų spektras“ įgijusi slaugytojo padėjėjos profesiją O. Albertynienė dirbo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre. Šiuo metu ji dirba pagal įgytą kvalifikaciją socialinių paslaugų srityje. Onai tai ne tik darbas, bet ir savęs realizavimas, nes jos pašaukimas – padėti žmonėms, rūpintis jais, globoti ir slaugyti juos.

 

Projekto dalyvis Bronislovas Kunšteinas

Tarp projekto dalyvių vyrų populiariausios profesijos visuose regionuose – vairuotojai, miestuose – plataus profilio statybininkai ir suvirintojai, miškinguose regionuose – medkirčiai. Daugiausia vairuotojų visuose regionuose įdarbina autobusų parkai. Bronislovas Kunšteinas – vienas iš jų. Vyras iki dalyvavimo projekte daugiau kaip 20 metų dirbo vairuotoju, vėliau nusprendė atsisakyti fiziškai sudėtingo sunkiasvorio sunkvežimio vairuotojo darbo, o vykti į užsienį nebenorėjo. Aktyvus ir energijos nestokojantis vyriškis bandė dirbti nekvalifikuotą darbą medienos apdirbimo įmonėje, tačiau ši darbo vieta buvo toli nuo namų, o ir pats darbas per sunkus. Vyrui antrą kartą sugrįžus į darbo biržą specialistai pasiūlė įgyti vairuotojo pažymėjimo D kategoriją, mat UAB „Jurbarko autobusų parkas“ ieškojo autobuso vairuotojo. Baigęs profesinį mokymą Bronislovas įsidarbino autobuso vairuotoju.

 

 

Projekto dalyvis Mindaugas Sasnauskas

Mindaugas Sasnauskas buvo atleistas iš darbo, nes neturėjo reikiamos kvalifikacijos ir nebegalėjo dirbti tolimųjų reisų vairuotoju. UAB ,,Akmens uola“ prašymu sudaryta trišalė mokymo sutartis profesiniam mokymui organizuoti ir dar tą patį mėnesį Mindaugas išvyko mokytis motorinių transporto priemonių kroviniams vežti kvalifikacijai įgyti. Sėkmingai baigęs mokslus ir įgijęs reikiamą kvalifikaciją Mindaugas Sasnauskas įdarbintas vairuotoju ekspeditoriumi UAB „Akmens uola“.   

 

 

 

 


 

Projekto dalyvis Remigijus Čapkevičius

Remigijus Čapkevičius registravosi darbo biržoje prieš dvejus metus, pablogėjus sveikatai persikėlęs iš Vilniaus gyventi į Anykščius. Pastaruoju metu dirbdavo tik viešuosius darbus arba nekvalifikuotus darbus pagal terminuotą darbo sutartį. Įsidarbinimo galimybes mažino amžius ir ribotas darbingumo lygis. Vyras dalyvavo projekto profesinio mokymo programoje ir įgijo automobilio krautuvo vairuotojo profesiją. Tuomet Remigijus įsidarbino UAB „Baltic Pellets“ autokrautuvo vairuotoju į naujai įsteigtą darbo vietą asmenims su negalia. Darbu vyras patenkintas, džiaugiasi įgytos profesijos dėka pasikeitusiu gyvenimu. 

 

 

 

 

 

Projekto dalyvė Emilija Kanopienė

Emilija Kanopienė, nors ir turėdama paklausią bendrosios praktikos slaugytojo profesiją, pastaraisiais metais dirbo tik terminuotus darbus. Viena iš kliūčių rasti nuolatinį darbą Emilija įvardija savo amžių, kadangi iki pensinio amžiaus jai buvo telikę dveji metai. Aktyviai darbo ieškančiai moteriai darbo biržos specialistai pasiūlė dalyvauti projekte „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ ir pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę padėjo rasti nuolatinį darbą VšĮ Kupiškio ligoninėje. Įdarbinimo rėmimas baigėsi jau praėjusių metų spalį, tačiau moteris sėkmingai tebedirba ir tikisi dar ne vienus metus būti reikalinga darbdaviui ir pacientams. Darbdavys patenkintas pareiginga ir rūpestinga, didelę patirtį turinčia darbuotoja, kuria galima visada pasitikėti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centre įsidarbinusiai Bronislavai Vielavičienei iš pradžių buvo reikalinga kitų darbuotojų pagalba – paaiškinimai apie atliekamą darbą ir jo prasmę, supažindinimas su įstaigos vidaus taisyklėmis bei reikalavimais. Taigi dalinis finansavimas projekto lėšomis įmonei yra paskatinimas už laiką, praleistą apmokant naują darbuotoją. Socialinio darbuotojo padėjėja įdarbintai Bronislavai darbo pradžioje sudėtingiau sekėsi bendrauti su globotiniais, juos sudominti namų ruošos darbais, tačiau Bronislava su vaikais kontaktą užmezgė sėkmingai. Socialinio darbuotojo padėjėjo darbą atlieka atsakingai, yra pareiginga, labai tvarkinga, rodo tinkamą pavyzdį globotiniams. Paramos šeimai centro administracija tuo tarpu džiaugiasi, kad įdarbinus Bronislavą Vielavičienę galima užtikrinti kokybiškesnį socialinių paslaugų teikimą.

 

Nijolė Šiūmetienė buvo įgijusi bendrosios praktikos slaugytojo profesiją, tačiau daugelį metų teko dirbti aptarnavimo srityje  pardavėjos, pardavėjos kasininkės darbą. Įsidarbinimo galimybes ribojo nustatytas 50 proc. darbingumo lygis. Darbo biržos specialistams pasiūlius dalyvauti projekto įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, bedarbė sutiko ir tapo lankomosios priežiūros darbuotoja Marijampolės socialinės pagalbos centre. Šioje įmonėje ji sėkmingai dirba iki šiol ir darbu yra labai patenkinta, nes jai patinka bendrauti su žmonėmis, rūpintis jais, padėti jiems sutvarkyti buitį, pasirūpinti jų sveikata, higiena. Nijolė įsitikinusi, kad teikiama subsidija, pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę, darbdaviui irgi yra didelė paskata, įdarbinant bedarbius, tuo labiau, turinčius negalią.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799 

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas