Patvirtinti projektai, skatinantys regionuose steigti darbo vietas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. balandžio 10 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Patvirtintas 2017 metais finansuojamų iš Užimtumo fondo lėšų vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų sąrašas. Šiais metais numatyta įgyvendinti 98 projektus, įsteigti 433 naujas darbo vietas, panaudoti 5,23 mln. Eur valstybės paramos lėšų.

Kasmet, atsižvelgiant į situaciją šalies darbo rinkoje ir teritorinius nedarbo lygio rodiklius, nustatomos teritorijos, kuriose gali būti įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-3 „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2017 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino 49 savivaldybių teritorijas, kuriose 2017 metais numatoma įgyvendinti VUI projektus. Lietuvos darbo birža 2017 m. sausio 9  d. paskelbė VUI projektų atranką. Darbdaviai VUI paraiškas teritorinėms darbo biržoms teikė iki vasario 8 dienos. Teritorinės darbo biržos Lietuvos darbo biržai pateikė 225 paraiškas.

VUI projektų atranka vyko teritorinėse darbo biržose dviem etapais – pirmuoju buvo vertinama projekto teikėjo, paraiškos ir jos priedų atitiktis teisės aktų reikalavimams, antruoju – vertinama paraiškų kokybė pagal  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus  atrankos kriterijus –  projekto atitiktį VUI projektų tikslams (projekto įgyvendinimo vietovė, įdarbinamos tikslinės grupės (neįgalieji, ilgalaikiai, kt. atitinkantys TDB patvirtintas prioritetines tikslines grupes), steigiamų darbo vietų skaičius, darbo vietų nekvalifikuotiems dalis, savivaldybės ar vietos bendruomenės indėlis ir kt.

Galutinis VUI projektų sąrašas apsvarstytas Trišalėje Komisijoje prie Lietuvos darbo biržos, kuri patvirtino 98 VUI projektus finansuoti 2017 m.

Patvirtintas 2017 metais finansuojamų iš Užimtumo fondo lėšų  VUI projektų sąrašas čia.

 

 

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas