Socialinė įmonė UAB „Hestas“ iš Šiaulių galimai piktnaudžiavo veikla
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. kovo 8 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Lietuvos darbo birža skatina verslo plėtrą įmonių, kurios atsakingai ir tikslingai naudoja teikiamą valstybės pagalbą įdarbindamos darbuotojus. Socialinių įmonių statusas suteikiamas tik toms įmonėms, kurios kompleksinėmis priemonėmis ir nuolatinėmis veiklomis užtikrina neįgaliųjų užimtumą, laikosi socialiniai atsakingo požiūrio į įdarbintą žmogų ir suteiktą valstybės pagalbą jam įdarbinti.

Viešojoje erdvėje socialinė įmonė UAB „Hestas“, veikianti Šiauliuose, tendencingai pateikė duomenis visuomenei ir daro spaudimą netinkamai interpretuodama faktus.

Lietuvos darbo birža informuoja, kad Socialinės įmonės statusas UAB „Hestas“ suteiktas 2015 metų lapkričio 1 d. ir tuo metu įmonėje dirbo 17 darbuotojų, iš jų – 12 priklausančių neįgaliųjų tikslinei grupei. Pagrindinė įmonės veikla, nurodyta  verslo plane suteikiant statusą – paprastasis pastatų valymas (pagal teisės aktus įmonei prievolė yra 3-ejus metus vykdyti veiklą, nurodytą verslo plane). 2017 m. sausio mėn. įmonė pateikė patikslinimą dėl vykdomos veiklos nuo 2016 m. kovo mėn., kad visgi įmonė vykdė ir kitą veiklą ne pagal verslo plane nurodytą veiklą. Ar įmonė, atsakingai  planuodama verslą, negalėjo numatyti, kad po keturių mėnesių plės veiklą? Lietuvos darbo birža nedraudžia plėsti veiklos, parama yra skiriama tai veiklai, kurią įmonė nurodė dėl valstybės pagalbos prašyme. Lietuvos darbo birža konstatuoja, kad vienuolika mėnesių teikė klaidingą informaciją ir neteisėtai naudojosi valstybės pagalba.

Socialinei įmonei UAB „Hestas“ 2015 metais buvo išmokėta 540,95 Eur ir 2016 m.  – 139413,69 Eur subsidijų neįgaliųjų užimtumui užtikrinti.

Socialinė įmonė UAB ,,Hestas“, kaip ir kiekviena kita socialinė įmonė, turi prievolę teikti tikslią informaciją Lietuvos darbo biržai apie vykdomą veiklą įmonėje.

Šių metų sausio 25 d. po planinio  socialinės įmonės „Hestas“ patikrinimo nustatyta, kad įmonė vykdo daugiau veiklų, negu numatyta verslo plane. Iki tol pati įmonė neinformavo Darbo biržos apie naują veiklą, kurios nėra verslo plane, nors 2016 metais įmonė kas mėnesį teikė pažymas apie gautas pajamas ir nurodydavo, kad jos – tik iš valymo veiklos.

Todėl Darbo birža paprašė įmonės pateikti pažymas apie 2016 metais kiekvieną mėnesį gautas pajamas. Šiose pažymose nuo balandžio mėnesio pateikta ir kita veikla – elektros apšvietimo įrangos gamyba, o darbuotojų skaičius iki metų pabaigos išaugo iki 105 darbuotojų, iš jų – 103 neįgalieji. Įvertinus nustatytus pažeidimus, priimtas sprendimas neremti verslo plane nenumatytos veiklos. 

Taip pat Lietuvos darbo birža informuoja, kad pernai rugpjūčio 5 d. Lietuvos darbo biržos sprendimu buvo atmesta UAB „Hestas“ paraiška dviejų valytojų darbo vietoms steigti, kuri neatitiko Socialinių įmonių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų reikalavimų: negalint įsitikinti, kad darbo vietos bus išlaikytos ne trumpiau kaip 36 mėnesius. Šis Lietuvos darbo biržos sprendimas buvo apskųstas teismui, kuris šių metų vasario 27 d. sprendimu Lietuvos darbo biržos sprendimą pripažino teisėtu, o UAB „Hestas“ skundas atmestas.

Akcentuojame, kad socialinės įmonės statuso suteikimo „Hestui“ metu verslo plane numatytos veiklos gali būti keičiamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo socialinės įmonės statuso suteikimo dienos (iki 2016-08-19 galiojo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo nuostatos, Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo 6 punktas).

Nuo 2016 m. rugpjūčio 20 d. ši nuostata patikslinta,  kad verslo planas jo galiojimo metu negali būti keičiamas visoms įmonėms, ne tik naujai gavusioms socialinės įmonės statusą. Papildomai numatyta, kad pasibaigus verslo plano galiojimui, per 20 darbo dienų turi būti sudarytas naujas verslo planas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kuris turi atitikti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą veiklos (verslo) plano struktūrą bei turi būti pateiktas Lietuvos darbo biržai.

Socialinė įmonė „Hestas“ padarė ne formalius pažeidimus, kaip bandoma pateikti visuomenei, bet nevykdė įsipareigojimų tiek valstybei, tiek savo darbuotojams, piktnaudžiavo teikdama Lietuvos darbo biržai informaciją apie vykdomą veiklą ir galimai klastojo duomenis, slėpdama savo veiklą, kuri nenumatyta verslo plane suteikiant socialinės įmonės statusą. Todėl valstybei turėtų grąžinti dalį lėšų, kurios buvo skirtos nenumatytai veiklai.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas