Diegiama pažangi kokybės vadybos sistema
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. vasario 28 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

 

Svarbus žingsnis kokybiškų paslaugų užtikrinimo klientams link –  Lietuvos darbo biržos komanda susitiko su tarptautinės verslo konsultacijų įmonės UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais dėl kokybės vadybos standartą atitinkančios kokybės vadybos sistemos diegimo.

Susitikimo metu buvo pristatyta ir aptarta Lietuvos darbo biržos ir jai pavaldžių teritorinių darbo biržų struktūra, teikiamos paslaugos bei įgyvendinamos priemonės, esama kokybės ir efektyvumo stebėsenos bei valdymo sistemos būklė, numatyti konkretūs kokybės vadybos sistemos diegimo etapai ir grafikas.

 

Nuotr.: iš kairės - PWC Konsultacijų skyriaus direktorius A. Cesiulis, LDB direktorė L. Valalytė ir PWC konsultantas I. Aničas.

PWC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinis bendradarbiavimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“ tikslas – tobulinti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, sukuriant funkcionuojančią kokybės vadybos sistemą, grįstą ne funkciniu, o procesiniu požiūriu, bei toliau nuolat gerinti valdymo ir darbo procesus bei didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant visapusišką klientų poreikių patenkinimą.

 

Susitikimo metu.

Susitikimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susitikime dalyvavo PWC Konsultacijų skyriaus direktorius Audrius Cesiulis ir konsultantas Ignas Aničas, Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktorius Arūnas Marma, l.e.p. Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus vedėjas Gytis Darulis ir vyr. specialistas Augustinas Zabulionis, projekto vadovė Jurgita Savickaitė ir Panevėžio TDB l.e.p. direktorė Audronė Biguzienė.

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas