Socialinės įmonės statusas įpareigoja įmones dirbti atsakingai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2017 m. vasario 27 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Viena neįgaliųjų integracijos į darbo rinką formų – darbas socialinėse įmonėse, kuriose neįgaliesiems sudaromos sąlygos dirbti jų poreikius ir lūkesčius atitinkantį darbą, darbo vietos pritaikomos konkrečiam dirbančiajam. Socialinių įmonių statusą suteikia Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi specialiai šiai veiklai užtikrinti sudarytos komisijos rekomendacijomis.

Kintantis įmonių požiūris į neįgalų darbuotoją ir augantis visuomenės susidomėjimas neįgaliųjų užimtumu skatina permainas vertinant įmonių prašymus siekti socialinės įmonės statuso. Toks statusas turėtų būti suteikiamas tik toms įmonėms, kurios kompleksinėmis priemonėmis ir nuolatinėmis veiklomis užtikrina neįgaliųjų užimtumą, laikosi socialiniai atsakingo požiūrio į įdarbintą žmogų ir suteiktą valstybės pagalbą jam įdarbinti.

,,Pernai atnaujinome Socialinių įmonių reikalų komisijos veiklą, kad galėtume kuo skaidriau organizuoti socialinių įmonių statuso suteikimo procesą. Bendradarbiaudami su Valstybine darbo inspekcija ir Valstybine mokesčių inspekcija, sugriežtinome įmonių kontrolę, organizuojame neplaninius veiklos patikrinimus“, – akcentavo Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė.

Lietuvos darbo biržos kvietimu į socialinių įmonių reikalų komisiją įtraukiami nauji partneriai – nariai. Vienas jų – Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“. Toks bendradarbiavimas – verslo ir viešojo sektoriaus partnerystė skatina abipusį pasitikėjimą ir kuria prielaidas tvariam neįgaliųjų integracijos į darbo rinką procesui užtikrinti.

Pasak LDB vadovės, permainos inicijuotos dėl problemų socialinių įmonių veiklose – nesilaikoma Socialinių įmonių įstatymo nuostatų, verslo plano, neviešinami darbuotojų darbo grafikai, netinkamai apskaitomas darbo laikas. Dėl šių priežasčių gerokai išaugo Lietuvos darbo biržos sprendimų apskundimų skaičius. Teisminiai ginčai vyksta dėl statuso nesuteikimo su UAB „Gintura“, taip pat ginčai dėl valstybės pagalbos nesuteikimo UAB „Sostinės ranga“, UAB „Raviluta“, UAB „Baltic home“. Vienas teismo sprendimas priimtas UAB „PAT sprendimai“ naudai, o dėl UAB „Ligamis“, UAB „Rent-text“ ir UAB „Hestas“ buvo priimti teismo sprendimai Lietuvos darbo biržos naudai.

Pernai panaikintas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, paliekant socialinės įmonės statusą, UAB „Alytaus baldai“, UAB „Urbsta“ ir UAB „Vilniaus skalbykla“. Sprendimai priimti įmonėms prašant. Šiemet UAB „Jovaigė“ (Kretingos raj.) socialinės įmonės statuso taip pat atsisakė savo prašymu.

Šių metų vasarį UAB „Joalgė“ (Vilnius) socialinės įmonės statusas panaikintas Lietuvos darbo biržos kartu su Valstybine darbo inspekcija vykdyto neplaninio patikrinimo metu nustačius veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Šiuo metu vyksta procedūros, kurioms pasibaigus, dar keli darbdaviai gali netekti socialinės įmonės statuso. Bendradarbiaujant su Valstybine mokesčių inspekcija, UAB „Valymo ir priežiūros centras“ sustabdytas valstybės pagalbos mokėjimas dėl galimai vykdytos laikinojo įdarbinimo veiklos, kurią vykdyti draudžia Socialinių įmonių įstatymas. Kartu su kolegomis iš Valstybinės darbo inspekcijos atlikus patikrą UAB „Hestas“, nustatyta, kad įmonė vykdo daugiau veiklų, negu numatyta verslo plane. Įvertinus patikrų metu nustatytus pažeidimus, gali būti priimti sprendimai dėl statuso nutraukimo.

2017 m. vasario mėn. šalyje veikė 171 socialinė įmonė, iš jų – 65 neįgaliųjų socialinės įmonės. Jose dirba 8534 darbuotojai, tarp kurių – 6643 tikslinėms grupėms priklausantys asmenys. Daugiausiai turinčių 45-55 proc. darbingumo lygį – 2794, 30-40 proc.– 2664 ir 0-25 proc. darbingumo lygis nustatytas 334 žmonėms. Šiose įmonėse dirba per 600 neįgaliųjų asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis (pensinio amžiaus). Socialinės įmonės vykdo įvairią veiklą – patalpų valymas, buhalterinė apskaita, medienos apdirbimas, baldų, elektros instaliacijų surinkimas, tekstilės skalbimas, siuvimas, patalpų apdaila, informacinės technologijos ir kt.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas