Neįgaliųjų užimtumą skatins projektas „Socialinių įmonių rėmimas“
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. liepos 5 d.
Kategorija: Darbo rinkos
Liepos 5 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pasirašė projekto „Socialinių įmonių rėmimas“ (projekto Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-13-001) trišalę finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal projekto veiklas bus remiamas žmonių, kurie negali lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumas, ypač tų, kuriems sudėtinga prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

 

Prasidėjęs projektas yra viena iš galimų įdarbinimo rėmimo formų socialinės įmonės statusą turinčioms įmonėms. Jo tikslas – remti socialines įmones, skatinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygio didėjimą, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį.

Darbdaviai, turintys socialinės įmonės statusą ir įdarbinę tam tikrų tikslinių grupių darbuotojus – neįgaliuosius, turinčius sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgaliuosius, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse – galės gauti valstybės finansinę paramą.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais – 9 teritorinėmis darbo biržomis ir 129 socialinėmis įmonėmis.

Projekto vertė – 26.079.397,00 Lt iš kurių 18.000.000,00 Lt ESF paramos lėšos ir 8.079.397,00 Lt projekto partnerių – socialinių įmonių lėšos.

Socialinėms įmonėms iš Europos socialinio fondo lėšų mokama darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija projekto laikotarpiu padės išlaikyti 3650 neįgaliųjų darbo vietų. Taip pat bus išlaikytos 85 asistentų (gestų kalbos vertėjų) darbo vietos – jiems socialinės įmonės mokės asistento (gestų kalbos vertėjo) kompensaciją. Asistentai padės atlikti darbo funkcijas 260 neįgaliųjų.

Projektas „Socialinių įmonių rėmimas“ bus vykdomas iki š.m. lapkričio 30 d.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas