Darbo rinkos prognozė: kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problema bus dar aktualesnė
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. kovo 4 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Kasmet Lietuvos darbo biržos atliekama darbo rinkos prognozė padeda numatyti darbo rinkos pokyčius, efektyviau derinti darbo rinkos pasiūlą ir paklausą, o ieškantiems darbo žmonėms – planuoti karjerą ir priimti pagrįstus sprendimus.

Ekonominių ir demografinių rodiklių analizė bei darbdavių atsakymai į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse leido numatyti 2013 metų darbo rinkos tendencijas bei parengti „2013 metų įsidarbinimo galimybių barometrą“.

2013 metų darbo rinkos prognozė atlikta remiantis darbdavių apklausos rezultatais, atrankiniu metodu apklausus 4,2 tūkst. darbdavių, vadovaujančių 0,26 mln. šalies dirbančiųjų. Tarp apklaustųjų 56 proc. sudarė paslaugų, 24 proc. pramonės, 11 proc. žemės ūkio ir 9 proc. statybos sektoriaus įmonės. Daugiausiai – 96 proc. apklausta smulkaus ir vidutinio verslo atstovų, 84 proc. įmonių buvo iš privataus sektoriaus.

Numatomos šios pagrindinės 2013 metų darbo rinkos tendencijos:

  • Nedarbas stabilizuojasi, tačiau padėtis darbo rinkoje išliks sudėtinga.
  • Siekiant sušvelninti struktūrinį nedarbą, vienas pagrindinių uždavinių bus suderinti neatitikimą darbo rinkoje kiekybiniu ir kokybiniu aspektu.
  • Konkurencija dėl darbo jėgos ir pažangių technologijų plėtra turės įtakos darbo jėgos ir pareigybių struktūros pokyčiams.
  • Išliks teritoriniai nedarbo skirtumai, rodantys nepakankamą darbo jėgos mobilumą šalies viduje.
  • Daugiausiai darbo pasiūlymų – paslaugų ir pramonės sektoriuose.
  • Darbo jėgos pasiūloje mažės jaunimo. 

Nedarbo skirtumai teritorijose skirsis 4 kartus

Atsigaunanti šalies ekonomika 2011 ir 2012 metais turėjo teigiamos įtakos darbo rinkai. Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių bedarbių skaičius sumažėjo 8 proc. Prognozuojama, kad registruotas nedarbo lygis mažės ir toliau, tačiau registruoto nedarbo rodikliai išliks aukšti. Tyrimas rodo, kad padėtis darbo rinkoje 2013 metais yra optimistiškesnė nei 2012 metais. Bedarbių skaičius sumažės, o įdarbinimas padidės.

Numatoma, kad per 2013 metus į teritorines darbo biržas kreipsis apie 310-320 tūkst. žmonių, t.y. 6 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Kiekvieną mėnesį bus įregistruojama apie 26 tūkst. bedarbių.

Laukiama, kad vidutinis metinis nedarbo lygis 2013 metais sumažės nuo 12 iki 11 proc., o 2013 metų pabaigoje darbo neturės kas dešimtas darbingo amžiaus gyventojas.

Pastaraisiais metais išryškėję teritoriniai nedarbo skirtumai išliks ir 2013 metais. Santykis tarp aukščiausio ir žemiausio registruoto nedarbo bus apie 4 kartus. Vidutinis metinis nedarbas mažės visuose teritorinių darbo biržų skyriuose. Tarp didžiųjų miestų nedarbo lygis labiausiai sumažės Alytuje ir Vilniuje, mažiausiai keisis Marijampolėje ir Tauragėje.

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problema bus dar aktualesnė

Prognozuojama, kad 2013 metais įdarbinimas išaugs apie 2-3 proc. Tikimasi, kad darbo biržai tarpininkaujant darbą kas mėnesį susiras vidutiniškai po 17 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Augant darbo jėgos paklausai, nepakaks pasirengusių darbo rinkai darbuotojų esamoms darbo vietoms užpildyti. Bedarbių struktūroje išliks didelė dalis nepasirengusių darbo rinkai, be profesinio mokymo ir turinčių nepaklausias darbo rinkoje profesines kvalifikacijas. Išliekant aukštam nedarbo lygiui šalyje, bus susiduriama su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Todėl 2013 metais bus itin aktuali darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumo problema. Nuo 2011 ir 2012 metų išryškėjusios užimtumo didėjimo ir nedarbo mažėjimo tendencijos tęsis ir toliau. Kita vertus, ekonomikos raida skatins didinti darbo ieškančių žmonių konkurencinius gebėjimus siekiant tenkinti augančius darbdavių reikalavimus. Todėl sprendžiant nedarbo problemas dar labiau išryškės tam tikros darbo jėgos nepakankami konkurenciniai gebėjimai.

Darbo rinka sparčiai kinta: specialistų paklausa didėja – darbdaviai nuolat ieško darbuotojų, skelbia įvairių naujų darbo pasiūlymų, kurie aktualūs ne tik darbo neturintiems, bet ir dirbantiesiems – jiems aktualus ir esamo darbo keitimas, geresnio ir pelningesnio darbo paieškos.

Kelerius pastaruosius metus Lietuvos darbo rinkoje vyravusią kiekybės problemą keičia kokybės problema. Anksčiau laisvų darbo vietų buvo registruojama mažai, o bedarbių gretos didėjo. Tačiau šiuo metu, kai darbdaviai registruoja vis daugiau laisvų darbo vietų, iškyla kokybės problema. Darbdaviai vis dažniau kalba apie atsirandantį profesijų trūkumą. Bedarbiai neturi specifinių žinių, o kvalifikuotų darbuotojų atlyginimai neskatina šių žinių įgyti. Problema, jog aukštosios mokyklos rengia labai plataus profilio specialistus, turinčius tik bendrinių žinių. Todėl darbo rinkoje nuolat trūksta specialistų, kurie išmanytų tam tikras specifines sritis.

 

Lietuvos darbo biržos parengta 2013 metų prognozė vasario 13 dieną buvo pristatyta Trišalės komisijos prie LDB posėdyje, kur su numatomomis tendencijomis darbo rinkoje buvo supažindinti darbdaviai, socialiniai partneriai, profsąjungų ir valstybinių institucijų atstovai. Praėjusią savaitę penktą kartą Lietuvos darbo biržos surengtuose šalies įmonių apdovanojimuose nominuojamiems darbdaviams, jų asociacijų vadovams, savivaldybių merams ir žiniasklaidai taip pat buvo paskelbti atliktos prognozės rezultatai.

Darbo rinkos 2013 metų prognozių ir įsidarbinimo galimybių barometrų pristatymai bus organizuojami visose teritorinėse darbo biržose, mokyklose.

 

Daugiau informacijos apie 2013 metų darbo rinkos prognozę ir įsidarbinimo galimybių barometrus galite rasti Lietuvos darbo biržos svetainės rubrikoje „Prognozė metams“:

http://www.ldb.lt/INFORMACIJA/DARBORINKA/Puslapiai/metine_prognoze.aspx

 

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 0799.

 

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas