Papildytas profesinio mokymo teikėjų sąrašas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. vasario 26 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Informuojame, kad leidinyje  2013-02-26 „Valstybės žinios“ Nr. 21 paskelbtas:

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 21-1054):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443525 

Šiuo įsakymu Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas yra papildomas šiomis eilutėmis:

 

139.

151223650

Akcinė bendrovė „Vernitas“

140.

163377040

Uždaroji akcinė bendrovė „Vlantana“

141.

300664940

UAB „Respublikos NT“

142.

135989233

UAB „ETKC“

143.

301845598

UAB „Esma“

144.

191425670

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

145.

147064046

Uždaroji akcinė bendrovė „PAVARA“

146

134884165

Uždaroji akcinė bendrovė „Krinona“

147.

190973322

Kauno taikomosios dailės mokykla

 

  

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas