Papildytas profesinio mokymo teikėjų sąrašas
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. vasario 18 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Pranešame, kad leidinyje  2013-02-16 „Valstybės žinios“ Nr. 18 paskelbtas:

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-73 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-377 „Dėl profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2013, Nr. 18-921):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=443160

Šiuo įsakymu Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas yra papildomas šiomis eilutėmis:

 

91.

302648194

UAB Karmen beauty

92.

140623337

Uždaroji akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLA“

93.

111965512

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

94.

190804219

Joniškio žemės ūkio mokykla

95.

158320066

IĮ JURBARKO SAUGAUS EISMO CENTRAS

96.

147422269

UAB „Vairolita“

97.

16130630

Uždaroji akcinė bandrovė „SAUGAUS EISMO CENTRAS“

 

 

 Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas