RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. rugpjūčio 28 d.
Darbo rinkos
Šiandien, rugpjūčio 28 d., Lietuvos darbo biržoje lankėsi savaitę praktiką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atliekantys projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai Jurinta Mickaitė iš Joniškio ir Žygimantas Mitkus iš Palangos. Su moksleiviais susitikęs Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, Alvydas Puodžiukas domėjosi jų ateities planais ir studijomis, diskutavo įvairiais darbo biržos veiklos klausimais.
2015 m. rugpjūčio 26 d.
Darbo rinkos
Sprendžiant darbo jėgos trūkumo klausimą, labai svarbu kuo efektyviau panaudoti vidinius šalies žmogiškuosius išteklius ir valstybės paramą. Atokesnių vietovių gyventojų, nerandančių darbo netoli savo namų, įsidarbinimą gali paskatinti Lietuvos darbo biržos siūloma bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonė. Ji ne tik padeda žmonėms rasti lūkesčius atitinkantį darbą, bet ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, nes kurį laiką nereikia investuoti savo lėšų už nuvykimą ir parvykimą iš darbo ar net apgyvendinimą – tuo pasirūpina valstybė.
2015 m. rugpjūčio 25 d.
Darbo rinkos
Jaunimo garantijų renginių turas po Lietuvą prasidėjo – šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi Jonavoje ir Kėdainiuose, kur vykusiuose renginiuose jaunuoliai buvo kviečiami diskutuoti apie ateities perspektyvas, skatinami išbandyti įvairius profesinius, darbo paieškos, gyvenimo aprašymo rengimo siužetus bei improvizacinius žaidimus.
2015 m. rugpjūčio 24 d.
Darbo rinkos
2014 m. Lietuvoje pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyva po truputį įsivažiuoja. Jau šį pirmadienį, rugpjūčio 24 d., prasideda Jaunimo garantijų renginių turas po Lietuvos miestus ir miestelius, kur žinomo teatro „Kitas kampas“ aktoriai kvies jaunuolius ne tik padiskutuoti apie jaunų žmonių ateities perspektyvas, bet ir skatins juos įsitraukti į improvizacinius žaidimus, išbandyti įvairius profesinius, darbo paieškos, gyvenimo aprašymo rengimo siužetus. Renginių turas prasidės rugpjūčio 24 d. Palangoje ir baigsis spalio 1 d. Ukmergėje. Per šį laikotarpį „Kito kampo“ aktoriai kartu su spalvinguoju autobusiuku aplankys net 20 Lietuvos miestų ir miestelių.
2015 m. rugpjūčio 24 d.
Darbo rinkos
Pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė susitiko su projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviais Jurinta Mickaite ir Žygimantu Mitkumi, kurie visą savaitę praktikuosis SADM. Ministrė džiaugėsi, kad pasitikintiems jaunuoliams puikiai žinomos ir socialinės aktualijos, ir ministerijos kuruojami projektai.
2015 m. rugpjūčio 21 d.
Darbo rinkos
Jaunimo garantijų iniciatyva kiekvienoje šalyje nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui suteikia galimybes sparčiau patekti į darbo rinką ar toliau mokytis. Antrus metus Jaunimo garantijų iniciatyva įgyvendinama ir Lietuvoje. Kasdien į darbo biržas ir jų skyrius ateina dešimtys jaunuolių, išsilavinusių arba neturinčių jokios profesijos ar darbo patirties, neapsisprendusių dėl profesijos pasirinkimo ir tolesnės karjeros. Visiems jiems galioja Jaunimo garantijų iniciatyva. Taikant jos pagrindinę nuostatą – per 4 mėnesius nuo įsiregistravimo darbo biržoje šių metų pirmąjį pusmetį įdarbinta 27,9 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 metų (65,3 proc. visų registruotų), aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 11,6 tūkst.
2015 m. rugpjūčio 19 d.
Darbo rinkos
Pajūris jaunimą vilioja ne tik jūra, saule ir pramogomis. Vasarą – pats darbymetis ne tik Palangos verslininkams, bet ir Klaipėdos regiono Jaunimo darbo centrams. Jaunuolių susidomėjimas darbo biržos paslaugomis išauga – per liepą ir rugpjūtį jau suteikta informavimo ir konsultavimo paslaugų daugiau nei 5 tūkst. jaunuolių iki 29 metų, vyko apie 30 renginių ir užsiėmimų įvairiais darbo biržos paslaugų, verslumo, savanoriškos veiklos klausimais, o 1087 jaunuoliai įsitvirtino darbo rinkoje – įsidarbino nuolatiniam darbui arba pradėjo savo verslą.
2015 m. rugpjūčio 11 d.
Darbo rinkos
Akcijoje „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ nuo liepos 1d. jau dalyvavo daugiau nei 3 tūkst. absolventų ir abiturientų bei 100 socialinių partnerių visoje šalyje. Neterminuotas darbo sutartis su darbdaviais liepos mėnesį pasirašė beveik 800 absolventų. Jaunimo darbo centruose ir teritorinėse darbo biržose surengta 300 renginių. Antrą mėnesį vykstanti akcija – dažnam absolventui ir abiturientui pirmoji pažintis su darbo rinka bei pirmieji jaunų diplomuotų specialistų susitikimai ir darbo sutartys su darbdaviais.
2015 m. rugpjūčio 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo bei asmenims, grįžtantiems į Lietuvą.
2015 m. rugpjūčio 6 d.
Darbo rinkos
Darbo biržos parengtame naujienlaiškyje „Darbo rinkos tendencijos 2015 m. I pusmetį“ besidomintys turi galimybę susipažindinti, kokios tendencijos vyravo šiuo laikotarpiu šalies darbo rinkoje ir teritorijose, kaip per šešis mėnesius keitėsi darbo pasiūla ir paklausa, kokių profesijų specialistai turi didžiausias galimybes įsidarbinti bei kokie pokyčiai stebimi ekonominėse veiklose.
2015 m. rugpjūčio 5 d.
Darbo rinkos
Vidurvasarį kasmet darbo rinką išjudina diplomuotas jaunimas. Liepą daugiau kaip tris kartus šoktelėjo absolventų skaičius – jų įregistruota per 4 tūkst. Tai 1,1 tūkst. mažiau nei pernai. Daugiausia – per 38 proc. – profesinių mokyklų absolventų. Kas trečias įregistruotas diplomuotas specialistas įgijo aukštąjį universitetinį, beveik 29 proc. – aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą. Darbo pasiūlymų laukia virėjai, automobilių mechanikai, apdailininko technikos priežiūros darbuotojų profesijas įgiję, taip pat kinezeterapijos, medicinos, teisės, socialinio darbo, viešojo administravimo, finansų studijas baigę jaunuoliai.
2015 m. rugpjūčio 3 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. birželį, palyginti su geguže, liko stabilus, sudarė 9,6 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų birželiu, kai buvo 10,2 proc. Nedarbas sumažėjo dvidešimt vienoje valstybėje narėje, penkiose išaugo, Kipre ir Prancūzijoje liko stabilus. Nedarbas labiausiai sumažėjo Lietuvoje – nuo 10,9 proc. iki 8,5 proc., Ispanijoje – nuo 24,5 proc. iki 22,5 proc. ir Portugalijoje – nuo 14,3 proc. iki 12,4 proc.
2015 m. liepos 30 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža ir Valstybinė mokesčių inspekcija susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo periodiškai organizuojant ir vedant seminarus – auditorinius ir e. seminarus – mokesčių klausimais teritorinėse darbo biržose registruotiems, verslą kurti ketinantiems ir šia veikla besidomintiems darbo ieškantiems žmonėms. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Virginijus Narvilas.
2015 m. liepos 29 d.
Darbo rinkos
Talentų banko programoje, kurią Lietuvos darbo birža daugiau nei prieš 10-metį sukūrė išsilavinusio jaunimo užimtumo poreikiams tenkinti, šiuo metu yra įsiregistravę 2,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Daugiausiai – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – 2,1 tūkst. ir aukštuoju neuniversitetiniu (koleginis) – 0,8 tūkst. Ši programa rekomenduojama kvalifikuotam jaunimui, kuris nesiregistruodamas darbo biržoje nemokamai gali skelbti savo CV. Tai puiki galimybė būti matomam – prisistatyti darbdaviams, siekti tolesnės karjeros ir geresnės darbo vietos. Darbdaviams Talentų bankas yra potencialių darbuotojų šaltinis ir gera proga užsiauginti jaunus specialistus, studijuojančius ar jau baigiančius aukštąsias mokyklas jaunuolius, kuriems tiesiogiai darbo vietoje padėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją.
2015 m. liepos 28 d.
Darbo rinkos
Antrus metus vykstantis projektas „Pasitikėk savimi“ ieško naujų formų jaunimo užimtumui ir kūrybiškumui skatinti – neseniai organizavo iniciatyvą „Aš – ateitis“. Penkiolikoje šalies miestų įvairiuose renginiuose jaunuoliai mokėsi savarankiškumo ir dirbti komandoje. Nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai turėjo galimybes saviraiškai – ieškojo naujų idėjų, keičiančių ne tik jų požiūrį ar jų gyvenimo būdą, tačiau ir nešančių naudą vietos bendruomenei. Išmoktos pamokos vėliau pravers jaunuolių tolesnėje karjeroje – padės pasirinkti profesiją ir lengviau adaptuotis darbo rinkoje.
2015 m. liepos 23 d.
Darbo rinkos
Kauno teritorinė darbo birža, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija bei UAB „Garlita” liepos 22 d. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą „Tvarus jaunimo užimtumas: stabdyk emigraciją”. Plėtojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, jaunimas skatinamas įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją ir likti dirbti bei gyventi Lietuvoje.
2015 m. liepos 22 d.
Darbo rinkos
Vakar Lietuvos darbo biržoje vykusioje apskrito stalo diskusijoje su Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ atstovais aptarta situacija darbo rinkoje ir trūkstamų darbuotojų rengimo galimybės transporto sektoriui. Renginio metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
2015 m. liepos 17 d.
Darbo rinkos
Ilgalaikiai, vyresni kaip 50 metų ir jauni bedarbiai antrus metus vykstančiame projekte „Išlik darbo rinkoje“ įgyja paklausią darbo rinkoje profesiją, reikalingus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje arba pakeičia darbuotojus jų tikslinių atostogų metu. Nuo projekto pradžios jau daugiau kaip 26 tūkst. registruotų šalies teritorinėse darbo biržose bedarbių nusiųsta į priemones, padedančias jiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiuo metu per 13 tūkst. buvusių projekto dalyvių jau turi nuolatinį darbą.
Naujienų archyvas