RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Nuo šių metų liepos 1 d. keičiasi minimalusis valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga.
2015 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. gegužę buvo 9,6 proc. Nedarbas labiausiai sumažėjo Lietuvoje (nuo 11 proc. iki 8,2 proc.), Ispanijoje (nuo 24,7 proc. iki 22,5 proc.) ir Airijoje (nuo 11,7 proc. iki 9,8 proc.).
2015 m. birželio 26 d.
Darbo rinkos
Darbo rinkoje su iššūkiais labiausiai susiduria darbingo amžiaus neįgalūs žmonės, kurie turi įveikti gerokai daugiau barjerų, kad galėtų konkurencingai dirbti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Aktyvioje darbo rinkos politikoje didelis dėmesys skiriamas būtent šios socialiai pažeidžiamos bedarbių grupės užimtumui didinti. Nuo šių metų kovo 1 d. prasidėjęs projektas „Pagalba neįgaliesiems“, kurį beveik trejus metus įgyvendins Lietuvos darbo birža, sudaro palankias aplinkybes 2 tūkst. neįgaliųjų įgyti naują, patobulinti turimą kvalifikaciją ir kompetenciją bei įsitvirtinti darbo rinkoje.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Birželio 22 d. Lietuvos darbo biržoje įvykusiame susitikime su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Baltoku aptartos studentų ir absolventų galimybės darbo rinkoje pristatant save darbdaviams baigus studijas ir įsidarbinti laikino pobūdžio darbuose dar studijuojant.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. birželio 20 d. Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas jau bus svarbi priežastis, ir bedarbis neprivalės atlyginti su profesiniu mokymu susijusių išlaidų. Taip pat nustatyti kriterijai, steigiamų darbo vietų ir įsigyjamų darbo priemonių pagrįstumui vertinti.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė po susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente Akvile Burneikaite pavedė parengti būtinus teisės aktus, kad laikinai įsidarbinę moksleiviai iki 18 m. būtų atleisti nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, ir taip paskatinti darbdavius įdarbinti daugiau bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių sezoniniam darbui.
2015 m. birželio 22 d.
Darbo rinkos
Daugiau kaip 5 tūkst. neįgaliųjų, dirbančių 129 socialinėse įmonėse, darbo vietas padeda išsaugoti Lietuvos darbo biržos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“ Net 21 socialinėje įmonėje dirba turintys regos negalią darbuotojai – per 200 silpnaregių ir aklųjų sukurtos ir pritaikytos darbo vietos bei suteiktos specialios darbo priemonės.
2015 m. birželio 16 d.
Darbo rinkos
Nors vasarą poilsis vilioja, tačiau noras būti savarankiškam, „paragauti“ nepriklausomybės, įgyti pirmosios darbo patirties ir užsidirbti – ne vieno moksleivio svajonė. Jau antrą mėnesį šalies jaunimo darbo centruose vykstanti akcija „Atvirų durų dienų mokiniams“ sulaukė didelio susidomėjimo – renginiuose dalyvavo apie 5 tūkst. mokinių. Darbdaviai nuo akcijos pradžios – gegužės 1-osios visoje Lietuvoje paskelbė per 340 laisvų darbo vietų mokiniams ir juos įdarbino statybų, paslaugų, viešojo maitinimo, aplinkos priežiūros, žemės ūkio sektoriuose.
2015 m. birželio 11 d.
Darbo rinkos
Šiandien Europos Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo (PES) Vadovai renkasi į posėdį Rygoje, kur aptars ilgalaikio nedarbo problemas ir pasidalins gerąja praktika Europoje.
2015 m. birželio 10 d.
Darbo rinkos
Kiekvienais metais Lietuvos darbo biržoje praktiką atlieka dar studijuojantys ar jau mokslus baigę absolventai. Kai kuriems darbo rinkos specifika tampa įdomi ir jie lieka dirbti darbo biržose skyriuose. Pamainą auginti – sėkmingas kelias pasirengti kvalifikuotų darbuotojų. Tokia nuostata personalo vadyboje pasiteisina, ypač kai trūksta darbuotojų.
Naujienų archyvas