RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2018 m. balandžio 13 d.
Kitos naujienos
Jau septintus metus iš eilės asociacija „Investors’ Forum“, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus Lietuvoje, paskelbė ir apdovanojo labiausiai prie investicinio klimato gerinimo šalyje prisidėjusias verslo įmones, valstybės institucijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus. Lietuvos darbo biržos direktorei Ligitai Valalytei įteiktas 2017 metų valstybės tarnautojos apdovanojimas.
2018 m. balandžio 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvoje antrą kartą įgyvendinama eksporto lyderių programa „Sparnai“, skirta pritraukti ir išlaikyti šalies talentus. Programą vykdanti „Versli Lietuva“ tikisi, kad ne mažiau nei pusė programos dalyvių sugrįš dirbti į Lietuvą po studijų užsienyje, o per dvejus programos metus 24 dalyviai ženkliai prisidės prie Lietuvos eksporto konkurencingumo didinimo.
2018 m. balandžio 9 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos darbuotojai apmokyti padėti jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į darbo rinką, savarankiškai dirbti ir pradėti vystyti verslą, pasitelkiant „Job developer“ metodiką. Šios žinios palengvins ir kokybiškai pagerins su jaunimo užimtumu dirbančių specialistų darbo kokybę.
2018 m. balandžio 6 d.
Darbo rinkos
Parengta apžvalga „Jaunimo situacija darbo rinkoje 2017 metais“, kurioje analizuojami Lietuvos darbo biržos duomenys apie jaunimo užimtumą. Apžvalgoje pateikiama, kiek praėjusiais metais 16–29 metų amžiaus jaunuolių įdarbinta, kiek jų gavo paramą įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyti darbo įgūdžius ir kvalifikaciją, kokį išsilavinimą turintiems buvo sudėtingiausia rasti darbą. Šiais metais pirmąsyk matuotas jaunimo integracijos į darbo rinką efektyvumas.
2018 m. kovo 30 d.
Darbo rinkos
Trečius metus Mažeikių savivaldybės kultūros rūmai tampa mini „Litexpo“, kur vyksta mokymosi, karjeros planavimo ir inovacijų mugė „Karjeros avilys 2018”. Kovo 22 d. vykusią parodą organizavo Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyrius ir Mažeikių rajono savivaldybės Švietimo skyrius. Žemaitijos regiono jaunimui – tai puiki galimybė susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, profesinių mokyklų paklausiomis profesijomis ir amatais, išmokti geriau formuoti tikslus ir planuoti ateitį. Šiemet Informacine, kūrybiška ir dinamiška aplinka mugė pritraukė daugiau nei 2000 lankytojų, dalyvavo 18 aukštųjų mokyklų, 11 profesinių mokyklų ir darbo rinkos mokymo centrų, 10 inovatyvių Mažeikių įmonių atstovai.
2018 m. kovo 27 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos ilgalaikės prognozės rodo, kad užimtųjų skaičius Lietuvoje nuosekliai mažės ir 2025 metais sieks tik 1,154 mln. Sparčiausiai darbo jėgos paklausa augs žinioms imliuose paslaugų sektoriuose: informacijos, ryšių, finansų, draudimo, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektoriuose. Mažėjant darbingo amžiaus piliečių skaičiui, jų aktualios kompetencijos bei galimybės mokytis visą gyvenimą tampa didžiausiu valstybės iššūkiu.
2018 m. kovo 26 d.
Darbo rinkos
Kovo 22-23 d. Lietuvoje vyko trijų Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų atstovų susitikimas partnerysčių valdymo klausimais. Renginyje dalyvavo Vokietijos užimtumo tarnybos Europos reprezentacijos atstovybės Briuselyje direktorius Dr. Wolfgang Müller, Estijos užimtumo tarnybos Regioninio departamento direktorius Siim Sarapuu, Talino biuro konsultantė Aet Trei, Latvijos užimtumo tarnybos direktorė Evita Simsone, jos pavaduotoja Aiga Balode ir už darbą su darbdaviais atsakinga specialistė Merle Haug.
2018 m. kovo 23 d.
Kitos naujienos
Lietuvos darbo biržos kovo 22 d. surengtame forume „Naujos kompetencijos, užimtumas ir ekonominės perspektyvos“ verslo, politikos sričių ekspertai ieškojo galimybių, kaip sukurti išmanią visuomenę Lietuvoje.
2018 m. kovo 15 d.
Kitos naujienos
Šalyje iš esmės keičiantis užimtumo politikai, kovo 22 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Lietuvos darbo birža rengia forumą „Naujos kompetencijos, užimtumas ir ekonominės perspektyvos. Ar sukursime išmanią visuomenę?“. Organizuojamu renginiu siekiama išplėsti diskusijų ratą įtraukiant ne tik užimtumo reformos ir viešosios politikos lyderius, bet ir akcentuojant verslo poreikius, įsiklausant į akademinės bendruomenės įžvalgas ir užsienio partnerių patirtis.
2018 m. kovo 12 d.
Darbo rinkos
Parengtas leidinys „Lietuvos užimtumo 2017 m. tendencijos ir ateities prognozės“, kuriame analizuojami ne tik Lietuvos darbo biržos, bet ir kitų nacionalinių bei tarptautinių informacijos šaltinių, taip pat didžiausių darbo skelbimų portalų duomenys, siekiant pateikti išsamų situacijos darbo rinkoje vertinimą. 2018 metų prognozei ir bendroms darbo rinkos tendencijoms parengti apklausta 4,6 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 266 tūkst. šalies dirbančiųjų.
2018 m. kovo 9 d.
Darbo rinkos
Darbo rinkos žinovams ir ja besidomintiems Lietuvos darbo birža pristato elektroninį leidinį „Darbo rinka skaičiais 2017“, kuriame pateikti pagrindiniai statistiniai duomenys apie šalies teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius žmones, laisvas darbo vietas, suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
2018 m. kovo 6 d.
Darbo rinkos
ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertai, įvertinę Darbo biržos veiklą pagal keturių žingsnių kokybės gerinimo procesą „Planuok, daryk, tikrink, veik“, parengė ataskaitą, kurioje apžvelgė organizacijoje vykstančius pokyčius ir jų svarbą ateičiai. Galutinis šių permainų tikslas yra tapti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių pripažinta darbo rinkos paslaugas teikiančia organizacija – Užimtumo tarnyba.
2018 m. kovo 2 d.
Darbo rinkos
Informuojame, kad Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką 2018 m. VUI projektų paraiškos subsidijai gauti teikiamos iki 2018 m. kovo 30 d. tam tikslinės teritorijos teritorinės darbo biržos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje projekto teikėjas planuoja vykdyti veiklą.
2018 m. vasario 20 d.
Darbo rinkos
Įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriame suformuota teismų praktika, reikšminga nagrinėjant juridinių asmenų prašymus suteikti socialinės įmonės statusą. Priimtame sprendime konstatuota, kad juridiniai asmenys, siekiantys gauti socialinės įmonės statusą, iki prašymo pateikimo dienos veiklą turi vykdyti ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, kad būtų galima įsitikinti Socialinių įmonių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (dėl kalendorinio metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus atitikimo) nustatytos sąlygos buvimu.
2018 m. vasario 13 d.
Darbo rinkos
Ketvirtą kartą parodų centre „Litexpo“ tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“ vasario 8–10 d. veikė Jaunimo darbo centro stendas, kuris kvietė jaunuolius nebijoti iššūkių, ieškoti savęs ir išnaudoti visas užimtumo galimybes. Per tris dienas mobilų Jaunimo darbo centrą aplankė daugiau nei 200 studentų ir beveik 800 moksleivių iš visos šalies.
2018 m. vasario 12 d.
Darbo rinkos
Startuoja Lietuvos darbo biržos projektas „Tapk-Tavo ateities perspektyvų kūrimas“. 2018 – 2020 metais visoje šalyje bus sudarytos galimybės net 23520 darbo biržos klientų – ilgalaikių, nekvalifikuotų asmenų ir neįgaliųjų įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti pagal įgytą profesiją, taip pat bus sudaryta galimybė, jeigu tai yra būtina, darbdaviams, įdarbinantiems darbo biržos klientus, pasinaudoti subsidijavimo priemone. Pirmą kartą 3440 darbo ieškančių žmonių bus taikoma keletas viena kitą papildančių priemonių: po profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį jie galės praktiką įtvirtinti dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba įdarbinimo subsidijuojant priemonėse bei gauti kompensaciją kelionės išlaidoms į darbą ir atgal.
2018 m. vasario 5 d.
Darbo rinkos
Vilniuje, parodų centre „Litexpo“ vasario 8–10 d. vyksiančioje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“ veiks Jaunimo darbo centro stendas, kuris kvies jaunuolius nebijoti iššūkių, ieškoti savęs ir išnaudoti visas užimtumo galimybes.
2018 m. vasario 1 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža kartu su teritorinėmis darbo biržomis pradeda įgyvendinti projektą „Pasinaudok galimybe“ skirtą darbo biržos klientams vyresniems kaip 54 metai. Planuojama 2018 – 2020 metais sudaryti galimybes visoje Lietuvoje 5880 darbo biržos klientams, vyresniems kaip 54 metai, įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti pagal įgytą profesiją, taip pat bus sudaryta galimybė, jeigu tai yra būtina, darbdaviams, įdarbinantiems darbo biržos klientus, vyresnius kaip 54 metai, pasinaudoti subsidijavimo priemone.
2018 m. sausio 17 d.
Darbo rinkos
Paskelbti Lietuvos darbo biržos (LDB) turimi duomenys apie asmenis, 2017 m. atlikusius savanorišką praktiką Lietuvos įmonėse. Iš viso per praėjusius metus tokių asmenų LDB užfiksavo 207, iš jų – 128 moterys ir 79 vyrai. Pastebima, kad pagal amžiaus grupes daugiausiai savanorišką praktiką atliko jaunų asmenų nuo 25 iki 29 metų – 126 (nuo 15 iki 24 metų – 63). Vidutinė savanoriškos praktikos atlikimo trukmė – 1,5 mėnesio. 3 asmenys praktiką atliko daugiau nei po vieną kartą.
2018 m. sausio 4 d.
Darbo rinkos
33 proc. vyrų ir 48 proc. moterų tarp 55 ir 64 metų 2016 m. Europos Sąjungoje buvo ekonomiškai neaktyvūs („Eurostat“ duomenimis). Lietuvoje 27,3 proc. vyrų ir 31,6 proc. moterų minėtoje amžiaus grupėje yra ekonomiškai neaktyvūs (Statistikos departamento duomenys). Kita vertus, 2017 m. gruodžio 1 d. Darbo biržoje registruota 8 071 laisva darbo vieta ir 55 817 darbo ieškančių vyresnio amžiaus žmonių.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas