RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2016 m. balandžio 25 d.
Darbo rinkos
Šią savaitę startuoja pirmosios 75 pasirengusių darbo rinkai jaunuolių grupės visoje šalyje. Šiais metais į veiklas įsilies per 1,3 tūkst. turinčių profesijas jaunuolių. Jie įgis papildomų gebėjimų ir kompetencijų – efektyviai save pristatyti darbo paieškos ir darbo situacijose bendraujant su potencialiais darbdaviais, valdyti konfliktus ir stresą, susipažindins su vietos įmonėmis, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais. Kiekvienas šios tikslinės grupės dalyvis turės galimybę apsilankyti trijose gyvenamojoje savivaldybėje veikiančiose įmonėse, taip pat galės įgyti konkrečių profesinių kompetencijų dalyvaudamas neformaliame profesiniame mokyme.
2016 m. balandžio 20 d.
Darbo rinkos
Darbo jėgos mobilumas jau nieko nestebina: žmonės drąsiau ieško darbo ir šalies viduje, ir svetur. Neretai ieškodami darbo nukenčia tie, kurie išvyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų aplinkybių. Kasmetinėje sezoninių darbų mugėje „EURES – darbo paieška Europoje“ lankytojai galėjo gauti patarimų, ką reikėtų žinoti prieš vykstant į užsienį ir kokių dokumentų gali prireikti svetur nuvykus, taip pat kaip išspręsti kilusius nesklandumus konkrečioje šalyje. Kauno teritorinėje darbo biržoje vykusiame renginyje dalyvavo Estijos, Vokietijos ir Lietuvos EURES konsultantai, Europos informacijos tinklų „Solvit“, „Eurodesk“, Europos savanorių tarnybos „Deineta“, Kauno teritorinės ligonių kasos ir Švietimo mainų paramos fondo atstovai. Mugę aplankė per 50 registruotų lankytojų ir dar tiek susidomėjusių jos programa.
2016 m. balandžio 20 d.
Darbo rinkos
Darbo biržoje registruoto jaunimo integraciją į darbo rinką atskleidžia įsidarbinimas ir dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (ADRPP). Siekiant pristatyti vyraujančias tendencijas, kiekvieną ketvirtį Lietuvos darbo birža rengia jaunimo situacijos apžvalgą.
2016 m. balandžio 14 d.
Darbo rinkos
Daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų 2015 metais sukūrusiems šalies darbdaviams Lietuvos darbo birža balandžio 14 dieną rengia nominacijų teikimą. Šis renginys vainikuos Europos darbdavių dienų akciją Lietuvoje – įvairių sektorių darbdaviai dvi savaites dalyvavo diskusijose, pokalbiuose, pažintiniuose ir praktiniuose renginiuose, kaip gerinti nedirbančių gyventojų įsidarbinimo galimybes. Nuo 2008 m. kasmet už bendradarbiavimą dėkojama darbdaviams, labiausiai prisidėjusiems sprendžiant užimtumo klausimus šalyje.
2016 m. balandžio 14 d.
Darbo rinkos
Alytaus teritorinė darbo birža vieną iš Europos darbdavių dienų skyrė strateginiams partneriams, inžinerinės pramonės įmonėms. Dinamiškai besivystantis sektorius sukuria daugiausiai naujų darbo vietų, tačiau šiuo metu susiduria su kvalifikuotų darbuotojų – inžinierių technologų, inžinierių konstruktorių ir gamybos inžinierių trūkumu.
2016 m. balandžio 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą „Atrask save“, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio (NEET) 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
2016 m. balandžio 11 d.
Darbo rinkos
Diskusiją su IT sektoriaus darbdaviais inicijavusi Vilniaus teritorinė darbo birža aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes aprūpinant šį sektorių reikalingais darbuotojais. Šiuo metu IT sektoriuje yra apie 30 tūkst. darbo vietų. Per metus čia sukuriama 1,5-2 tūkst. naujų darbo vietų. Šio sektoriaus darbuotojai tarp visų darbuotojų Lietuvoje sudaro 2 proc. (Estijoje – 4,1 proc., Latvijoje – 2,9 proc., ES šalyse – 3,5 proc.).
2016 m. balandžio 7 d.
Darbo rinkos
Balandžio 7 d. teritorinių darbo biržų direktoriai ir UAB „Inlinen“ atstovė Marija Stankutė Lietuvos darbo biržoje pasirašė sutartis dėl ESF lėšomis finansuojamo projekto „Atrask save“ pasirengusių darbo rinkai jaunuolių papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo paslaugų teikimo.
2016 m. balandžio 6 d.
Darbo rinkos
Kovo darbo rinkos tendencija – darbų daugėja, o bedarbių mažėja. Lietuvos darbo biržos duomenų registre balandžio 1 d. buvo 160,8 tūkst. bedarbių – 6,6 tūkst. mažiau nei vasarį. Darbo biržoje įsiregistravę sudarė 8,9 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Beveik 30 tūkst. darbo pasiūlymų per mėnesį pateikė šalies darbdaviai, iš jų – 27,6 tūkst. neterminuotam darbui. Darbo jėgos paklausa, palyginti su vasariu, augo sparčiau – net 38 proc. – nuolatiniam darbui.
2016 m. balandžio 5 d.
Darbo rinkos
Europos darbdavių dienas Lietuvos darbo birža pradėjo bendradarbiavimo susitarimo su laikinojo įdarbinimo ir personalo atrankos įmonės „Headex Group“ pasirašymu. Balandžio 4 d. vaizdo konferencijoje tiesiogiai dalyvavo ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio teritorinių darbo biržų atsakingi darbuotojai. Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, Alvydas Puodžiukas ir „HEADEX Group“ vykdančioji direktorė Viktorija Šukšterytė susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo įdarbinant bedarbius ir darbo ieškančius žmones bei didinant jų teritorinį judumą, taip pat numatoma naudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes jų integravimui į darbo rinką.
2016 m. balandžio 5 d.
Darbo rinkos
Balandžio 5 d. Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyriuje startavo Europos darbdavių dienoms skirtas susitikimas – diskusija: „Šiuolaikinis darbdavys. Lūkesčiai ir bendradarbiavimo perspektyvos“. Renginį pradėjo ir susirinkusius svečius pasveikino Panevėžio teritorinės darbo biržos direktorius Viktoras Trofimovas. Jis paminėjo, kad šia iniciatyva siekiama sustiprinti bendradarbiavimą su darbdaviais, kuo efektyviau atsiliepti į verslo lūkesčius, aprūpinant įmones kvalifikuota darbo jėga.
2016 m. balandžio 4 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, visoje ES nedarbo lygis šių metų vasarį, kaip ir sausį, siekė 8,9 proc. ir sumažėjo, palyginti su 2015 m. vasariu, kai sudarė 9,7 proc. Tai žemiausias nedarbas ES nuo 2009 m. gegužės mėn.
2016 m. kovo 31 d.
Darbo rinkos
Šiandien, kovo 31 d., įvyko antrasis šiais metais Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdis, kuriame darbdavių ir profesinių sąjungų bei valstybinių įstaigų atstovams buvo pristatyta šiais metais pateiktų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų, įgyvendinamų šalies aukščiausio nedarbo teritorijose, apžvalga.
2016 m. kovo 25 d.
Darbo rinkos
Daugiau nei 8 tūkst. neturinčių kvalifikacijos bedarbių nusprendė keisti situaciją ir pradėjo kurti savo profesinę karjerą padedant ESF projektui „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“. Siekiant tvaresnio užimtumo šio projekto dalyviai integruojami į darbo rinką kompleksiškiau – pirmiausia jiems teikiamos konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugos, o įgiję naujas kvalifikacijas ir kompetencijas, jei neįsidarbina, gali toliau dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir darbo rotacijos priemonėse. Darbo rinkai per pusantrų metų parengta 5,1 tūkst. reikalingų darbuotojų, iš jų – 70 proc. jau dirba. Šis projektas iki 2016 metų pabaigos padės įsitvirtinti 14 tūkst. nekvalifikuotų šalies gyventojų.
2016 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Asmenys, nuo sausio 1 dienos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas mokantys „Sodrai“, asmeninę informaciją apie mokėtinas įmokų sumas, skolas ar kitus asmeninius duomenis gali pasitikslinti paskambinę „Sodros“ informacijos centro telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.
2016 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ministerijoje susitiko su Lietuvos darbo biržos (LDB) ir teritorinių darbo biržų (TDB) vadovais. Susitikimo metu kalbėta apie darbo biržos teikiamas paslaugas, jų tobulinimo poreikį ir galimybes.
2016 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža įgyvendina ESF finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“, kuris 2 tūkst. neįgaliųjų padidins užimtumo galimybes. Per metus profesinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 549 neįgaliems žmonėms, 201 jau baigė mokymo programas, o 79 per mėnesį įsidarbino.
2016 m. kovo 17 d.
Darbo rinkos
Vyresni nei 54 metų bedarbiai daugiau nei vienerius metus gali dalyvauti projekto „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo veiklose. Nuo projekto pradžios – praėjusių metų sausio – šiomis priemonėmis jau pasinaudojo daugiau nei 4,7 tūkst. nedirbančių vyresnių gyventojų.
2016 m. kovo 15 d.
Darbo rinkos
Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrai susitarė bendradarbiauti įdarbinant jaunimą – nauja iniciatyva „Vasaros darbas. Palanga 2016“ kvies moksleivius ir studentus įsidarbinti Palangoje vasaros sezono metu. Šia iniciatyva siekiama kompleksinio sprendimo – sudaryti sąlygas jaunimui legaliai įsidarbinti ir kartu patenkinti vis didėjančią darbo jėgos paklausą Palangoje sezono metu. Darbdaviai jau kviečiami dalyvauti apklausoje dėl sezoninių darbuotojų poreikio, kokias laisvas darbo vietas jie galėtų pasiūlyti jaunimui, kokio amžiaus – pilnamečius ar nepilnamečius – jaunuolius norėtų įdarbinti.
2016 m. kovo 14 d.
Darbo rinkos
Jau 26 metus šalies teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais organizuoja viešuosius darbus nedirbantiems gyventojams sudarant jiems galimybes užsidirbti būtinų lėšų pragyventi. Viešųjų darbų priemonė vykdoma pagal savivaldybių parengtas ir patvirtintas viešųjų darbų programas. Atokiose vietovėse, mažesniuose miesteliuose, kur darbo vietų trūkumas bendruomenėms yra itin opus klausimas, nemažai vietos gyventojų, dirbdami viešuosius darbus, nors laikinai garantuoja užimtumą.
Naujienų archyvas