RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. lapkričio 24 d.
Darbo rinkos
Turite nepaklausią darbo rinkoje profesiją ir negalite rasti darbo? Lietuvos darbo biržos projektas „Įgyk paklausią profesiją“ sudarys sąlygas 2 tūkst. bedarbių, registruotų šalies teritorinėse darbo biržose persikvalifikuoti arba patobulinti turimas kvalifikacijas. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios teritorinės darbo biržos į profesinį mokymą jau nusiuntė 1,9 tūkst. bedarbių. Iš 1,5 tūkst. profesinį mokymą baigusių žmonių, daugiau nei 1,2 tūkst., įgijusių naujas profesijas ar papildomas kompetencijas, sėkmingai įsidarbino. Vyrauja darbo rinkoje paklausios vairuotojų, suvirintojų, apskaitininkų, manikiūrininkių, siuvėjų, kirpėjų ir įvairių kvalifikuotų statybinio profilio darbų darbininkų profesijos.
2015 m. lapkričio 24 d.
Darbo rinkos
Naujos Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimų nuostatos patikslina konkrečius dokumentus ir atvejus įdarbinant trečiųjų šalių piliečius.
2015 m. lapkričio 18 d.
Darbo rinkos
Jaunimo darbo centrų infrastruktūros plėtra tęsiasi – nedirbantiems, nesimokantiems ar savęs dar tik ieškantiems jauniems kėdainiškiams lapkričio 19 d. duris atveria naujas Jaunimo darbo centras. Tai 35-as šalyje ir ketvirtasis – Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje. Nuo šiol Kėdainių jaunimas turi savo susitikimų vietą, kurioje nemokamai bus informuojami ir konsultuojami įvairiais darbo rinkos klausimais. Kartu su bendraamžiais jie galės dalyvauti įvairiuose jaunimui skirtuose renginiuose ir diskutuoti karjeros temomis.
2015 m. lapkričio 18 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža (LDB) pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos modulio sukūrimas“, kuris išplės informacinės sistemos funkcijas. Šio stebėsenos modulio kūrimas tiesiogiai susijęs su Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) įgyvendinimu taikant ankstyvąją intervenciją ir diegiant integracijos į darbo rinką skatinančias priemones nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui. Planuojamos projekto veiklos ir analizės etapo metu iškelti klausimai aptarti lapkričio 17 d. vykusiame darbo grupės susitikime, kuriame dalyvavo projekto vykdytojo – Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų, projekto partnerio – Jaunimo reikalų departamento, ir paslaugų teikėjo UAB „Alna Software“ atstovai.
2015 m. lapkričio 17 d.
Darbo rinkos
Šiandien, lapkričio 17 dieną, iš visos šalies rinkosi naujojo projekto „Atrask save“ koordinatoriai ir teritorinių darbo biržų specialistai. Lietuvos darbo biržoje buvo organizuojamas Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ seminaras.
2015 m. lapkričio 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža visoje šalyje pradėjo įgyvendinti jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame bus teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projekte dalyvaus 35 tūkst. jaunuolių – siekiama užtikrinti sklandų jų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. Darbo birža integruos į darbo rinką 23 tūkst. ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 tūkst. jaunuolių.
2015 m. lapkričio 11 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, tęsdama bendradarbiavimą su Švietimo mainų paramos fondu, lapkričio 9 d. jaunimo darbo centrų (JDC) darbuotojams ir teritorinių darbo biržų konsultantams organizavo seminarą „Karjeros kompetencijų ugdymas, taikant „Euroguidance“ ir „Europass“ projektų parengtas metodines priemones“.
2015 m. lapkričio 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė naujienlaiškį „Darbo rinkos tendencijos 2015 m. sausio – rugsėjo mėn.“, kuriame galima plačiau susipažindinti su vyraujančiomis darbo rinkoje tendencijomis, darbo ieškančių gyventojų įsidarbinimo galimybėmis ir stebimais pokyčiais ekonominėse veiklose. Pirmą kartą darbo rinkos apžvalgoje skelbiama aktuali informacija apie užsieniečių – trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą Lietuvoje.
2015 m. lapkričio 5 d.
Darbo rinkos
Rudens sezonui įpusėjus, darbo rinka tapo ramesnė: spalį laisvų darbo vietų įregistruota per 6 tūkst. mažiau nei rugsėjį, tačiau antrus metus jų skaičius šiuo metų laikotarpiu išlieka stabilus – siekia beveik 30 tūkst. Darbo pasiūlymų labiausiai sumažėjo slaugos specialistams, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams, apskaitos ir buhalterijos tarnautojams, administravimo sekretoriams, virėjams, kepėjams, o įsidarbinimo galimybės augo garo variklių ir katilų operatoriams, siuvėjams ir sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams.
2015 m. lapkričio 4 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos laisvo darbuotojų judėjimo principas – tai viena svarbiausių ES piliečių teisių. Vis daugiau įvairaus amžiaus žmonių renkasi galimybę gyventi ir dirbti kitoje šalyje. Yra manančių, kad naudinga svetur įgyti profesinės patirties. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES konsultantų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo bei asmenims, grįžtantiems į Lietuvą.
2015 m. lapkričio 3 d.
Darbo rinkos
Šiandien, lapkričio 3 d., Kelmėje atidaromas ketvirtasis Šiaulių apskrityje Jaunimo darbo centras. Naujoje atviro informavimo erdvėje bus teikiamos darbo rinkos paslaugos jauniems asmenims iki 29 metų ir juos siekiantiems įdarbinti darbdaviams, naudojant kūrybiškas, inovatyvias ir tikslinėms jaunimo grupėms veiksmingas strategijas, metodus ir priemones. Kelmės jaunimo darbo centras – 34 šalyje.
2015 m. spalio 30 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, visoje ES nedarbo lygis šių metų rugsėjį siekė 9,3 proc. – sumažėjo, palyginti su rugpjūčiu, ir su praėjusių metų rugsėju, kai sudarė 10,1 proc. Tai žemiausias nedarbas ES nuo 2009 m. rugsėjo mėn.
2015 m. spalio 29 d.
Darbo rinkos
Spalio 28 d. vykusiame Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje svarstyta vyrų ir moterų situacija darbo rinkoje, supažindinta su pabėgėlių integracijos į darbo rinką priemonėmis ir pristatytas jaunimui skirtas ESF projektas „Atrask save“.
2015 m. spalio 28 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre vakar paskelbtas ir nuo šiandien įsigalioja įsakymas, kuriose patvirtintas 2016 metais įgyvendinamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas.
2015 m. spalio 23 d.
Darbo rinkos
Spalio 23 d. Jaunimo darbo centro įkurtuvių sulaukė ir Ukmergės rajono jaunuoliai, kurie naujoje erdvioje aplinkoje bus konsultuojami profesinio orientavimo, profesijos pasirinkimo, mokymosi ir darbo rinkos klausimais. Tai trečiasis centras Vilniaus apskrityje ir 32 – asis šalyje. Naujajame jaunimo darbo centre jaunimas galės nemokamai pasinaudoti bevielio interneto prieiga (Wi-Fi) darbo ir tolesnių studijų paieškai.
2015 m. spalio 22 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos įgyvendinto ESF finansuojamo projekto „Išlik darbo rinkoje“ baigiamojoje konferencijoje ekspertai apžvelgė Europos socialinio fondo paramos reikšmę nedarbo mažėjimui, buvo apibendrinti 2007-2013 m. laikotarpio ESF paramos planavimo prioritetai užimtumui didinti ir pasiekti projekto rezultatai. Beveik dvejus metus vykusiame projekte bedarbiai galėjo įgyti paklausias darbo rinkoje profesines kvalifikacijas arba įtvirtinti reikalingus įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Darbo rinkoje sunkumus patiriantiems beveik 29 tūkst. bedarbių projektas „Išlik darbo rinkoje“ suteikė naujų galimybių pradėti savo darbinę veiklą.
2015 m. spalio 20 d.
Darbo rinkos
Šiandien, spalio 20 d., vyks Lietuvos darbo biržos įgyvendinto ESF finansuojamo projekto „Išlik darbo rinkoje“ baigiamoji konferencija. Renginyje ekspertai apžvelgs Europos socialinio fondo paramos reikšmę nedarbo mažėjimui, apibendrins 2007-2013 m. laikotarpio ESF paramos planavimo prioritetus užimtumui didinti ir pasiektus projekto rezultatus. Beveik dvejus metus vykusiame projekte bedarbiai galėjo įgyti paklausias darbo rinkoje profesines kvalifikacijas arba įtvirtinti reikalingus įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Darbo rinkoje sunkumus patiriantiems beveik 29 tūkst. bedarbių projektas „Išlik darbo rinkoje“ suteikė naujų galimybių pradėti savo darbinę veiklą.
2015 m. spalio 20 d.
Darbo rinkos
Spalio 17 d. tarptautinės tekstilės, aprangos ir inovacijų parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius 2015“ Lietuvos darbo birža ir LATIA kvietė pramonės ir tekstilės sektoriaus darbdavius dalyvauti apskrito stalo diskusijoje „Užimtumo galimybių didinimas aprangos ir tekstilės sektoriuje“.
2015 m. spalio 16 d.
Darbo rinkos
Šiandien, spalio 16 d., susitinka trijų Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų vadovai. Tai Lietuvos darbo biržos inicijuotas pirmasis Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų vadovų susitikimas, kuriame bus pristatyti užimtumo tarnybų veiklos prioritetai ir iššūkiai. Siekiant sukurti partnerystę tarp Baltijos šalių valstybinių užimtumo tarnybų, bendradarbiavimo susitarimą pasirašys Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis, Estijos nedarbo draudimo fondo valdybos pirmininkas Meelis Paavel ir Latvijos valstybinės įdarbinimo agentūros direktorė Inese Kalvane.
2015 m. spalio 14 d.
Darbo rinkos
Spalio 15-17 d. Lietuvos darbo birža aštuntus metus dalyvaus Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ vyksiančioje 24-toji tarptautinėje aprangos, tekstilės, inovacijų ir paslaugų parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius 2015“. Bendradarbiaujant su Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija (LATIA) siekiama, kad darbdaviai plačiau susipažintų su darbo biržos teikiamomis paslaugomis, padedančiomis greičiau ir patogiau apsirūpinti kvalifikuotais reikalingais darbuotojais.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas