RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2018 m. liepos 25 d.
Darbo rinkos
Liepos 25 d. Lietuvos darbo biržos vadovė Ligita Valalytė dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro Kalvarijoje organizuotoje diskusijoje „Darbo rinka XXI a., darbuotojų mobilumas, šiuolaikinės vergovės apraiškos ir jos prevencija. ES perspektyva“, kur pristatė situaciją šalies darbo rinkoje ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tendencijas.
2018 m. liepos 24 d.
Darbo rinkos
Šalies darbo rinkoje neišnaudotas darbo jėgos potencialas – besimokantis 14 – 20 metų jaunimas. Jau nuo pavasario mokiniai aktyviai ieško laikino įsidarbinimo galimybių, o pasibaigus mokslo metams, į šalies 45 jaunimo darbo centrus kasdien užsuka vidutiniškai apie 100 moksleivių, kurie domisi darbu vasarą, konsultuojasi darbo teisės klausimais. Srautas itin suaktyvėjo birželį ir liepą, juolab, kad nebūtina registracija darbo biržoje – kiekvieną dieną telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai atvykus teikiama informacija apie laisvas darbo vietas moksleiviams ir studentams, specialiai visoje šalyje 2 mėnesius veikė akcija „Atvirų durų dienos moksleiviams“. Užimtumo besimokantis jaunimas ieško ir per socialinius tinklus – beveik kasdien Lietuvos darbo biržos Facebook paskyroje klausta, kur besimokančiam jaunimui vasaros būtų galima įsidarbinti.
2018 m. birželio 21 d.
Kitos naujienos
Siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimo principą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje bei plėsti Europoje veikiantį EURES tinklą, birželio 28 d. 14 val. Lietuvos darbo birža organizuoja renginį „EURES – Jūsų partneris Europoje“. Renginio metu bus pristatoma EURES tinklo veikla, svarbiausi EURES reglamento aspektai, bendradarbiavimo galimybės.
2018 m. birželio 19 d.
Darbo rinkos
Šilutės rajono savivaldybėje birželio 19 d. įvyko išplėstinis renginys, skirtas stiprinti partnerystę sprendžiant užimtumo klausimus Šilutės regione. Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo, kad šiandienos didžiausias iššūkis darbo rinkoje yra darbuotojų trūkumas, o Šilutės darbo biržoje šiandien esantys 2,5 tūkst. registruotų darbo ieškančių asmenų yra didelis potencialas vietos darbo rinkai. Birželio mėnesį suintensyvinus darbą su darbo ieškančiais asmenimis, Šilutėje buvo stebimos nelegalaus darbo tendencijos, todėl kartu su Šilutės rajono savivaldybe ir Valstybine darbo inspekcija buvo organizuotas renginys nelegalaus darbo prevencijos klausimais regione „Nelegaliam darbui NE“.
2018 m. birželio 7 d.
Darbo rinkos
Latvijos 100-mečiui skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Užimtumas Latvijoje vakar, šiandien ir rytoj", vykusioje gegužės 24 d. Rygoje, Latvijos ir užsienio ekspertai diskutavo aktualiais darbo rinkos klausimais, kurie ilgalaikėje perspektyvoje turi įtakos darbo rinkos plėtrai Latvijoje ir Baltijos šalyse. Apžvelgtos darbo rinkos tendencijos, istorinė patirtis ir ateities prognozės, globalizacijos, demografijos ir skaitmeninių technologijų poveikis, Latvijos darbo rinkos vystymasis tarptautiniame kontekste, darbo rinkos svarba pokyčiams, darbo aplinkai ir darbo formoms, žmogiškųjų išteklių plėtra ir verslo skatinimas.
2018 m. gegužės 24 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, sukūrė Atsargos karių banką, kuriame darbo ieškantys atsargos kariai gali pateikti informaciją apie save ir greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviai – įdarbinti į atsargą išleistus karius.
2018 m. gegužės 18 d.
Kitos naujienos
Lietuvos darbo birža dalyvaus gegužės 21–27 dienomis kasmetinėje pilietinėje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. Akcijos savaitę visoje Lietuvoje vyks skaidrumą ir visuomenės sąmoningumą skatinantys renginiai, ypatingą dėmesį šiais metais skiriant sąžiningo verslo puoselėjimui šalies regionuose.
2018 m. balandžio 13 d.
Kitos naujienos
Jau septintus metus iš eilės asociacija „Investors’ Forum“, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus Lietuvoje, paskelbė ir apdovanojo labiausiai prie investicinio klimato gerinimo šalyje prisidėjusias verslo įmones, valstybės institucijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus. Lietuvos darbo biržos direktorei Ligitai Valalytei įteiktas 2017 metų valstybės tarnautojos apdovanojimas.
2018 m. balandžio 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvoje antrą kartą įgyvendinama eksporto lyderių programa „Sparnai“, skirta pritraukti ir išlaikyti šalies talentus. Programą vykdanti „Versli Lietuva“ tikisi, kad ne mažiau nei pusė programos dalyvių sugrįš dirbti į Lietuvą po studijų užsienyje, o per dvejus programos metus 24 dalyviai ženkliai prisidės prie Lietuvos eksporto konkurencingumo didinimo.
2018 m. balandžio 9 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos darbuotojai apmokyti padėti jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į darbo rinką, savarankiškai dirbti ir pradėti vystyti verslą, pasitelkiant „Job developer“ metodiką. Šios žinios palengvins ir kokybiškai pagerins su jaunimo užimtumu dirbančių specialistų darbo kokybę.
2018 m. balandžio 6 d.
Darbo rinkos
Parengta apžvalga „Jaunimo situacija darbo rinkoje 2017 metais“, kurioje analizuojami Lietuvos darbo biržos duomenys apie jaunimo užimtumą. Apžvalgoje pateikiama, kiek praėjusiais metais 16–29 metų amžiaus jaunuolių įdarbinta, kiek jų gavo paramą įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyti darbo įgūdžius ir kvalifikaciją, kokį išsilavinimą turintiems buvo sudėtingiausia rasti darbą. Šiais metais pirmąsyk matuotas jaunimo integracijos į darbo rinką efektyvumas.
2018 m. kovo 27 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos ilgalaikės prognozės rodo, kad užimtųjų skaičius Lietuvoje nuosekliai mažės ir 2025 metais sieks tik 1,154 mln. Sparčiausiai darbo jėgos paklausa augs žinioms imliuose paslaugų sektoriuose: informacijos, ryšių, finansų, draudimo, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektoriuose. Mažėjant darbingo amžiaus piliečių skaičiui, jų aktualios kompetencijos bei galimybės mokytis visą gyvenimą tampa didžiausiu valstybės iššūkiu.
2018 m. kovo 23 d.
Kitos naujienos
Lietuvos darbo biržos kovo 22 d. surengtame forume „Naujos kompetencijos, užimtumas ir ekonominės perspektyvos“ verslo, politikos sričių ekspertai ieškojo galimybių, kaip sukurti išmanią visuomenę Lietuvoje.
2018 m. kovo 15 d.
Kitos naujienos
Šalyje iš esmės keičiantis užimtumo politikai, kovo 22 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Lietuvos darbo birža rengia forumą „Naujos kompetencijos, užimtumas ir ekonominės perspektyvos. Ar sukursime išmanią visuomenę?“. Organizuojamu renginiu siekiama išplėsti diskusijų ratą įtraukiant ne tik užimtumo reformos ir viešosios politikos lyderius, bet ir akcentuojant verslo poreikius, įsiklausant į akademinės bendruomenės įžvalgas ir užsienio partnerių patirtis.
2018 m. kovo 12 d.
Darbo rinkos
Parengtas leidinys „Lietuvos užimtumo 2017 m. tendencijos ir ateities prognozės“, kuriame analizuojami ne tik Lietuvos darbo biržos, bet ir kitų nacionalinių bei tarptautinių informacijos šaltinių, taip pat didžiausių darbo skelbimų portalų duomenys, siekiant pateikti išsamų situacijos darbo rinkoje vertinimą. 2018 metų prognozei ir bendroms darbo rinkos tendencijoms parengti apklausta 4,6 tūkst. darbdavių, kurių įmonėse dirba 266 tūkst. šalies dirbančiųjų.
2018 m. kovo 9 d.
Darbo rinkos
Darbo rinkos žinovams ir ja besidomintiems Lietuvos darbo birža pristato elektroninį leidinį „Darbo rinka skaičiais 2017“, kuriame pateikti pagrindiniai statistiniai duomenys apie šalies teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius žmones, laisvas darbo vietas, suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir įgyvendintas aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
2018 m. kovo 6 d.
Darbo rinkos
ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertai, įvertinę Darbo biržos veiklą pagal keturių žingsnių kokybės gerinimo procesą „Planuok, daryk, tikrink, veik“, parengė ataskaitą, kurioje apžvelgė organizacijoje vykstančius pokyčius ir jų svarbą ateičiai. Galutinis šių permainų tikslas yra tapti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių pripažinta darbo rinkos paslaugas teikiančia organizacija – Užimtumo tarnyba.
2018 m. kovo 5 d.
Darbo rinkos
Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija ir struktūrinis nedarbas pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai. Trūkstant kai kurių profesijų atstovų, darbdaviai vis plačiau atveria duris kvalifikuotiems darbininkams ir specialistams iš trečiųjų šalių.
2018 m. kovo 2 d.
Darbo rinkos
Informuojame, kad Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką 2018 m. VUI projektų paraiškos subsidijai gauti teikiamos iki 2018 m. kovo 30 d. tam tikslinės teritorijos teritorinės darbo biržos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo funkcijas, kurio aptarnaujamoje teritorijoje projekto teikėjas planuoja vykdyti veiklą.
2018 m. vasario 20 d.
Darbo rinkos
Įsiteisėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriame suformuota teismų praktika, reikšminga nagrinėjant juridinių asmenų prašymus suteikti socialinės įmonės statusą. Priimtame sprendime konstatuota, kad juridiniai asmenys, siekiantys gauti socialinės įmonės statusą, iki prašymo pateikimo dienos veiklą turi vykdyti ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, kad būtų galima įsitikinti Socialinių įmonių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte (dėl kalendorinio metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus atitikimo) nustatytos sąlygos buvimu.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas