RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. liepos 25 d.
Darbo rinkos
Jau daugiau kaip pusmetį darbo biržoje registruoti ilgalaikiai, vyresni nei 50 metų bedarbiai ir jaunimas skatinami dalyvauti ESF finansuojamame projekte „Išlik darbo rinkoje“ – šios tikslinės grupės susiduria su didžiausiomis kliūtimis darbo paieškoje. Per šešis mėnesius daugiau kaip 8,3 tūkst. įdarbinti subsidijuojant, nusiųsti įgyti darbo įgūdžių arba darbo rotacijoje laikinai pakeitė nuolatinius darbuotojus per jų atostogas.
2014 m. liepos 24 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža informuoja, kad Teisės aktų registre paskelbti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai ir papildymai, kurie įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 dienos (dalis nuo 2015-01-01). Naujovės – praplėsta įstatymo taikymo sritis, patikslintos įstatyme vartojamos sąvokos, pakeistos profesinio mokymo reglamentavimo nuostatos, detalizuotas remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonių įgyvendinimas. Numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, sudarant dvišales sutartis, įgyvendinama teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Taip pat numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika, kai darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis. Ši naujovė įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.
2014 m. liepos 23 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos tik jaunimui skirto projekto „Pasitikėk savimi“ vykdomas veiklas papildė naujos – pradedamos įgyvendinti dvi „Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programos“, kurių esmė – aprėpti ir tuos jaunuolius, kurie stokoja socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių. Visoje šalyje numatoma 490 jaunų žmonių padėti juos atkurti ir ugdyti, kad jie sparčiau integruotųsi į darbo rinką arba švietimo sistemą. Projekto organizuojamos veiklos yra skirtos nesimokančiam, nedirbančiam ir darbo biržos priemonėse nedalyvaujančiam jaunimui.
2014 m. liepos 22 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė išsamią pirmojo pusmečio jaunimo situacijos darbo rinkoje apžvalgą, su kuria norima supažindinti darbdavius, socialinius partnerius, mokymo įstaigas ir visus besidominčius darbo rinkos realijomis. Platesnė jaunimo apžvalga leis susidaryti objektyvesnį vaizdą, kiek jaunimo dėl darbo paieškos visoje šalyje ir teritorijose kreipėsi į teritorines darbo biržas, koks jo išsilavinimas, ir kokias darbdaviai registravo laisvas darbo vietas. Čia taip pat rasite, kaip darbo birža integravo jaunimą į darbo rinką: įdarbino, suteikė paslaugas ir organizavo aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
2014 m. liepos 22 d.
Darbo rinkos
Liepos 21 d. Jaunimo darbo centre Vilniuje vyko renginių ciklo absolventams ir abiturientams „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ informacinis renginys „Jaunimo užimtumo politika Lietuvoje ir Europoje“. Ką tik gavę diplomus absolventai turėjo puikią progą tiesiogiai pabendrauti su LR Seimo nariu, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku Juru Požela. Jis pasidalijo jaunimo užimtumo politikos naujienomis Europos šalyse, patirtimi nevyriausybinių jaunimo organizacijų veikloje ir savo sėkmės istorija.
2014 m. liepos 21 d.
Darbo rinkos
Šie metai jaunimui palankesni integruotis į darbo rinką. Pirmąjį pusmetį įdarbinta 29,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 m. amžiaus (71,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių). Jau nuo metų pradžios nuosekliai mažėja registruotas jaunimo nedarbas: sausio 1 d. jis sudarė 6,2 proc., o liepos 1 d. smuktelėjo iki 3,5 proc.
2014 m. liepos 18 d.
Darbo rinkos
Dainora Narkūnienė publikacijoje ,,Nauji atradimai, įgūdžiai, žinios ir kompetencijos jaunimui skirtame projekte „Pasitikėk savimi“ pasakoja, kaip Utenos A. Ir M. Miškinių viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija ,,Langas į ateitį“, įsitraukė į šį projektą suteikdama jauniems žmonėms galimybę ugdyti informacinių technologijų ir bendravimo virtualioje erdvėje įgūdžius.
2014 m. liepos 17 d.
Darbo rinkos
„Darbdavių dėmesiui! Absolventai pasirengę įsilieti į darbo rinką“. Tokiu šūkiu Lietuvos darbo birža antrus metus kviečia šalies darbdavius išsirinkti reikiamų darbuotojų iš turimų kvalifikuotų jaunųjų specialistų.
2014 m. liepos 15 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbtas įsakymas, kuriuo patvirtintas 2015 metų pirmojo pusmečio socialinių įmonių planinių patikrinimų grafikas.
2014 m. liepos 15 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža dar kartą primena, kad vasarą mokslus baigiantys moksleiviai ir nuolatinių (dieninių) skyrių studentai privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis bus apdrausti iki vasaros pabaigos – rugpjūčio 31 d. imtinai.
2014 m. liepos 11 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, turėdama didžiausią šalyje laisvų darbo vietų duomenų banką, nuolat vertina darbo jėgos paklausą ir jos pokyčius. Pristatome šį mėnesį darbo rinkoje paklausių profesijų ir specialybių dešimtukus.
2014 m. liepos 11 d.
Darbo rinkos
Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliosiantys Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai koreguos dabar esamą aukštos kvalifikacijos užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tvarką: įdarbinimo procesas sutrumpės iki 2 savaičių, o sprendimą dėl įdarbinimo darbdavys priims pats.
2014 m. liepos 10 d.
Darbo rinkos
Per pirmąją šių metų liepos mėn. savaitę į šalies teritorines darbo biržas dėl darbo paieškos kreipėsi 1,7 tūkst. aukštąsias ir profesines mokyklas naujai baigusių absolventų. Praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu absolventų buvo registruota du kartus daugiau – 3,5 tūkst. Šiais, kaip ir praėjusiais metais, du iš trijų užsiregistravusiųjų yra baigę aukštąsias mokyklas. Tarp naujai atėjusių aukštųjų mokyklų absolventų – daugiausiai kineziterapeutų, socialinio darbo, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos specialistų.
2014 m. liepos 9 d.
Darbo rinkos
Daugiausia gyventojų šalyje dirba pardavėjais, o didžiausias pajamas gauna skrydžių vadovai. Tai paaiškėjo šalies draudėjams pateikus informaciją apie jų darbuotojų profesijas.
2014 m. liepos 8 d.
Darbo rinkos
Liepos 8 d. Lietuvos darbo biržoje vykusiame susitikime aptartas Lietuvos darbo biržos ir Lietuvos nacionalinės veteranų asociacijos bendradarbiavimas tarnybą baigusių karių integracijos į darbo rinką klausimais.
2014 m. liepos 7 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos duomenų registre liepos 1 d. buvo 156,5 tūkst. bedarbių arba 8,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per mėnesį registruotų bedarbių skaičius smuktelėjo 11,4 tūkst., o palyginti su 2013 m. liepos 1 d. – sumažėjo 30,9 tūkst.
2014 m. liepos 2 d.
Darbo rinkos
Beveik pusė šalyje veikiančių įmonių susiduria su aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumu ir jų paieškos sunkumais. Netrukus į darbo rinką įsilies nauja specialistų karta – studijas baigęs jaunimas. Galbūt be darbo patirties, bet su dideliu potencialu jos įgyti. Kaip pastebėti geriausius? Lietuvos darbo birža pristato Talentų banką – sėkmingai veikiančią programą internete darbo ieškantiesiems ir darbdaviams.
2014 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Diplomų įteikimo šventės džiugesio akimirkas kai kuriems dar nedirbantiems absolventams užgožia rūpestis dėl darbo ir tolesnės karjeros galimybių. Kur ir kaip efektyviau jo ieškoti, kaip tinkamai save ,,pateikti“ darbdaviui – tai pradedančiųjų karjerą ABC, kurią patartina perprasti iki praveriant darbdavio duris. Lietuvos darbo birža kviečia aukštųjų ir profesinių mokyklų studijas baigusius absolventus ir studijų nesirenkančius bendrojo ugdymo mokyklų abiturientus dalyvauti akcijoje „Nuo diplomo iki darbo sutarties“. Ji vyks liepos – rugpjūčio mėnesiais visose šalies teritorinėse darbo biržose.
2014 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis gegužę sudarė 10,3 proc. Šis rodiklis buvo mažesnis, palyginti su šių metų balandžiu (10,4 proc.) ir su 2013 m. geguže (10,9 proc.).
2014 m. birželio 20 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža primena, kad vasarą mokslus baigiantys moksleiviai ir nuolatinių (dieninių) skyrių studentai privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) valstybės lėšomis bus apdrausti iki vasaros pabaigos – rugpjūčio 31 d. imtinai.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas