RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2017 m. lapkričio 22 d.
Darbo rinkos
Lapkričio 20 d. organizuotas tęstinio profesinio mokymo – verslo forumas, kuriame LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Ūkio ministerijos, Darbo biržų, darbdavių, socialinių partnerių, profesinio mokymo teikėjų atstovai aptarė tęstinio profesinio mokymo situaciją, kylančius iššūkius ir ieškojo būdų, kaip pagerinti tęstinio profesinio mokymo kokybę ir atitiktį verslo poreikiams. Šis forumas įtrauktas į 2017 m. Europos darbdavių dienų, kurių šūkis „Aptarkim įgūdžius, atraskim talentus", renginių programą. Renginys skirtas aptarti tęstinio profesinio mokymo situaciją, kylančius iššūkius ir numatyti būdus tęstinio profesinio mokymo kokybei ir atitikčiai verslo poreikiams gerinti.
2017 m. lapkričio 20 d.
Darbo rinkos
Lapkričio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko pasitarimas, kurio metu buvo aptarti šiuo metu aktualiausi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo klausimai. Pasitarimą organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas, atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 25 d. vykusios apskrito stalo diskusijos „Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų veikla šiandien: problemos ir galimybės“ metu išsakytus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų poreikius. Pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Irma Mituzienė, Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė ir darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėjas Vygintas Morkūnas, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.
2017 m. lapkričio 16 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungoje 22,3 mln. įmonių sėkmingai bendradarbiauja su viešąsias paslaugas teikiančiomis užimtumo tarnybomis. Šią ir kitą savaitę Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų tinklas antrus metus organizuoja renginių ciklą darbdaviams ,,Europos darbdavių diena“. Ji vyks kartu su Europos profesinių gebėjimų savaite, taip siekiant išlaikyti sinergiją tarp dviejų renginių ir atkreipti visuomenės ir darbdavių dėmesį į įgūdžių svarbą kintančioje darbo rinkoje. Iniciatyvos tikslas – užmegzti kontaktus su kuo daugiau darbdavių, skatinti dialogą tarp užimtumo tarnybų ir darbdavių, atkreipti dėmesį į aktualius užimtumo klausimus. Valstybės narės skirs dėmesį konkretiems vietos darbo rinkos klausimams spręsti.
2017 m. lapkričio 7 d.
Darbo rinkos
Darbo rinka, rudens sezonui įpusėjus, tapo ramesnė: spalį laisvų darbo vietų įregistruota 4,6 tūkst. mažiau nei rugsėjį, tačiau keletą pastarųjų metų jų skaičius šiuo metų laikotarpiu išlieka stabilus – dabar siekia 28,8 tūkst. Labiausiai darbo pasiūlymų sumažėjo buhalteriams, dažytojams, mūrininkams, reklamos ir rinkodaros specialistams bei socialiniams darbuotojams. Tuo tarpu ikimokyklinio ugdymo specialistų, kepėjų ir konditerių, dailidžių ir stalių poreikis augo.
2017 m. lapkričio 6 d.
Darbo rinkos
Lapkričio 6 d. Lietuvos darbo birža, palaikydama atviros ir socialiai atsakingos organizacijos vertybes, dalyvavo TV3 ir SEB banko organizuojamoje „Išsipildymo akcijoje“. Komandos nariai paminėjo tradicija tapusią „Pyragų dieną“, o surinktas lėšas paaukos šių metų „Išsipildymo akcijai“.
2017 m. spalio 31 d.
Darbo rinkos
Šiandien Vyriausybės posėdyje Ministrų kabinetas pritarė Užimtumo ir kitų susijusių įstatymų pataisų paketui, kuriuo Lietuvos darbo birža kartu su teritoriniais vienetais tampa Užimtumo tarnyba – vienu juridiniu vienetu. Taip siekiama didinti teikiamų paslaugų kokybę darbo ieškantiesiems ir darbdaviams, orientuojantis į konkretaus darbdavio poreikius ir konkretaus bedarbio situaciją, bei optimizuoti įstaigos veiklą.
2017 m. spalio 23 d.
Darbo rinkos
Šiandien Lietuvos darbo biržoje pagal ES ,,Dvynių“ projektą lankosi Azerbaidžano darbo rinkos specialistų delegacija, vadovaujama Darbo ir gyventojų socialinės apsaugos viceministro Matin Karimly. Pirmasis vizitas Lietuvoje skirtas susipažinti su mūsų šalies darbo rinka, Darbo biržos veikla ir teikiamomis paslaugomis bei iššūkiais, susitikti su mokymo įstaigų, Alytaus regiono savivaldos atstovais ir darbdaviais.
2017 m. spalio 18 d.
Darbo rinkos
Nuo 2016 metų darbo biržoje aktyviai yra įgyvendinami pokyčiai daugelyje sričių. Lietuvos darbo birža įvertino nekilnojamąjį turtą, pastatus ir administracines patalpas, kuriomis disponuoja ir optimizuoja jį, kad racionaliau būtų naudojamos valstybės lėšos. Buvo nustatyta, kad Darbo biržos vykdomoms funkcijoms atlikti nėra reikalinga tiek ploto, kuriuo institucija disponavo.
2017 m. spalio 6 d.
ES naujienos
Spalio 2 – 4 d. Lietuvos darbo biržoje ir Vilniaus teritorinės darbo biržos Šalčininkų bei Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuose lankėsi ES užimtumo tarnybų tinklo (PES Network) išorės ekspertai, kurie įvertino veiklą. Jų nuomone, Lietuvos darbo birža sparčiai ir kryptingai įgyvendina pokyčius ir gali pagrįstai tuo didžiuotis.
2017 m. rugsėjo 1 d.
Darbo rinkos
Šiuo metu Lietuvos įmonėse sukasi apie 3000 laisvų kėdžių, laukiančių, kol jas užims IT specialistai. Nors šių metų rugpjūčio 1 d. Lietuvos darbo biržoje (LDB) buvo registruota 134,1 tūkst. darbo ieškančių žmonių, nesutampa darbdavių ir darbuotojų lūkesčiai dėl darbo pobūdžio. LDB informuoja, kad šiuo metu dažniausiai darbo ieško pardavėjai, reklamos ir rinkodaros, apskaitos ir buhalterijos specialistai bei kt., tačiau daugiausiai darbuotojų trūksta transporto, pramonės ir IT sektoriuose. Toks neatitikimas ieškantiems darbo turi dvejopą išeitį – arba laukti, kol rinka prisitaikys prie darbuotojų lūkesčių, arba persikvalifikuoti. LDB duomenimis, pastarąjį variantą pasirinko daugiau nei 11390 darbo ieškančių asmenų.
2017 m. rugpjūčio 28 d.
Darbo rinkos
Mažėjant darbingo amžiaus žmonių skaičiui ir esant dideliems emigracijos mastams, tenka vėlinti pensinį amžių. Tačiau vėlinant pensinį amžių reikia užtikrinti, kad priešpensinio amžiaus žmonės nebus diskriminuojami darbo rinkoje. Prie to prisideda Lietuvos darbo birža jau trečius metus įgyvendindama projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, kuris suteikia vyresnio amžiaus žmonėms galimybes dalyvauti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėse ir tokiu būdu sugrįžti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios šiomis priemonėmis pasinaudojo daugiau kaip 13,3 tūkst. darbo nerandančių vyresnio amžiaus asmenų.
Naujienų archyvas