RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. rugpjūčio 25 d.
Darbo rinkos
Viena laisvių, kuriomis naudojasi ES piliečiai, yra laisvas darbuotojų judėjimas. Jis apima darbuotojų ir šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi bei teisę dirbti kitoje valstybėje narėje. ES piliečių tam tikrų rūšių sveikatos ir socialinės apsaugos teisės gali būti perkeltos į šalį, kur jie vyksta ieškoti darbo. Socialinės apsaugos teisių perkėlimu, t.y. migrantų nedarbo socialinio draudimo (NSD) stažo sumavimu ir nedarbo socialinio draudimo išmokos (NSDI) eksporto galimybėmis, naudojasi ir mūsų šalies piliečiai. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos duomenimis, daugėja grįžtančių į Lietuvą asmenų, kurie nori, kad jų įgytas darbo ir draudimo laikotarpis būtų įskaitytas Lietuvoje.
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Darbo rinkos
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas.
2014 m. rugpjūčio 18 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašą, kurį taikant praktikoje siekiama pagerinti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių, įgyvendinančių aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atranką. Pagal naująją tvarką, jie į priemones bus siunčiami taikant formalius, neformalius ir specialiuosius kriterijus. Teritorinės darbo biržos pagerins individualios užimtumo veiklos planavimą darbo ieškantiems asmenims, jų karjeros planavimą ir integraciją į darbo rinką. Tokio pobūdžio aprašas parengtas pirmą kartą per darbo biržos veiklos laikotarpį.
2014 m. rugpjūčio 14 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, reaguodama į įtemptą situaciją maisto pramonėje dėl tam tikrų produktų importo uždraudimo į Rusijos Federaciją, stiprina stebėseną teritorijose, kuriose veikia maisto pramonės bendrovės ir padidėjusi rizika dėl grupės darbuotojų atleidimų. Teritorinės darbo biržos įpareigotos nuolat teikti informaciją apie susiklosčiusią situaciją vietos darbo rinkoje, taip pat numatyti priemones, jei būtų atleidžiami maisto ir žemės ūkio sektoriuose dirbantys darbuotojai. Lietuvos darbo birža kas savaitę vertins situaciją darbo rinkoje ir apie tai informuos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. (Papildyta informacija)
2014 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo rinkos
Jau tarpukario Lietuvoje suprato, kad viešieji darbai geriau nei nedarbas. Tam 1933-iaisiais buvo priimtas Viešųjų darbų fondo įstatymas. Tuometinės Darbo biržos registruotus bedarbius, kurių nepavyko įdarbinti, siuntė dirbti viešuosius darbus – tiesti kelius, tvarkyti gatves, drenuoti laukus ir pan. Dešimtmečiams praėjus, ši laikino užimtumo priemonė vertinama įvairiai – gerai įsitvirtinusiems darbo rinkoje ir karjerą tikslingai darantiems tai atrodo menkaverčiai darbai, kurių gali ir nebūti, atokiose gyvenvietėse ir miesteliuose gyvenantiems šie darbai yra išganymas užsidirbti šiek tiek pajamų ir socializuotis, abejingieji net nesvarsto jų naudingumo. O jie vyksta – ir šiemet 14,2 tūkst. bedarbių nudirbo nemažai naudingų darbų vietos bendruomenėms. Tarp jų buvo 567 besimokantys bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ar aukštosiose mokyklose.
2014 m. rugpjūčio 12 d.
Darbo rinkos
Šiandien Palanga kupina jaunatviškos energijos – didžiausiame šalies kurorte bus kūrybingai minima Tarptautinė jaunimo diena. Renginiuose laukiami ne tik palangiškiai, bet ir jaunuoliai iš kitų šalies miestų. Nuotaikingi renginiai, skirti Tarptautinei jaunimo dienai paminėti, vyks kultūrinėje erdvėje „I love Palanga“. Palangos Jaunimo darbo centras kviečia Tarptautinę jaunimo dieną praleisti turiningai – rugpjūčio 12 dieną 13.30 val. Palangos JDC prasideda seminaras „Internetinis verslas – teorija ir praktika“.
2014 m. rugpjūčio 11 d.
Darbo rinkos
Darbo jėgos mobilumas pastaraisiais metais jau kitoks nei prieš dešimtmetį: žmonės drąsiau darbo ieško ir šalies viduje, keisdami gyvenamąją vietą, o nepasiteisinus lūkesčiams, laimės važiuoja svetur. Neretai per skubotus sprendimus darbo paieškoje nukenčia tie, kurie vyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų svečioje šalyje aplinkybių. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo. Šių metų pirmąjį pusmetį konsultantai visoje šalyje informavo ir individuliai konsultavo 10,8 tūkst. gyventojų, organizavo 81 informacinį susitikimą gyventojams ir rengė Europos darbo dienas besidomintiems laisvu asmenų judėjimu Europoje.
2014 m. rugpjūčio 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija vykdo projektus „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ir fizinių asmenų informavimas ir konsultavimas franšizavimo srityje“, Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos projektą „Septynių jūrų kapitonai II“ „Smulkių ir vidutinių įmonių užsienio plėtros skatinimas“. Įvairiose šalies savivaldybėse organizuojami nemokami renginiai, kurių tikslas – skatinti gyventojų verslumą. Renginiuose kviečiami dalyvauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei fiziniai asmenys, besidomintys verslo kūrimu arba ketinantys pradėti verslą.
2014 m. rugpjūčio 8 d.
Darbo rinkos
Dauguma Palangoje esančio jaunimo laiką leidžia paplūdimyje ar klubuose, tačiau jaunuoliai atranda ir kitas veiklas – susidomėjimas auga ir Jaunimo darbo centru (JDC), kuris pačiame kurorto centre įsikūręs, jaunuolius vilioja savo patogia ir atvira erdve, kur galima ieškoti darbo arba domėtis darbo rinkos aktualijomis. Čia veikia 4G internetas, patogiuose sėdmaišiuose galima skaityti arba tiesiog kalbėtis su specialistu. Palangos JDC šiais metais suteikė informavimo ir konsultavimo paslaugų daugiau nei 1,5 tūkst. jaunuolių iki 29 metų, vyko apie pusšimtį renginių ir užsiėmimų įvairiais darbo biržos paslaugų, verslumo, savanoriškos veiklos klausimais.
2014 m. rugpjūčio 5 d.
Darbo rinkos
Darbo jėgos paklausa ir vidurvasarį buvo auganti – liepą darbdaviai pateikė 25,8 tūkst. darbo pasiūlymų, kurių 500 daugiau nei birželį paskelbta darbo biržos portale. Per 85 proc. laisvų darbo vietų skirtos neterminuotam darbui. Daugiausia – 20,7 proc. visų laisvų darbo vietų registravo pramonės sektoriaus darbdaviai, kurie ieškojo siuvėjų, kailininkų ir kepurininkų, suvirintojų, kepėjų ir konditerių, metalo apdirbimo staklių derintojų ir operatorių, dailidžių ir stalių, baldžių, mėsininkų ir žuvų darinėtojų.
2014 m. rugpjūčio 1 d.
Darbo rinkos
Rugpjūtį neturintiems rinkai reikalingų kompetencijų Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti du naujus ESF projektus „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ ir „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“, kuriais numatoma mažinti struktūrinį ir ilgalaikį nedarbą investuojant į bedarbių kvalifikacijas ir darbo įgūdžius. Per 30 mėnesių abiejuose projektuose iš viso dalyvaus beveik 25 tūkst. bedarbių, iš jų dauguma – 18,5 tūkst. įgis profesiją arba patobulins turimas kompetencijas, 5,5 tūkst. – po dalyvavimo profesiniame mokyme bus suteikta galimybė įtvirtinti įgytas žinias tiesiogiai darbo vietoje, likusieji dalyvaus įdarbinimo subsidijuojant, darbo rotacijos ir teritorinio judumo priemonėse.
2014 m. liepos 31 d.
Darbo rinkos
Rugpjūčio 1 dieną Šakių rajono jaunimo bendruomenei duris atveria naujas Jaunimo darbo centras. Tai jau 23-iasis Jaunimo darbo centras šalyje ir trečiasis – Marijampolės teritorinėje darbo biržoje.
2014 m. liepos 31 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis birželį sudarė 10,2 proc. Šis rodiklis buvo mažesnis, palyginti su šių metų geguže (10,3 proc.) ir su 2013 m. birželiu (10,9 proc.). Tai žemiausias nedarbo rodiklis ES nuo 2012 m. kovo mėnesio.
2014 m. liepos 30 d.
Darbo rinkos
Baigusiam mokslus jaunimui ar turintiems darbo patirties bedarbiams ne visada pavyksta susirasti darbą pagal įgytą profesiją ar specialybę. Vienų darbo paieškos užtrunka ilgiau dėl nepalankių aplinkybių, kitiems trukdo susikurti stereotipai ir nuostatos dėl savo darbinės veiklos perspektyvos. Dažniausiai laimi tie, kurie nebijo išmėginti visų galimybių ir jas lanksčiai vertina. Daugelis jaunų specialistų ar ilgalaikių bedarbių, priėmusių darbo biržos siūlymą trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, liko patenkinti ir net 89 proc. jų pavyko per šešis mėnesius įsidarbinti.
2014 m. liepos 25 d.
Darbo rinkos
Jau daugiau kaip pusmetį darbo biržoje registruoti ilgalaikiai, vyresni nei 50 metų bedarbiai ir jaunimas skatinami dalyvauti ESF finansuojamame projekte „Išlik darbo rinkoje“ – šios tikslinės grupės susiduria su didžiausiomis kliūtimis darbo paieškoje. Per šešis mėnesius daugiau kaip 8,3 tūkst. įdarbinti subsidijuojant, nusiųsti įgyti darbo įgūdžių arba darbo rotacijoje laikinai pakeitė nuolatinius darbuotojus per jų atostogas.
2014 m. liepos 24 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža informuoja, kad Teisės aktų registre paskelbti Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai ir papildymai, kurie įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 dienos (dalis nuo 2015-01-01). Naujovės – praplėsta įstatymo taikymo sritis, patikslintos įstatyme vartojamos sąvokos, pakeistos profesinio mokymo reglamentavimo nuostatos, detalizuotas remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonių įgyvendinimas. Numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, sudarant dvišales sutartis, įgyvendinama teritorinėje darbo biržoje registruotų darbingų asmenų iki 29 metų iniciatyva. Taip pat numatyta trečia užimtumo rėmimo priemonė – savanoriška praktika, kai darbingi asmenys iki 29 metų turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais – juridiniais asmenimis. Ši naujovė įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.
2014 m. liepos 23 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos tik jaunimui skirto projekto „Pasitikėk savimi“ vykdomas veiklas papildė naujos – pradedamos įgyvendinti dvi „Socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programos“, kurių esmė – aprėpti ir tuos jaunuolius, kurie stokoja socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių. Visoje šalyje numatoma 490 jaunų žmonių padėti juos atkurti ir ugdyti, kad jie sparčiau integruotųsi į darbo rinką arba švietimo sistemą. Projekto organizuojamos veiklos yra skirtos nesimokančiam, nedirbančiam ir darbo biržos priemonėse nedalyvaujančiam jaunimui.
2014 m. liepos 22 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė išsamią pirmojo pusmečio jaunimo situacijos darbo rinkoje apžvalgą, su kuria norima supažindinti darbdavius, socialinius partnerius, mokymo įstaigas ir visus besidominčius darbo rinkos realijomis. Platesnė jaunimo apžvalga leis susidaryti objektyvesnį vaizdą, kiek jaunimo dėl darbo paieškos visoje šalyje ir teritorijose kreipėsi į teritorines darbo biržas, koks jo išsilavinimas, ir kokias darbdaviai registravo laisvas darbo vietas. Čia taip pat rasite, kaip darbo birža integravo jaunimą į darbo rinką: įdarbino, suteikė paslaugas ir organizavo aktyvios darbo rinkos politikos priemones.
2014 m. liepos 21 d.
Darbo rinkos
Šie metai jaunimui palankesni integruotis į darbo rinką. Pirmąjį pusmetį įdarbinta 29,7 tūkst. jaunų bedarbių iki 29 m. amžiaus (71,1 proc. įregistruotų jaunų bedarbių). Jau nuo metų pradžios nuosekliai mažėja registruotas jaunimo nedarbas: sausio 1 d. jis sudarė 6,2 proc., o liepos 1 d. smuktelėjo iki 3,5 proc.
2014 m. liepos 17 d.
Darbo rinkos
„Darbdavių dėmesiui! Absolventai pasirengę įsilieti į darbo rinką“. Tokiu šūkiu Lietuvos darbo birža antrus metus kviečia šalies darbdavius išsirinkti reikiamų darbuotojų iš turimų kvalifikuotų jaunųjų specialistų.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas