RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. balandžio 18 d.
Darbo rinkos
Teritorinės darbo biržos jau nuo metų pradžios viešuosius darbus pradėjo įgyvendinti su visomis šalies savivaldybėmis pagal jų parengtas viešųjų darbų programas. Pernai tokiu laiku ši laikino užimtumo priemonė vyko 55 savivaldybėse.
2014 m. balandžio 17 d.
Darbo rinkos
Informuojame, kad Europos Komisija atnaujino EURES interneto svetainę. Joje pateikiama nauja gyvenimo aprašymų rengimo ir paieškos priemonė, todėl dabar ji yra daug patrauklesnė ir patogesnė Europos darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims.
2014 m. balandžio 16 d.
Darbo rinkos
Balandžio 8 d. Lietuvos darbo biržoje pristatytas televizijos projektas jaunimui ,,Duokit šansą!“ ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.
2014 m. balandžio 16 d.
Darbo rinkos
Trečią mėnesį Jaunimo darbo centruose visoje šalyje vyksta renginių ciklas – akcija „Planuok karjerą atsakingai“ bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Jau įvyko 328 renginiai, kuriuose dalyvavo beveik 8 tūkst. dalyvių. Daugiausia – per 40 renginių – surengė Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Vilniaus teritorinės darbo biržos.
2014 m. balandžio 16 d.
Darbo rinkos
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas
2014 m. balandžio 15 d.
Darbo rinkos
Mažeikiuose balandžio 14 d. vyko ekonomikos forumas „Savivaldybių ekonominiam atgimimui – aktyvių ir kvalifikuotų žmonių teikimas, perspektyvaus verslo idėjos, valstybės parama“, kuriame buvo aptartos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybių – Mažeikių, Skuodo, Akmenės ir Joniškio – problemos ir jų sprendimo būdai, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo klausimai, pristatytos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybėms parengtas verslumo ir eksporto skatinimo priemonės bei rekomendacijas, kuo galima sudominti užsienio investuotojus. Renginyje siūlyta aktyviau plėtoti regionus kviečiant grįžtančius iš užsienio gyventojus įsitraukti į darbus ir verslo projektus vietovėse, kur anksčiau gyveno.
2014 m. balandžio 11 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė trumpą video filmą abiturientams ir mokiniams, kuriame Jaunimo darbo centrų specialistai informuoja ir pataria bei atsako į jaunuolių dažniausiai užduodamus klausimus.
2014 m. balandžio 9 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė leidinį „Lietuvos darbo biržos veikla 2013“, kuriame trumpai pateikiami praėjusių metų veiklos prioritetai ir veiksmai, supažindama su darbo biržos teikiamomis paslaugomis ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis, e. dbiržos galimybėmis savarankiškai ieškotis darbo internete. Čia sužinosite, kiek darbo rinkai parengta kvalifikuotų darbuotojų, įsteigta naujų darbo vietų ir kiek įgyvendinta ESF lėšomis vykdomų projektų. Leidinyje pristatoma socialinės partnerystės, tarptautinės komunikacijos, grįžtamojo ryšio temos ir darbo rinkos apžvalga.
2014 m. balandžio 7 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, palaikydama projekto „Savanoriai – žmonių saugumui“ idėją savanoriškai atlikti praktiką policijos įstaigose, skatina jame dalyvauti teritorinėse darbo biržose registruotą nedirbantį ir nesimokantį 18-29 metų jaunimą.
2014 m. balandžio 7 d.
Darbo rinkos
Kovo darbo rinkos ypatumas – išaugusi darbo jėgos paklausa ir visoje šalyje smuktelėjęs oficialių bedarbių skaičius: per mėnesį buvo įregistruota beveik trečdaliu daugiau laisvų darbo vietų, o bedarbių sumažėjo beveik dešimtadaliu, palyginti su vasariu.
2014 m. balandžio 4 d.
Darbo rinkos
Balandžio 3 d. Vilniaus jaunimo darbo centre vyko Lietuvos darbo biržos inicijuotas teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų (JDC) skyrių vedėjų ir darbuotojų posėdis. Jame buvo aptarti aktualūs veiklos ir darbo organizavimo klausimai, paslaugų teikimo kokybės reikalavimai ir standartai. Buvo siūloma sukurti JDC Tarybą, kuri padėtų planingai ir kūrybiškai dirbti su jaunimu, keistis gerąja patirtimi ugdant jauno žmogaus gebėjimus, planuojant karjerą ir savarankišką užimtumą, skatinant pozityvias nuostatas ir motyvaciją mokytis visą gyvenimą.
2014 m. balandžio 2 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros ,,Eurostat“ duomenimis, 2014 m. vasarį nedarbo lygis euro zonoje sudarė 11,9 proc. ir buvo stabilus nuo 2013 m. spalio. Visoje ES nedarbas 2014 m. vasarį sudarė 10,6 proc. ir mažėjo, palyginti su 2013 m. vasario mėn., kuomet jis siekė 10,9 proc.
2014 m. kovo 31 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža atnaujino savo internetinę svetainę. Nuo šiol ji – paprastesnė ir patogesnė darbo ieškantiems žmonėms, darbdaviams ir visiems, besidomintiems darbo rinkos klausimais.
2014 m. kovo 28 d.
Darbo rinkos
Nauja Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo redakcija.
2014 m. kovo 26 d.
Darbo rinkos
Jaunimo darbo centruose visoje šalyje vyksta renginių ciklas – akcija „Planuok karjerą atsakingai“ bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Šiuo metu jau organizuoti 105 renginiai, kuriuose dalyvavo 2,6 tūkst. jaunuolių. Iki gegužės 1 dienos numatoma suorganizuoti dar 260 renginių, susitikimų su besimokančiu jaunimu ir galinčiais jiems realiai padėti karjeroje teikiant kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas.
2014 m. kovo 20 d.
Darbo rinkos
Jaunimo metodinės tarybos posėdyje – sutelkti partnerių pajėgas darbui su jaunimu
2014 m. kovo 18 d.
Darbo rinkos
Tokiu pavadinimu dienraštis „Lietuvos rytas“ kovo 15 d. rubrikoje „Rinkos pulsas“ išspausdino žurnalistės Aidos Murauskaitės publikaciją. Pasak korespondentės, „vienus permainos pastūmėja įgyvendinti nuo vaikystės puoselėtą svajonę, kitus atgraso nuo emigracijos“. Neskaičiusiems straipsnio, siūlome perskaityti, kaip naujų profesijų įgyti bedarbius paskatino Darbo biržos specialistai.
2014 m. kovo 17 d.
Darbo rinkos
,,Eurostat“: nedarbo lygis labiausiai sumažėjo Lietuvoje
2014 m. kovo 17 d.
Darbo rinkos
Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė kartu su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi lankosi Alytuje, kur iškart aplankė Alytaus teritorinę darbo biržą bei Jaunimo darbo centrą.
2014 m. kovo 14 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža baigė įgyvendinti dvejus su puse metų vykdomą Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“, kuriame bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams buvo siūloma dalyvauti profesinio mokymo ir remiamo įdarbinimo priemonėse. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį iš viso veiklose dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. asmenų. Darbo rinkoje įsitvirtino – turi nuolatinį darbą beveik 26 tūkst. buvusių bedarbių.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas