RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2018 m. spalio 5 d.
Kitos naujienos
Spalio 4 d. Seime pristatytas Užimtumo tarnybos veiklos modelis darbdaviams, socialiniams partneriams, savivaldai ir žiniasklaidai. Modernizavus įstaigos valdymo procesus ir konsolidavus žmogiškuosius išteklius, sutelkti didesni resursai klientų aptarnavimo srityje, sumažintas su klientais dirbančių specialistų darbo krūvis bei teikiamos individualesnės paslaugos.
2018 m. spalio 2 d.
Kitos naujienos
Maloniai kviečiame žiniasklaidos atstovus dalyvauti spalio 4 d. 11 val. Lietuvos Respublikos Seime (Spaudos konferencijų salė, II rūmai) vyksiančioje spaudos konferecijoje. Spaudos konferencijoje įgyvendintus struktūrinius, su klientų aptarnavimu susijusius pokyčius pristatys Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Ligita Valalytė.
2018 m. spalio 1 d.
Kitos naujienos
Nuo šiandien Lietuvos darbo birža kartu su dešimt teritorinių darbo biržų tampa vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Optimizavus įstaigos valdymo procesus ir perskirsčius žmogiškuosius resursus, tiesiogiai dirbti su ieškančiaisiais darbo ir darbdaviais pradeda daugiau specialistų.
2018 m. rugsėjo 26 d.
Darbo rinkos
Spalio 1 d. veiklą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po reorganizacijos paslaugas klientams teiks 52 klientų aptarnavimo skyriai 60 savivaldybių. Užimtumo tarnybos padaliniai teiks paslaugas visose Lietuvos savivaldybėse. Užimtumo tarnybą sudarys 7 departamentai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio klientų aptarnavimo departamentai, taip pat Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamentas bei Finansų, teisės ir pirkimų departamentas. Visus klientų aptarnavimo skyrius administruos penki Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio Klientų aptarnavimo departamentai, kurių pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams bei užtikrinti priemonių įgyvendinimą derinant darbo rinkos pasiūlą ir paklausą.
2018 m. rugsėjo 14 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos parengtoje apžvalgoje „Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetį“ pateikiamas užimtumo ir registruoto nedarbo vertinimas, regioniniai skirtumai, darbo jėgos pasiūla ir paklausa, išskirtos profesijos, kurių labiausiai trūksta šiais metais darbo rinkoje.
2018 m. rugsėjo 11 d.
Kitos naujienos
Šalies gyventojai kviečiami būti aktyviais ir pranešti apie asmenų, besinaudojančių valstybės teikiamomis garantijomis, galimus piktnaudžiavimo atvejus, taip pat darbo biržos darbuotojų galimai neskaidrias veiklas. Tą padaryti galima paskambinus trumpuoju numeriu 1883, siunčiant pranešimą elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ldb.lt ar užpildant elektroninę pasitikėjimo anketą.
2018 m. rugsėjo 7 d.
Darbo rinkos
Nuo spalio 1 d. Lietuvos darbo birža kartu su dešimtimi teritorinių darbo biržų taps vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnyba paslaugas darbo ieškantiems ir darbdaviams teiks visoje Lietuvoje, pereinamuoju laikotarpiu klientai bus aptarnaujami įprastai.
2018 m. rugsėjo 7 d.
Darbo rinkos
Šiandien vykusiame susitikime su socialiniais partneriais buvo pristatyti darbdavių apklausos rezultatai, situacija darbo rinkoje, supažindinta su priemonėmis, kurias įgyvendina darbo birža: paramos mokymuisi – kompetencijų pripažinimas, pameistrystė, stažuotė, profesinis mokymas ir remiamo įdarbinimo bei paramos judumui programomis.
2018 m. rugpjūčio 31 d.
Darbo rinkos
Darbo biržoje užsiregistravę darbo ieškantys asmenys gali pasitikrinti per gyvenimą sukauptas kompetencijas ir įgyti jas patvirtinantį diplomą ar pažymėjimą. Ši Darbo biržos priemonė padeda greičiau ir lengviau įgyti trūkstamą kvalifikaciją ir įsitvirtinti darbo rinkoje.
2018 m. rugpjūčio 23 d.
Darbo rinkos
Nuo rugsėjo 1 d. darbo ieškantiems gyventojams ir darbdaviams konsultacijos apie Darbo biržos paslaugas bus teikiamos paskambinus trumpuoju informaciniu numeriu 1883. Iki šiol šiuo numeriu klientams buvo teikiama tik „Sodros“ informacija. Lietuvos darbo biržos Konsultavimo telefonu skyrius veikia Lazdijuose. Planuojama, kad 15 darbuotojų teiks konsultacijas klientams rūpimais klausimais. Šį skyrių įkurti Lazdijuose pasirinkta dėl geros turimų patalpų ir technikos infrastruktūros, taip pat siekiant sukurti daugiau darbo vietų tuose šalies regionuose, kur nedarbo rodikliai yra vieni didžiausių.
2018 m. rugpjūčio 20 d.
Darbo rinkos
Rugpjūčio 20-23 d. Lietuvos darbo biržoje lankosi Mongolijos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Užimtumo ir socialinės paramos tarnybos atstovai pagal įgyvendinamą Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Parama užimtumo politikos, skatinančios darbo vietų kūrimą Mongolijoje, tobulinimui“.
2018 m. liepos 25 d.
Darbo rinkos
Liepos 25 d. Lietuvos darbo biržos vadovė Ligita Valalytė dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro Kalvarijoje organizuotoje diskusijoje „Darbo rinka XXI a., darbuotojų mobilumas, šiuolaikinės vergovės apraiškos ir jos prevencija. ES perspektyva“, kur pristatė situaciją šalies darbo rinkoje ir užsieniečių iš trečiųjų šalių įdarbinimo tendencijas.
2018 m. liepos 24 d.
Darbo rinkos
Šalies darbo rinkoje neišnaudotas darbo jėgos potencialas – besimokantis 14 – 20 metų jaunimas. Jau nuo pavasario mokiniai aktyviai ieško laikino įsidarbinimo galimybių, o pasibaigus mokslo metams, į šalies 45 jaunimo darbo centrus kasdien užsuka vidutiniškai apie 100 moksleivių, kurie domisi darbu vasarą, konsultuojasi darbo teisės klausimais. Srautas itin suaktyvėjo birželį ir liepą, juolab, kad nebūtina registracija darbo biržoje – kiekvieną dieną telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai atvykus teikiama informacija apie laisvas darbo vietas moksleiviams ir studentams, specialiai visoje šalyje 2 mėnesius veikė akcija „Atvirų durų dienos moksleiviams“. Užimtumo besimokantis jaunimas ieško ir per socialinius tinklus – beveik kasdien Lietuvos darbo biržos Facebook paskyroje klausta, kur besimokančiam jaunimui vasaros būtų galima įsidarbinti.
2018 m. birželio 21 d.
Kitos naujienos
Siekiant užtikrinti laisvą asmenų judėjimo principą Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje bei plėsti Europoje veikiantį EURES tinklą, birželio 28 d. 14 val. Lietuvos darbo birža organizuoja renginį „EURES – Jūsų partneris Europoje“. Renginio metu bus pristatoma EURES tinklo veikla, svarbiausi EURES reglamento aspektai, bendradarbiavimo galimybės.
2018 m. birželio 19 d.
Darbo rinkos
Šilutės rajono savivaldybėje birželio 19 d. įvyko išplėstinis renginys, skirtas stiprinti partnerystę sprendžiant užimtumo klausimus Šilutės regione. Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo, kad šiandienos didžiausias iššūkis darbo rinkoje yra darbuotojų trūkumas, o Šilutės darbo biržoje šiandien esantys 2,5 tūkst. registruotų darbo ieškančių asmenų yra didelis potencialas vietos darbo rinkai. Birželio mėnesį suintensyvinus darbą su darbo ieškančiais asmenimis, Šilutėje buvo stebimos nelegalaus darbo tendencijos, todėl kartu su Šilutės rajono savivaldybe ir Valstybine darbo inspekcija buvo organizuotas renginys nelegalaus darbo prevencijos klausimais regione „Nelegaliam darbui NE“.
2018 m. birželio 7 d.
Darbo rinkos
Latvijos 100-mečiui skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Užimtumas Latvijoje vakar, šiandien ir rytoj", vykusioje gegužės 24 d. Rygoje, Latvijos ir užsienio ekspertai diskutavo aktualiais darbo rinkos klausimais, kurie ilgalaikėje perspektyvoje turi įtakos darbo rinkos plėtrai Latvijoje ir Baltijos šalyse. Apžvelgtos darbo rinkos tendencijos, istorinė patirtis ir ateities prognozės, globalizacijos, demografijos ir skaitmeninių technologijų poveikis, Latvijos darbo rinkos vystymasis tarptautiniame kontekste, darbo rinkos svarba pokyčiams, darbo aplinkai ir darbo formoms, žmogiškųjų išteklių plėtra ir verslo skatinimas.
2018 m. gegužės 24 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, sukūrė Atsargos karių banką, kuriame darbo ieškantys atsargos kariai gali pateikti informaciją apie save ir greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviai – įdarbinti į atsargą išleistus karius.
2018 m. gegužės 18 d.
Kitos naujienos
Lietuvos darbo birža dalyvaus gegužės 21–27 dienomis kasmetinėje pilietinėje akcijoje „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. Akcijos savaitę visoje Lietuvoje vyks skaidrumą ir visuomenės sąmoningumą skatinantys renginiai, ypatingą dėmesį šiais metais skiriant sąžiningo verslo puoselėjimui šalies regionuose.
2018 m. balandžio 13 d.
Kitos naujienos
Jau septintus metus iš eilės asociacija „Investors’ Forum“, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus Lietuvoje, paskelbė ir apdovanojo labiausiai prie investicinio klimato gerinimo šalyje prisidėjusias verslo įmones, valstybės institucijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus. Lietuvos darbo biržos direktorei Ligitai Valalytei įteiktas 2017 metų valstybės tarnautojos apdovanojimas.
2018 m. balandžio 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvoje antrą kartą įgyvendinama eksporto lyderių programa „Sparnai“, skirta pritraukti ir išlaikyti šalies talentus. Programą vykdanti „Versli Lietuva“ tikisi, kad ne mažiau nei pusė programos dalyvių sugrįš dirbti į Lietuvą po studijų užsienyje, o per dvejus programos metus 24 dalyviai ženkliai prisidės prie Lietuvos eksporto konkurencingumo didinimo.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas