RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. balandžio 27 d.
Darbo rinkos
Svarbus pakeitimas „Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše“ – nebeliko pagrindo nutraukti bedarbio statusą, bedarbiui atsisakius tinkamo siūlomo darbo.
2015 m. balandžio 24 d.
Darbo rinkos
Balandžio 23 d. Lietuvos darbo biržos surengtoje konferencijoje „Socialinės įmonės Lietuvoje 2005 – 2015 m.“ apžvelgta šalies socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių veikla, įvertinti pokyčiai ir pasidalinta gerąją įmonių patirtimi. Renginyje buvo apdovanotos socialinės įmonės už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką.
2015 m. balandžio 21 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose pradedama diegti lyginamosios analizės ir lyginamojo mokymosi sistema. Tai naujas žingsnis įstaigos veiklos tobulinimo kelyje, kurio svarbiausi tikslai – sisteminis duomenų rinkimas, veiklos rezultatų vidinis įsivertinimas ir išorinis vertinimas bei palyginimas tarp teritorinių darbo biržų ir klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių skyrių, pasikeitimas gerąja patirtimi. Esminis šios sistemos diegimo motyvas – aukštesnės paslaugų kokybės siekimas ir geresnis klientų poreikių tenkinimas.
2015 m. balandžio 20 d.
Darbo rinkos
Ekonominė situacija Europos Sąjungoje (ES) pradėjo pamažu gerėti beveik prieš dvejus metus, dauguma valstybių narių neseniai pastebėjo bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą, užimtumo rodikliai pagerėjo daugelyje sektorių. Užimtumo ir socialinės padėties ES ketvirtinėje apžvalgoje buvo išryškintos svarbios teigiamos tendencijos, pavyzdžiui, nuolatinis bendro nedarbo ir jaunimo nedarbo mažėjimas, neterminuotų darbo sutarčių skaičiaus didėjimas, taip pat – pirmą kartą nuo krizės pradžios – ilgalaikio nedarbo mažėjimas. Tačiau dideli iššūkiai išlieka – nedarbo lygis vis dar aukštas, taip pat ryškūs skirtumai tarp valstybių narių.
2015 m. balandžio 17 d.
Darbo rinkos
Kaip įprasta, pavasarį darbo rinka suaktyvėja. Darbdaviai registruoja daugiau laisvų darbo vietų, nemaža jų dalis – sezoniniams darbams. Kovo – balandžio mėnesiais labiausiai darbo rankų reikia žemės ūkio, statybos sektoriuose, vėliau, nuo gegužės mėnesio, sezoninius darbus pradeda siūlyti įvairios paslaugų sektoriaus, prekybos įmonės, viešbučiai, restoranai, maitinimo įstaigos.
2015 m. balandžio 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos elektroninėmis paslaugomis 2014 metais naudojosi 59 proc. apklaustų darbdavių – tai 7 proc. punktais daugiau nei ankstesniais metais. Net 97 proc. visų apklaustų įmonių atstovų šias darbo biržos paslaugas įvertino gerai. Kaip ir anksčiau, populiariausios elektroninės paslaugos yra darbo vietų skelbimų įvedimas ir darbuotojų paieška – jas pasirinko apie 91 proc. respondentų, naudojusių elektronines paslaugas.
2015 m. balandžio 9 d.
Darbo rinkos
Balandžio 8 d. Vilniaus teritorinės darbo birža ir Asociacija „Langas į ateitį“ pasirašė partnerystės susitarimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Europos Komisijos iš dalies finansuojamą spartesnio informacinių technologijų (IT) specialistų rengimo projektą „Pradėk IT karjerą“.
2015 m. balandžio 8 d.
Darbo rinkos
Darbo jėgos mobilumas pastaraisiais metais jau kitoks nei prieš dešimtmetį: žmonės drąsiau darbo ieško ir šalies viduje, keisdami gyvenamąją vietą, o nepasiteisinus lūkesčiams, laimės važiuoja svetur. Neretai per skubotus sprendimus darbo paieškoje nukenčia tie, kurie vyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų svečioje šalyje aplinkybių. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo.
2015 m. balandžio 7 d.
Darbo rinkos
Kovą – šylant orui – didesnė tikimybė susirasti darbą. Tai patvirtina ir 28,4 proc. išaugęs darbo pasiūlymų skaičius – darbo paklausa ypač padidėjo terminuotam darbui. Laisvų darbo vietų padaugėjo judamųjų žemės ir miškų ūkio variklinių įrenginių operatoriams, slaugos specialistams, dažytojams, statybos ir mechanikos inžinieriams. Ir toliau rinkoje paklausūs pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai bei reklamos ir rinkodaros specialistai. Iš viso darbo biržoje darbdaviai įregistravo 29,2 tūkst. laisvų darbo vietų.
2015 m. balandžio 3 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos projektas „Pasitikėk savimi“ pratęsiamas iki šių metų liepos 31 d. – dar beveik tūkstantis nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių penkiolikoje šalies miestų turės galimybę aktyviai dalyvauti jo veiklose, kad greičiau įsitrauktų į darbo rinką ar grįžtų į švietimo sistemą.
2015 m. balandžio 2 d.
Darbo rinkos
Balandžio 1 d. Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo darbo centrų darbuotojai kėlė kvalifikaciją seminare „Jaunimo nedarbo mažinimas – efektyvios rinkodaros svarba“. Seminarą organizavo ir mokymus vedė LR Vyriausybės Komunikacijos departamento Spaudos ir komunikacijos skyriaus JPP „Kurk Lietuvai“ projektų vadovai Aivaras Vencevičius ir Julija Kačanova.
2015 m. balandžio 1 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. vasarį buvo 9,8 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų vasariu, kai sudarė 10,5 proc. Tai mažiausias rodiklis nuo 2011 m. rugsėjo.
2015 m. kovo 27 d.
Darbo rinkos
Jau įpusėjo vasario vidury prasidėjęs renginių ciklas – akcija ,,Planuok karjerą atsakingai‘‘, skirtas bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Iki gegužės 1 dienos vyksianti akcija sudomino jaunimą: 5,5 tūkst. jaunuolių– beveik dvigubai daugiau nei pernai – dalyvavo jaunimo darbo centrų renginiuose visoje šalyje.
2015 m. kovo 26 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo vykdymo“.
2015 m. kovo 25 d.
Darbo rinkos
Kovo 25 d. Lietuvos darbo biržoje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento ekonomistė Qianying Chen. Viešnią domino aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimo šaltiniai, šių priemonių esminiai ypatumai ir taikymo mechanizmas.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje dažniausiai trukdo darbo patirties stoka. Registruotiems darbo biržoje jaunuoliams iki 29 metų geriausia išeitis – pasirašyti Darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir darbo patirties įgyti pas darbdavius. Tokios iniciatyvos imtis skatina Lietuvos darbo birža, šią remiamojo įdarbinimo priemonę – darbo įgūdžių įgijimo sutartį – pradėjusi įgyvendinti nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu savo iniciatyva darbo įgūdžių panoro įgyti ir su darbdaviais dvišales darbo įgūdžių įgijimo sutartis pasirašė 81 darbo ieškantis jaunuolis.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms ir bendradarbiavimui stiprinti. Abiejų konkursų įgyvendinimui skirti 86 886 EUR.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas ir įsakymas, kuriuo jis buvo patvirtintas, yra išdėstomi nauja redakcija.
2015 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža skiria didelį dėmesį socialinei partnerystei ir palaiko glaudžius ryšius su daugeliu šalies darbdavių organizacijų. Viena jų – Lietuvos darbdavių konfederacija, kovo 20 d. vykusiame kongrese Lietuvos darbo biržai įteikė padėkos raštą už darbdavių ir teritorinių darbo biržų glaudų bendradarbiavimą skatinant užimtumą.
2015 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Priimtas naujas teisės aktas – „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas“, kuris reglamentuoja ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pateikimą, Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką, Prašymo netenkinimo pagrindus ir darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį. Šis aprašas įsigaliojo nuo šių metų kovo 21 d.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas