RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. rugsėjo 2 d.
Darbo rinkos
Visą rugsėjį tolesnių mokslų nepasirinkę abiturientai, neturintys profesijos arba neįgiję pagrindinio išsilavinimo jaunuoliai kviečiami dalyvauti darbo biržos profesinio informavimo ir orientavimo renginiuose, kuriuose jie galės susipažinti su įvairiomis profesinėmis veiklomis ir bus skatinami įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją. Čia dalyvaujantys profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų atstovai siūlys įgyti darbo rinkoje paklausias profesijas. Teritorinių darbo biržų tarpininkai ir konsultantai taip pat individualiai dirbs su nekvalifikuotais jaunuoliais.
2014 m. rugsėjo 1 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, euro zonoje nedarbo lygis šių metų liepą, palyginti su birželiu, išliko nepakitęs ir siekė 11,5 proc., tačiau jis smuktelėjo, palyginti su 2013 m. liepa (11,9 proc.). Visoje ES nedarbo lygis liepą, kaip ir birželį, sudarė 10,2 proc. Šis rodiklis taip pat mažėjo, palyginti su 2013 m. liepos mėn. (10,9 proc.).
2014 m. rugpjūčio 29 d.
Darbo rinkos
Darbo jėgos mobilumas pastaraisiais metais jau kitoks nei prieš dešimtmetį: žmonės drąsiau darbo ieško ir šalies viduje, keisdami gyvenamąją vietą, o nepasiteisinus lūkesčiams, laimės važiuoja svetur. Neretai per skubotus sprendimus darbo paieškoje nukenčia tie, kurie vyksta neišsiaiškinę visų darbo ir gyvenimo sąlygų svečioje šalyje aplinkybių. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo. Šių metų pirmąjį pusmetį konsultantai visoje šalyje informavo ir individuliai konsultavo 10,8 tūkst. gyventojų, organizavo 81 informacinį susitikimą gyventojams ir rengė Europos darbo dienas besidomintiems laisvu asmenų judėjimu Europoje.
2014 m. rugpjūčio 28 d.
Darbo rinkos
Šiandien, rugpjūčio 28 d., Lietuvos darbo biržoje lankėsi savaitę praktiką Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atliekantys projekto „Moksleiviai – į Vyriausybę“ dalyviai Ina Vaitiekutė iš Šilutės krašto ir Klaudijus Melys iš Kauno.
2014 m. rugpjūčio 25 d.
Darbo rinkos
Viena laisvių, kuriomis naudojasi ES piliečiai, yra laisvas darbuotojų judėjimas. Jis apima darbuotojų ir šeimos narių teises atvykti į šalį ir joje apsigyventi bei teisę dirbti kitoje valstybėje narėje. ES piliečių tam tikrų rūšių sveikatos ir socialinės apsaugos teisės gali būti perkeltos į šalį, kur jie vyksta ieškoti darbo. Socialinės apsaugos teisių perkėlimu, t.y. migrantų nedarbo socialinio draudimo (NSD) stažo sumavimu ir nedarbo socialinio draudimo išmokos (NSDI) eksporto galimybėmis, naudojasi ir mūsų šalies piliečiai. Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos duomenimis, daugėja grįžtančių į Lietuvą asmenų, kurie nori, kad jų įgytas darbo ir draudimo laikotarpis būtų įskaitytas Lietuvoje.
2014 m. rugpjūčio 22 d.
Darbo rinkos
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas.
2014 m. rugpjūčio 18 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašą, kurį taikant praktikoje siekiama pagerinti darbo ieškančių asmenų ir darbdavių, įgyvendinančių aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atranką. Pagal naująją tvarką, jie į priemones bus siunčiami taikant formalius, neformalius ir specialiuosius kriterijus. Teritorinės darbo biržos pagerins individualios užimtumo veiklos planavimą darbo ieškantiems asmenims, jų karjeros planavimą ir integraciją į darbo rinką. Tokio pobūdžio aprašas parengtas pirmą kartą per darbo biržos veiklos laikotarpį.
2014 m. rugpjūčio 14 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža, reaguodama į įtemptą situaciją maisto pramonėje dėl tam tikrų produktų importo uždraudimo į Rusijos Federaciją, stiprina stebėseną teritorijose, kuriose veikia maisto pramonės bendrovės ir padidėjusi rizika dėl grupės darbuotojų atleidimų. Teritorinės darbo biržos įpareigotos nuolat teikti informaciją apie susiklosčiusią situaciją vietos darbo rinkoje, taip pat numatyti priemones, jei būtų atleidžiami maisto ir žemės ūkio sektoriuose dirbantys darbuotojai. Lietuvos darbo birža kas savaitę vertins situaciją darbo rinkoje ir apie tai informuos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. (Papildyta informacija)
2014 m. rugpjūčio 13 d.
Darbo rinkos
Jau tarpukario Lietuvoje suprato, kad viešieji darbai geriau nei nedarbas. Tam 1933-iaisiais buvo priimtas Viešųjų darbų fondo įstatymas. Tuometinės Darbo biržos registruotus bedarbius, kurių nepavyko įdarbinti, siuntė dirbti viešuosius darbus – tiesti kelius, tvarkyti gatves, drenuoti laukus ir pan. Dešimtmečiams praėjus, ši laikino užimtumo priemonė vertinama įvairiai – gerai įsitvirtinusiems darbo rinkoje ir karjerą tikslingai darantiems tai atrodo menkaverčiai darbai, kurių gali ir nebūti, atokiose gyvenvietėse ir miesteliuose gyvenantiems šie darbai yra išganymas užsidirbti šiek tiek pajamų ir socializuotis, abejingieji net nesvarsto jų naudingumo. O jie vyksta – ir šiemet 14,2 tūkst. bedarbių nudirbo nemažai naudingų darbų vietos bendruomenėms. Tarp jų buvo 567 besimokantys bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ar aukštosiose mokyklose.
2014 m. rugpjūčio 12 d.
Darbo rinkos
Šiandien Palanga kupina jaunatviškos energijos – didžiausiame šalies kurorte bus kūrybingai minima Tarptautinė jaunimo diena. Renginiuose laukiami ne tik palangiškiai, bet ir jaunuoliai iš kitų šalies miestų. Nuotaikingi renginiai, skirti Tarptautinei jaunimo dienai paminėti, vyks kultūrinėje erdvėje „I love Palanga“. Palangos Jaunimo darbo centras kviečia Tarptautinę jaunimo dieną praleisti turiningai – rugpjūčio 12 dieną 13.30 val. Palangos JDC prasideda seminaras „Internetinis verslas – teorija ir praktika“.
Naujienų archyvas