RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. lapkričio 26 d.
Darbo rinkos
Vakar, lapkričio 25 d., Vilniuje konferencijos „Savanorystė - kelias į sėkmingą karjerą?“ dalyviai - nevyriausybinių organizacijų, ministerijų, Europos socialinio fondo agentūros, viešųjų įstaigų ir verslo įmonių atstovai skaitė pranešimus apie savanorystę, diskutavo, kaip pasiekti, kad ji būtų naudingesnė jaunimui. Diskusijoje „Savanorystė – pervertinta ar neįvertinta“ dalyvavo Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Liubertė.
2014 m. lapkričio 24 d.
Darbo rinkos
Praėjusią savaitę jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo darbo centrų specialistai seminare aptarė bendrus koordinuotos veiklos veiksmus dirbant su nedirbančiu ir nesimokančiu jaunimu. Daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimams, kaip motyvuoti neaktyvius jaunuolius, taip pat buvo išbandyti praktiniai tarpžinybinio bendradarbiavimo metodai.
2014 m. lapkričio 21 d.
Darbo rinkos
Lapkritį jau antrasis jaunimo darbo centras šalyje atveria duris nedirbančiam, nesimokančiam ar savęs dar tik ieškančiam jaunimui. Prieš savaitę įkurtuvių nuotaikomis gyveno Šilalės jaunimo darbo centro darbuotojai, šiandien, lapkričio 21 dieną, Jonavos jaunimo specialistai rengiasi pranešti miesto jauniesiems gyventojams, kad nuo šiol jie turi savo susitikimų vietą, kurioje nemokamai bus informuojami ir konsultuojami įvairiais darbo rinkos klausimais. Kartu su bendraamžiais jie galės dalyvauti įvairiuose jaunimui skirtuose renginiuose, interaktyviuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskutuoti karjeros temomis. Jonavos jaunimo darbo centras yra 28-asis šalyje ir trečiasis – Kauno apskrityje. Gruodį – paskutinis šiais metais – toks centras bus atidaromas Šilutėje.
2014 m. lapkričio 17 d.
Darbo rinkos
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu yra tvirtinamas Savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2015 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas.
2014 m. lapkričio 17 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža kasmet atlieka kvalifikuotų darbuotojų ir specialistų poreikio prognozę ir siekia nustatyti būsimas darbo vietas, kurioms užpildyti parengtų specialistų skaičius yra nepakankamas. Darbo rinkos prognozei parengti ir profesinio mokymo paslaugų 2015 metams poreikiui nustatyti, šalies teritorinės darbo biržos šiuo metu atlieka darbdavių apklausą. Jos tikslas – numatyti 2015 metų pokyčius darbo rinkoje ir sužinoti kitų metų profesinio mokymo paslaugų poreikį. Duomenys bus analizuojami tik apibendrinta forma ir panaudoti darbo rinkos prognozei.
2014 m. lapkričio 11 d.
Darbo rinkos
Lapkričio 11 d. Šilalėje atidaromas Jaunimo darbo centras. Nuo šiol jaunieji žemaičiai turės jiems skirtą atviro informavimo erdvę, kurioje nemokamai bus informuojami ir konsultuojami įvairiais darbo rinkos klausimais, galės dalyvauti kūrybiškuose, inovatyviuose ir tikslinėms jaunimo grupėms skirtuose užsiėmimuose. Tai 27-asis Jaunimo darbo centras šalyje ir trečiasis – Tauragės apskrityje.
2014 m. lapkričio 6 d.
Darbo rinkos
2014 m. spalio 24 d. patvirtintas Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašas, kuris įsigalios 2015 m. gegužės 1 d. ir pakeis Individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gaires. Įsigaliojus naujajam aprašui, bus siekiama padidinti bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimo kokybę teritorinėse darbo biržose, užtikrinti tikslingą ir kokybišką individualių darbo rinkos paslaugų teikimą ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymą, kryptingą karjeros pokyčių planavimą ir tvarią integraciją į darbo rinką bei efektyvų turimų finansinių išteklių panaudojimą.
2014 m. lapkričio 5 d.
Darbo rinkos
Spalį nedarbo mažėjimo tempai truputį prislopo, tačiau darbdaviai per mėnesį įregistravo 28,8 tūkst. laisvų darbo vietų – tai 8,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Baigiantis rudens sezonui daugėjo darbo pasiūlymų buhalteriams, pardavimo atstovams, vadybininkams, garo variklių ir katilų operatoriams, o sumažėjo virėjams, statybininkams, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams.
2014 m. lapkričio 5 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo. Šių metų pirmąjį pusmetį konsultantai visoje šalyje informavo ir individuliai konsultavo 10,8 tūkst. gyventojų, organizavo 81 informacinį susitikimą gyventojams ir rengė Europos darbo dienas besidomintiems laisvu asmenų judėjimu Europoje.
2014 m. lapkričio 4 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis rugsėjį sudarė 10,1 proc. ir buvo panašus kaip rugpjūtį (10,2 proc.), tačiau mažesnis nei 2013 m. rugsėjį (10,8 proc.). Nedarbo lygis Lietuvoje, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, nuo 11,4 proc. rugpjūtį mažėjo iki 11,3 proc. rugsėjį.
2014 m. lapkričio 3 d.
Darbo rinkos
Europos parke spalio 30 d. vykusioje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Lietuvos darbo biržai – 95 metai“ moksliniu požiūriu įvertinta, kaip kūrėsi darbo biržos Lietuvos valstybės modernėjimo kontekste, kaip plėtojosi ir modernėjo Lietuvos darbo biržos paslaugos, taip pat apžvelgti praktinės veiklos ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais aspektai bei pagerbti labiausiai nusipelnę darbuotojai. Darbo biržos darbuotojus sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas ir Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.
2014 m. spalio 22 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos EURES tarnyba spalį surengė „Europos darbo dienas“ Kauno teritorinėje darbo biržoje. Šiame renginyje ketinantiems ieškoti darbo arba jau dirbusiems užsienyje gyventojams buvo teikiama informacija ir konsultacijos apie darbo ir gyvenimo sąlygas bei socialines apsaugos garantijas Europos šalyse. Šiųmetinėse „Europos darbo dienose“ dalyvavo Vokietijos, Airijos, Slovakijos, Ispanijos, Latvijos, Nyderlandų ir Čekijos EURES konsultantai.
2014 m. spalio 21 d.
Darbo rinkos
Spalio 20 dieną Lietuvos darbo biržoje vyko susitikimas su Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vykdomo jaunimui skirto projekto ekspertais David Halabasky (EBPO), dr. Mirela Xheneti iš Sasekso universiteto (JK) ir dr. Cristina Diaz Garcia iš Kastilijos – La Mančos universiteto (Ispanija). Svečius domino jaunimo verslumo skatinimo klausimai Lietuvoje, jaunimo problemos darbo rinkoje ir geroji patirtis – projektai ir iniciatyvos, padedančios skatinti jų verslumą.
Naujienų archyvas