RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2014 m. gruodžio 18 d.
Darbo rinkos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išleido elektroninį leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, sveikatos apsaugą, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie ypač aktualūs emigravusiems iš Lietuvos ir ketinantiems sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
2014 m. gruodžio 15 d.
Darbo rinkos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės siūlomos registruotiems teritorinėse darbo biržose darbo ieškantiems žmonėms, turintiems bedarbio statusą. Šiais metais per vienuolika mėnesių jose dalyvavo 61,5 tūkst. bedarbių. Veiksmingiausios – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija ir parama darbo vietoms steigti.
2014 m. gruodžio 15 d.
Darbo rinkos
Gruodžio 15 d. Moldovos centrinės užimtumo tarnybos delegacija lankėsi Lietuvos darbo biržoje pagal Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (SIDA) įgyvendinamą projektą ,,Migracijos valdymo gebėjimų stiprinimas Moldovoje“. Susitikime su Lietuvos darbo biržos specialistais buvo aptarti valdymo pagal rezultatus ir informacinių technologijų panaudojimo valdymo bei kiti aktualūs darbo rinkos klausimai.
2014 m. gruodžio 12 d.
Darbo rinkos
Šiandien, gruodžio 12 d., Lietuvos darbo biržoje įvyko susitikimas su Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais. Aptarta aktuali tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų situacija darbo rinkoje ir trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo klausimai.
2014 m. gruodžio 10 d.
Darbo rinkos
Keičiamos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo nuostatos, susijusios su euro įvedimu. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
2014 m. gruodžio 5 d.
Darbo rinkos
„Įgyk paklausią profesiją“ – startuojantis nuo gruodžio projektas, skirtas teritorinėse darbo biržose registruotiems bedarbiams. 3 tūkst. darbingo amžiaus nedirbančių gyventojų turi galimybę įgyti naują kvalifikaciją arba patobulinti turimą, dalyvaudami profesinio mokymo priemonėje. Šį projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža Europos socialinio fondo lėšomis.
2014 m. gruodžio 4 d.
Darbo rinkos
Nuosekliai visus metus mažėjęs registruotas nedarbas, rudeniui baigiantis, šiek tiek paaugo, bet palyginti su praėjusiais metais, bedarbių registruota 33,1 tūkst. mažiau. Lietuvos darbo biržos duomenų registre gruodžio 1 d. iš viso buvo 159,8 tūkst. bedarbių – 8,8 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų.
2014 m. gruodžio 2 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis išliko stabilus – spalį sudarė 10 proc. ir buvo mažesnis, palyginti su 2013 m. spaliu, kai siekė 10,7 proc.
2014 m. lapkričio 28 d.
Darbo rinkos
Teritorinėse darbo biržose registruoti Evelina, Vaidotas ir Daiva turi skirtingas patirtis darbo rinkoje, tačiau juos suvienijo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas Europos socialinio fondo projektas „Išlik darbo rinkoje“. Šis projektas per dešimt mėnesių daugiau kaip 15 tūkst. darbo ieškančių žmonių sudarė galimybes juos įdarbinti subsidijuojant, įgyti darbo įgūdžių arba darbo rotacijoje laikinai pakeisti nuolatinius darbuotojus jų atostogų metu.
2014 m. lapkričio 27 d.
Darbo rinkos
Šį rudenį vyko įdomių tarptautinių renginių, kuriuose dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos darbo biržos atstovai. Pagrindinės tarptautinių diskusijų kryptys – darbo rinkos prognozavimo ir įsidarbinimo galimybių barometrų rengimo naujovės, pagal individualius poreikius pritaikytų paslaugų teikimas, elektroninių paslaugų plėtra, užimtumo tarnybų valdymo sistemos, inovacijų vadyba ir kt.
2014 m. lapkričio 24 d.
Darbo rinkos
Praėjusią savaitę jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo darbo centrų specialistai seminare aptarė bendrus koordinuotos veiklos veiksmus dirbant su nedirbančiu ir nesimokančiu jaunimu. Daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimams, kaip motyvuoti neaktyvius jaunuolius, taip pat buvo išbandyti praktiniai tarpžinybinio bendradarbiavimo metodai.
2014 m. lapkričio 21 d.
Darbo rinkos
Lapkritį jau antrasis jaunimo darbo centras šalyje atveria duris nedirbančiam, nesimokančiam ar savęs dar tik ieškančiam jaunimui. Prieš savaitę įkurtuvių nuotaikomis gyveno Šilalės jaunimo darbo centro darbuotojai, šiandien, lapkričio 21 dieną, Jonavos jaunimo specialistai rengiasi pranešti miesto jauniesiems gyventojams, kad nuo šiol jie turi savo susitikimų vietą, kurioje nemokamai bus informuojami ir konsultuojami įvairiais darbo rinkos klausimais. Kartu su bendraamžiais jie galės dalyvauti įvairiuose jaunimui skirtuose renginiuose, interaktyviuose užsiėmimuose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskutuoti karjeros temomis. Jonavos jaunimo darbo centras yra 28-asis šalyje ir trečiasis – Kauno apskrityje. Gruodį – paskutinis šiais metais – toks centras bus atidaromas Šilutėje.
Naujienų archyvas