RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. liepos 29 d.
Darbo rinkos
Talentų banko programoje, kurią Lietuvos darbo birža daugiau nei prieš 10-metį sukūrė išsilavinusio jaunimo užimtumo poreikiams tenkinti, šiuo metu yra įsiregistravę 2,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Daugiausiai – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – 2,1 tūkst. ir aukštuoju neuniversitetiniu (koleginis) – 0,8 tūkst. Ši programa rekomenduojama kvalifikuotam jaunimui, kuris nesiregistruodamas darbo biržoje nemokamai gali skelbti savo CV. Tai puiki galimybė būti matomam – prisistatyti darbdaviams, siekti tolesnės karjeros ir geresnės darbo vietos. Darbdaviams Talentų bankas yra potencialių darbuotojų šaltinis ir gera proga užsiauginti jaunus specialistus, studijuojančius ar jau baigiančius aukštąsias mokyklas jaunuolius, kuriems tiesiogiai darbo vietoje padėtų įgyti reikiamą kvalifikaciją.
2015 m. liepos 29 d.
Darbo rinkos
Šiandien, liepos 29 dieną, Lietuvos darbo birža ir Valstybinė mokesčių inspekcija susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo periodiškai organizuojant ir vedant seminarus – auditorinius ir e. seminarus – mokesčių klausimais teritorinėse darbo biržose registruotiems, verslą kurti ketinantiems ir šia veikla besidomintiems darbo ieškantiems žmonėms. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Virginijus Narvilas.
2015 m. liepos 28 d.
Darbo rinkos
Antrus metus vykstantis projektas „Pasitikėk savimi“ ieško naujų formų jaunimo užimtumui ir kūrybiškumui skatinti – neseniai organizavo iniciatyvą „Aš – ateitis“. Penkiolikoje šalies miestų įvairiuose renginiuose jaunuoliai mokėsi savarankiškumo ir dirbti komandoje. Nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai turėjo galimybes saviraiškai – ieškojo naujų idėjų, keičiančių ne tik jų požiūrį ar jų gyvenimo būdą, tačiau ir nešančių naudą vietos bendruomenei. Išmoktos pamokos vėliau pravers jaunuolių tolesnėje karjeroje – padės pasirinkti profesiją ir lengviau adaptuotis darbo rinkoje.
2015 m. liepos 23 d.
Darbo rinkos
Kauno teritorinė darbo birža, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija bei UAB „Garlita” liepos 22 d. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą „Tvarus jaunimo užimtumas: stabdyk emigraciją”. Plėtojant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, jaunimas skatinamas įgyti paklausią darbo rinkoje profesiją ir likti dirbti bei gyventi Lietuvoje.
2015 m. liepos 22 d.
Darbo rinkos
Vakar Lietuvos darbo biržoje vykusioje apskrito stalo diskusijoje su Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ atstovais aptarta situacija darbo rinkoje ir trūkstamų darbuotojų rengimo galimybės transporto sektoriui. Renginio metu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
2015 m. liepos 17 d.
Darbo rinkos
Ilgalaikiai, vyresni kaip 50 metų ir jauni bedarbiai antrus metus vykstančiame projekte „Išlik darbo rinkoje“ įgyja paklausią darbo rinkoje profesiją, reikalingus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje arba pakeičia darbuotojus jų tikslinių atostogų metu. Nuo projekto pradžios jau daugiau kaip 26 tūkst. registruotų šalies teritorinėse darbo biržose bedarbių nusiųsta į priemones, padedančias jiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Šiuo metu per 13 tūkst. buvusių projekto dalyvių jau turi nuolatinį darbą.
2015 m. liepos 14 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo bei asmenims, grįžtantiems į Lietuvą.
2015 m. liepos 10 d.
Darbo rinkos
Liepos pradžioje šalies jaunimo darbo centruose prasidėjo renginių ciklas – akcija „Nuo diplomo iki darbo sutarties“ absolventams ir tolesnių studijų nesirenkantiems abiturientams. Renginiai vyks visą liepą ir rugpjūtį – kviečiame dalyvauti visus, kuriuos domina darbas, verslas ar tiesiog neįgyvendintas poreikis save pažinti! Taip pat siūlome absolventus reklamuoti save darbdaviams Talentų banke – aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazėje www.ldb.lt
2015 m. liepos 9 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų darbuotojai tęsia pasirengimą lyginamosios analizės ir lyginamojo mokymosi projektui įgyvendinti. Liepos-rugpjūčio mėn. vyks darbuotojų kompetencijų ugdymas mokymuose ,,Lyginamosios analizės ir lyginamojo mokymosi sistema – bendrojo vertinimo modelis“. Jų tikslas – siekti aukštesnės paslaugų kokybės ir geresnio klientų poreikių tenkinimo.
2015 m. liepos 3 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos duomenų registre liepos 1 d. buvo 153,3 tūkst. bedarbių – tai 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Jaunimo iki 29 metų – 26,8 tūkst. Į teritorines darbo biržas kreipėsi ir darbo pasiūlymų laukia 1,2 tūkst. absolventų: kvalifikuoti ką tik mokslus baigę ir paklausias profesijas bei specialybes įgiję jaunuoliai pasirengę dirbti virėjais, automobilių mechanikais, apdailininkais, vadybininkais, kompiuterinės technikos operatoriais, suvirintojais ir kt.
2015 m. liepos 2 d.
Darbo rinkos
IT specialistų poreikis auga, todėl nemažai įmonių svarsto, kaip spręsti jų paieškos problemą. Situaciją galėtų pagerinti glaudesnis Lietuvos darbo biržos ir partnerių bendradarbiavimas tiek įgyvendinant bendrus projektus, tiek pasitelkiant Lietuvos darbo biržos elektroninės darbo ir darbuotojų paieškos galimybes.
2015 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Nuo šių metų liepos 1 d. keičiasi minimalusis valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga.
2015 m. liepos 1 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. gegužę buvo 9,6 proc. Nedarbas labiausiai sumažėjo Lietuvoje (nuo 11 proc. iki 8,2 proc.), Ispanijoje (nuo 24,7 proc. iki 22,5 proc.) ir Airijoje (nuo 11,7 proc. iki 9,8 proc.).
2015 m. birželio 26 d.
Darbo rinkos
Darbo rinkoje su iššūkiais labiausiai susiduria darbingo amžiaus neįgalūs žmonės, kurie turi įveikti gerokai daugiau barjerų, kad galėtų konkurencingai dirbti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Aktyvioje darbo rinkos politikoje didelis dėmesys skiriamas būtent šios socialiai pažeidžiamos bedarbių grupės užimtumui didinti. Nuo šių metų kovo 1 d. prasidėjęs projektas „Pagalba neįgaliesiems“, kurį beveik trejus metus įgyvendins Lietuvos darbo birža, sudaro palankias aplinkybes 2 tūkst. neįgaliųjų įgyti naują, patobulinti turimą kvalifikaciją ir kompetenciją bei įsitvirtinti darbo rinkoje.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Birželio 22 d. Lietuvos darbo biržoje įvykusiame susitikime su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Baltoku aptartos studentų ir absolventų galimybės darbo rinkoje pristatant save darbdaviams baigus studijas ir įsidarbinti laikino pobūdžio darbuose dar studijuojant.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. birželio 20 d. Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas jau bus svarbi priežastis, ir bedarbis neprivalės atlyginti su profesiniu mokymu susijusių išlaidų. Taip pat nustatyti kriterijai, steigiamų darbo vietų ir įsigyjamų darbo priemonių pagrįstumui vertinti.
2015 m. birželio 23 d.
Darbo rinkos
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė po susitikimo su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente Akvile Burneikaite pavedė parengti būtinus teisės aktus, kad laikinai įsidarbinę moksleiviai iki 18 m. būtų atleisti nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, ir taip paskatinti darbdavius įdarbinti daugiau bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių sezoniniam darbui.
2015 m. birželio 22 d.
Darbo rinkos
Daugiau kaip 5 tūkst. neįgaliųjų, dirbančių 129 socialinėse įmonėse, darbo vietas padeda išsaugoti Lietuvos darbo biržos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“ Net 21 socialinėje įmonėje dirba turintys regos negalią darbuotojai – per 200 silpnaregių ir aklųjų sukurtos ir pritaikytos darbo vietos bei suteiktos specialios darbo priemonės.
2015 m. birželio 16 d.
Darbo rinkos
Nors vasarą poilsis vilioja, tačiau noras būti savarankiškam, „paragauti“ nepriklausomybės, įgyti pirmosios darbo patirties ir užsidirbti – ne vieno moksleivio svajonė. Jau antrą mėnesį šalies jaunimo darbo centruose vykstanti akcija „Atvirų durų dienų mokiniams“ sulaukė didelio susidomėjimo – renginiuose dalyvavo apie 5 tūkst. mokinių. Darbdaviai nuo akcijos pradžios – gegužės 1-osios visoje Lietuvoje paskelbė per 340 laisvų darbo vietų mokiniams ir juos įdarbino statybų, paslaugų, viešojo maitinimo, aplinkos priežiūros, žemės ūkio sektoriuose.
2015 m. birželio 11 d.
Darbo rinkos
Šiandien Europos Valstybinių užimtumo tarnybų tinklo (PES) Vadovai renkasi į posėdį Rygoje, kur aptars ilgalaikio nedarbo problemas ir pasidalins gerąja praktika Europoje.
1 - 20 Next
Naujienų archyvas