RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. sausio 22 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbti nauji profesinio mokymo teikėjai, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.
2015 m. sausio 14 d.
Darbo rinkos
Dažnas tautietis, anksčiau ar vėliau, pasvajoja apie nuosavą verslą, nebūtinai didelį, bet suteikiantį lėšų pragyventi. Deja, ne kiekvienas ryžtasi įgyvendinti savo idėjas. Tik susiklosčius palankioms aplinkybėms arba atvirkščiai – netekus darbo – imamasi savarankiškos veiklos. Beveik kiekvienas svarsto, ar verta mėginti, ar nebus per sunku. Neretai verslo idėjas ir sumanymus sunku paversti realybe, nes trūksta pasirengimo, žinių ir patirties, bet dažniausiai tai slopina ir riboja finansinės galimybės. Verslo liudijimas bedarbiui ar darbo ieškančiam žmogui yra pati paprasčiausia smulkaus verslo forma, kuri gali padėti pradedant naują savo darbo veiklos etapą. Jau penktus metus Darbo birža, skatindama bedarbių savarankišką užimtumą ir verslumą, iš dalies kompensuoja verslo liudijimo įsigijimo išlaidas.
2015 m. sausio 12 d.
Darbo rinkos
Vasario 5-7 dienomis Lietuvos darbo biržos mobilus Jaunimo darbo centras pirmą kartą veiks Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančioje 13-oje tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2015“. Darbo biržos stende darbuotojai teiks informaciją ir konsultacijas jaunimui, organizuos interaktyvius užsiėmimus – testus ir profesijų labirintus. Čia bus pristatytos savanorystės idėjos ir supažindinta su EURES - informacija apie darbo ir mokymosi galimybes Europoje. Taip pat kartu su Darbo biržos specialistais jaunimą su situacija darbo rinkoje padės supažindinti Lietuvos darbo biržos socialiniai partneriai – darbdaviai. Darbo birža sieks kuo daugiau atsakyti į klausimus jaunimui.
2015 m. sausio 7 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis išliko stabilus – 2014 m. lapkritį sudarė 10,0 proc. ir buvo mažesnis, palyginti su 2013 m. lapkričiu, kai siekė 10,7 proc. Nedarbo lygis Lietuvoje, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, nuo 9,9 proc. 2014 m. spalį sumažėjo iki 9,4 proc. lapkritį.
2015 m. sausio 6 d.
Darbo rinkos
Praėjusių metų darbo rinkai būdingos teigiamos tendencijos – sparčiau mažėjo darbo pasiūla ir registruotas nedarbas. Labiausiai keitėsi vienos prioritetinių grupių – jaunimo – situacija darbo rinkoje: per vienerius Jaunimo garantijų iniciatyvos metus jaunų bedarbių iki 29 metų nedarbas smuktelėjo nuo 7,8 iki 5,6 proc. tarp šalies 16-29 m. amžiaus gyventojų.
2015 m. sausio 5 d.
Darbo rinkos
Nuo sausio 1-osios jauni žmonės, siekdami lengviau ir kokybiškiau integruotis į darbo rinką, gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su darbdaviais. Savanorišką praktiką atliekantys jaunuoliai draudžiami valstybės lėšomis sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, o jei jie registruoti darbo biržoje – praktikos metu išsaugos savo turimą statusą ir garantijas.
2014 m. gruodžio 30 d.
Darbo rinkos
Prieš Naujuosius Šilutės jaunimas sulaukė dovanos – gruodžio 30 dieną čia atidaromas šeštasis šiais metais Jaunimo darbo centras šalyje ir trečiasis Klaipėdos apskrityje, kur bus teikiamos nemokamos atviro informavimo ir konsultavimo paslaugos jaunimui. Duris taip pat atvers nauja ir moderni Šilutės klientų aptarnavimo skyriaus informacinė erdvė.
2014 m. gruodžio 15 d.
Darbo rinkos
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės siūlomos registruotiems teritorinėse darbo biržose darbo ieškantiems žmonėms, turintiems bedarbio statusą. Šiais metais per vienuolika mėnesių jose dalyvavo 61,5 tūkst. bedarbių. Veiksmingiausios – profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo rotacija ir parama darbo vietoms steigti.
2014 m. gruodžio 15 d.
Darbo rinkos
Gruodžio 15 d. Moldovos centrinės užimtumo tarnybos delegacija lankėsi Lietuvos darbo biržoje pagal Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (SIDA) įgyvendinamą projektą ,,Migracijos valdymo gebėjimų stiprinimas Moldovoje“. Susitikime su Lietuvos darbo biržos specialistais buvo aptarti valdymo pagal rezultatus ir informacinių technologijų panaudojimo valdymo bei kiti aktualūs darbo rinkos klausimai.
Naujienų archyvas