Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimų santrauka

Klausimai - atsakymai

Ar mokama bedarbio pašalpa nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, jei mokama, tai nuo kada , kiek laiko mokama, nuo ko priklauso jos dydis?
Nutraukus darbo santykius šalių susitarimu, nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama, jeigu iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje asmuo turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Nedarbo draudimo išmoka, turintiems į ją teisę bedarbiams, skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jos dydis priklauso nuo bedarbio draudžiamųjų pajamų per 36 mėnesius, bedarbio darbo stažo, valstybės remiamų pajamų dydžio.
Įmonei mažinant darbuotojų skaičių, palikus darbą šalių susitarimu, po kiek laiko galima registruotis Darbo biržoje?
Nėra nustatytų terminų per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti nutraukus darbo santykius.
Išdirbau darbovietėje 11mėnesių ir šiuo metu išėjau iš darbo. Ar galima būtų gauti laikiną bedarbio pašalpą, nes nerandu darbo?
Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama bedarbiams iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turintiems ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Be to, nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama bedarbiams neatsižvelgiant į jų nedarbo draudimo stažą, kai jie įstatymų nustatyta tvarka buvo atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant darbuotojo ar valstybės tarnautojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo ar valstybės tarnautojo aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju arba baigė privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo atleisti iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko.
Ar galima įsiregistruoti kito rajono, nei gyvenu, darbo biržoje? Ar galima tik ten kur deklaruota gyvenama vieta?
Teisės aktai numato, kad asmenys registruojami darbo biržoje pagal jų nurodytą gyvenamąją vietą. Asmuo vienu metu gali registruotis tik vienoje teritorinėje darbo biržoje. Reikalavimo registruotis to miesto, kuriame asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą, darbo biržoje nėra.
Ar mokama pašalpa ir kada, išeinant iš darbo išdirbus daugiau nei 3 metus, bet ne toje pačioje įmonėje ir kada?
Tam, kad būtų skirta nedarbo socialinio draudimo išmoka reikia turėti ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius. Reikalavimo, kad minimas stažas būtų įgytas vienoje įmonėje ar būtų nepertraukimas nėra. Nedarbo draudimo išmoka paprastai skiriama nuo aštuntos po įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Bedarbiams atleistiems iš darbo dėl darbuotojo kaltės, nedarbo draudimo išmoka skiriama praėjus 3 kalendoriniams mėnesiams nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Bedarbiams, gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą, paskirtą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau, negu baigiasi šių pašalpų mokėjimo laikas.
Darbo santykius nutraukiu pagal 125 str. Nuo kada galiu registruotis Darbo biržoje ir gauti pašalpą? Paskutinėje darbovietėje išdirbau 10 m. Darbo stažas apie 30 m.
Laiko terminas per kurį privalote įsiregistruoti darbo biržoje, nutraukus darbo santykius šalių sutarimu (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 str.) nėra numatytas. Pagal Jūsų pateiktą informaciją nedarbo socialinio draudimo išmoka Jums priklausys. Asmenims turintiems 30 metų darbo stažą, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 8 mėnesius.
Turiu 38 metus darbo stažo. Kitais metais 06 mėn. turiu išeiti į pensiją. Dėl sveikatos negaliu dirbti, darbo užmokestis visada buvo minimumas. Jei išeičiau iš darbo ir stočiau į darbo biržą, tai kiek ji man laiko mokėtų pašalpą ir koks būtų jos dydis?
Asmenims, turintiems 35 metus nedarbo draudimo stažo, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius. Nedarbo draudimo išmokos dydis kiekvienam bedarbiui paskaičiuojamas individualiai, jis priklauso nuo bedarbiui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, bedarbio darbo stažo, valstybės remiamų pajamų.
Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais dirbu pagal autorinę sutartį. Ar galėčiau gauti bedarbio statusą?
Bedarbio statusas suteikiamas tik nedirbančiam asmeniui, t.y. neturinčiam darbo (darbo santykių), nesiverčiančiam individualia veikla (įskaitant individualių įmonių, kurioms Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, savininkus), neturinčiam ūkininko statuso, nesančiam ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu. Sudarius autorinę sutartį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, Jūs netektumėte bedarbio statuso ir registracija darbo biržoje būtų nutraukta. Sudarius autorinę sutartį trumpesniam laikotarpiui, bedarbio statusas (taip pat ir nedarbo draudimo išmoka, jeigu ji būtų skirta) būtų sustabdomas, o išnykus sustabdymą sąlygojusioms aplinkybėms, atstatomas.