Teisės aktai 

UŽT > Informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai
 

Teisės aktų sritis: Užimtumo tarnybos veikla, susijusi su ūkio subjektų priežiūra

expand Įstatymai 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-10)2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348 Dokumento tekstas
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394 Dokumento tekstas
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135 Dokumento tekstas
Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-21)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587 Dokumento tekstas
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162 Dokumento tekstas
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2017.10.25SADM įsakymas Nr. A1-542 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2018.11.21UZT direktoriaus įsakymas Nr. V-560 Dokumento tekstas
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-12)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710 Dokumento tekstas
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas (suvestinė redakcija nuo 2017-08-02)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262 Dokumento tekstas
Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275 Dokumento tekstas
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530 Dokumento tekstas
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001 Dokumento tekstas
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945 Dokumento tekstas
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui 2017.12.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-702 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49