Teisės aktai 

 

Teisės aktų sritis: Užimtumo tarnybos įgyvendinami ES, EGF ir kiti projektai

expand Nutarimai 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789 Dokumento tekstas
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-28)2008.11.12Nutarimas Nr. 1225 Dokumento tekstas
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-01)2014.06.04Nutarimas Nr. 528 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03) 2014.12.29SADM įsakymas Nr. A1-668 Dokumento tekstas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-10-20) 2015.02.24SADM įsakymas Nr. A1-90 Dokumento tekstas
expand Kitų ministrų įsakymai 
Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-05-11)2007.12.12FM įsakymas Nr. 1K-366 Dokumento tekstas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-15)2014.12.30FM įsakymas Nr. 1K-499 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 Dokumento tekstas
expand Reglamentai, rekomendacijos 
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1081/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/19992006.07.11Reglamentas Nr. 1083/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2006.12.20Reglamentas Nr. 1927/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49