Teisės aktai 

UŽT > Informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai
 

Teisės aktų sritis: Socialinių įmonių administravimas

expand Įstatymai 
expand Nutarimai 
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
expand Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formos (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
expand Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-12)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710 Dokumento tekstas
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769 Dokumento tekstas
Dėl Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo2017.03.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-174 Dokumento tekstas

 

Visos teisės aktų sritys

Informacija atnaujinta: 2015.06.19 13:49